Till startsidan

Tillgänglighetsredovisning Karlstadsbuss app

På den här sidan beskriver vi hur Värmlandstrafiks app Karlstadsbuss uppfyller kraven om tillgänglighet till digital offentlig service. Här får du också information om vilka kända brister det finns gällande tillgängligheten och hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i vår app.

Hur tillgänglig är vår app?

Alla delar av appen är inte helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt i appen nedan.

En upphandling av en ny app är genomförd. Denna app kommer att ersätta den befintliga Karlstadsbussappen.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Vår app är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt i vår app

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

  • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
  • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, exempelvis swipe eller zoomning.
  • Det kan vara svårigheter för personer med nedsatt synförmåga att uppfatta delar av innehållet i vår app, då textalternativ för informationsbärande innehåll saknas på vissa delar.
  • Hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare och verktyg för förstorad text, fungerar inte i alla delar av vår app. Problemen består bland annat av strukturer i koder som förhindrar innehåll att bli tillgängligt.
  • Vissa komponenter och textkontraster i vår app brister i sin färgkontrast.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Appens kartfunktioner används ej för navigering och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i vår app.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vår app?

Om du behöver innehåll från vår app som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Hjälp oss bli bättre

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Oskäligt betungande anpassning

Värmlandstrafik åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Tidtabeller och kartor för vår trafik.

Du kan alltid få den information du efterfrågar om vår trafik genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

Så har vi testat vår app

Vi har gjort en självuppskattning av vår app utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Senaste bedömningen gjordes 2021-06-07.

Kontakta oss

Telefonnummer: 0771-32 32 00, knappval 2
E-post: info@varmlandstrafik.se

Se våra öppettider här

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?