Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
50 Busstationen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

51 Busstationen - Dottevik - Ingesund Hämta tidtabellen

Vintertidtabell, gäller: 11 dec 2022 – 11 jun 2023 och 14 aug – 9 dec 2023.

52 Busstationen - Prästängen Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

56 Anropsstyrd linje: Busstationen - Dungen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

57 Anropsstyrd linje: Busstationen - Degerängen - Rosendal Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

58 Anropsstyrd linje: Järnvägsstationen - Västra Sund Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

59 Anropsstyrd linje: Busstationen - Solvik Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.