Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
200 Karlstad - V:a Ämtervik - Sunne - Stöpafors - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

202 Torsby - Lysvik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

204 Sunne - Munkfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

205 Torsby - Lekvattnet - Vittjärn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

206 Torsby - Röjdåfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

207 Torsby - Vitsand - Bograngen - Sysslebäck Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

209 Torsby - Värnäs - Stöllet - Malung Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

210 Anropsstyrd linje: Torsby - Bada - Sätergården Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

211 Långflon - Sysslebäck - Värnäs Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

212 Sunne - Västerrottna - Gräsmark - Grinnemo - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

213 Grinnemo - Gräsmark - Gettjärn - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

214 Lysvik - Bäckalund - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

215 Visterud - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

216 Kil - Östra Ämtervik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

225 Sunne - Fryxellska - Broby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

301 Hagfors - Sjögränd Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

303 Hagfors - Ekshärad - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

304 Hagfors - Sörby - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

305 Ekshärad - Hamra - Södra Skoga - Basterud - Ekshärad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

306 Hagfors - Gustavsfors - Uvanå Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

307 Filipstad - Sunnemo - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

310 Anropsstyrd linje: Munkfors - Ransäter Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

600 Karlstad - Hagfors - Ekshärad - Värnäs Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

625 Karlstad - Tomtebogatan - Nobelgymnasiet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.