Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
200 Karlstad - V:a Ämtervik - Sunne - Stöpafors - Torsby
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 29 jan 2023.

Hämta tidtabellen

Gäller från 30 januari och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

202 Torsby - Lysvik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

204 Sunne - Munkfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

205 Torsby - Lekvattnet - Vittjärn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

206 Torsby - Röjdåfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

207 Torsby - Vitsand - Bograngen - Sysslebäck Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

209 Torsby - Värnäs - Stöllet - Malung Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

210 Anropsstyrd linje: Torsby - Bada - Sätergården Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

211 Långflon - Sysslebäck - Värnäs Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

212 Sunne - Västerrottna - Gräsmark - Grinnemo - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

213 Grinnemo - Gräsmark - Gettjärn - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

214 Lysvik - Bäckalund - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

215 Visterud - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

216 Kil - Östra Ämtervik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

225 Sunne - Fryxellska - Broby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 29 jan 2023.

Hämta tidtabellen

Gäller från 30 januari och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

301 Hagfors - Sjögränd Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

303 Hagfors - Ekshärad - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

304 Hagfors - Sörby - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

305 Ekshärad - Hamra - Södra Skoga - Basterud - Ekshärad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

306 Hagfors - Gustavsfors - Uvanå Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

307 Filipstad - Sunnemo - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

310 Anropsstyrd linje: Munkfors - Ransäter Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

600 Karlstad - Hagfors - Ekshärad - Värnäs
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 29 jan 2023.

Hämta tidtabellen

Gäller från 30 januari och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

625 Karlstad - Tomtebogatan - Nobelgymnasiet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.