Tidtabell Servicelinjer

Varje vardag kör vi våra servicelinjer till sjukhusen och de större vårdcentralerna i länet – trafik för dig som ska till eller från ett vårdbesök. Servicelinjerna körs med speciella fordon som är helt anpassade för funktionshindrade avseende syn, hörsel och rörelse.

Vid vårdbesök är priset på resan 50 kronor som Region Värmland fakturerar.

Ring och beställ

Beställ resan hos Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771 – 32 32 00, vardagar mellan klockan 07.00 -16.00. Välj knappval 1 och sen knappval 2 så tar vår beställningscentral emot din bokning.

Servicelinjen Karlstad-Örebro-Uppsala

Vi kör även sjuktransporter till Uppsala och Örebro (linje 960 och 961) i egen regi av Region Värmland.  Bussarna är utrustade i ett samarbete med ambulanssjukvården som också bemannar fordonen med sjukvårdspersonal. Det finns plats för 18 sittande i främre delen av bussen och den bakre delen är vårdutrymme med plats för liggande transport samt sittande i rullstolar.

Servicelinjen, som går enligt tidtabell, är öppen för dig som är remitterad till vård utanför länet (ej valfrihetsremiss).
Region Värmlands regler för sjukresor gäller, egenavgiften är 50 kronor.

Mer information

Mer information hittar du på www.1177.se/varmland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-varmland/.

Karta över servicelinjerna

Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
150 Charlottenberg - Arvika - Karlstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

250 Torsby - Sunne - Västra Ämtervik - Karlstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

251 Sysslebäck - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

450 Filipstad - Molkom - Karlstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

550 Storfors - Kristinehamn - Karlstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

650 Karlstad - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

651 Munkfors - Hagfors - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

750 Töcksfors - Årjäng - Karlstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

751 Årjäng - Koppom - Arvika Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

850 Säffle - Karlstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

960 Servicelinje Karlstad - Uppsala Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

961 Servicelinje Karlstad - Örebro Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.