Trafikföretag

Handbok för förare och ombordpersonal

Handboken finns som pdf-fil för utskrift. Klicka på länken.
Vill du sedan söka i dokumentet, tryck Ctrl F om du har pc och Cmd F om du har en mac.

Biljetter,regler och kort. Senast uppdaterad juli 2021.

Prislista. Senast uppdaterad december 2020.


Skriv ut sida