Viktig information: Vi har för närvarande driftsstörningar i vår app. Arbetet med att lösa problemet är i full gång.

Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
50 Busstationen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

51 Busstationen - Dottevik - Ingesund Hämta tidtabellen

Vintertidtabell, gäller: 12 december 2021 – 12 juni 2022 och 15 augusti – 10 december 2022.

52 Busstationen - Prästängen Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

56 Anropsstyrd linje: Busstationen - Dungen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

57 Anropsstyrd linje: Busstationen - Degerängen - Rosendal Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

58 Anropsstyrd linje: Järnvägsstationen - Västra Sund Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

59 Anropsstyrd linje: Busstationen - Solvik Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.