Tidtabell Arvika

Tidtabellernas giltighet:

– Från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

Kartor för trafiken i Arvika

Karta över linjerna i Arvika tätort.

Linjekartor: 5051525658

Helgtrafik

Hur bussarna går när det är helgdagar ser du under helgtrafik.

Anropsstyrd trafik

Vissa turer är anropsstyrda, det betyder att du måste förboka dem. Det gör du antingen genom att ringa oss eller genom att boka direkt i reseplaneraren i appen eller på webben, läs mer om detta här.

 

 

Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
50 Busstationen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

51 Busstationen - Ingesund
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 14 juni – 15 augusti 2021.

Hämta tidtabellen

Gäller från och med 16 augusti och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

52 Busstationen - Prästängen Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

56 Anropsstyrd linje: Busstationen - Dungen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

57 Anropsstyrd linje: Degerängen - Rosendal Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

58 Anropsstyrd linje: Västra Sund Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

59 Anropsstyrd linje: Solvik Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.