Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
200 Karlstad - V:a Ämtervik - Sunne - Stöpafors - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

202 Torsby - Lysvik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

204 Sunne - Munkfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

205 Torsby - Lekvattnet - Vittjärn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

206 Torsby - Röjdåfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

207 Torsby - Vitsand - Bograngen - Sysslebäck Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

209 Torsby - Värnäs - Stöllet - Malung Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

210 Anropsstyrd linje: Torsby - Bada - Sätergården Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

211 Långflon - Sysslebäck - Värnäs Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

212 Sunne - Västerrottna - Gräsmark - Grinnemo - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

213 Grinnemo - Gräsmark - Gettjärn - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

214 Lysvik - Bäckalund - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

215 Visterud - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

216 Kil - Östra Ämtervik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

225 Sunne - Fryxellska - Broby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

301 Hagfors - Sjögränd Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

303 Hagfors - Ekshärad - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

304 Hagfors - Sörby - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

305 Ekshärad - Hamra - Södra Skoga - Basterud - Ekshärad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

306 Hagfors - Gustavsfors - Uvanå Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

307 Filipstad - Sunnemo - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

310 Anropsstyrd linje: Munkfors - Ransäter Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

600 Karlstad - Hagfors - Ekshärad - Värnäs Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

625 Karlstad - Tomtebogatan - Nobelgymnasiet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.