Tidtabeller

Här hittar du tidtabeller för våra  bussar, tåg och servicelinjer.

Vill du skapa en Personlig tidtabell och få den som PDF-fil eller hemskickad? Gör den här.
Hur bussarna och tågen går när det är helgdagar ser du under helgtrafik.

Så här sträcker sig linjerna i Värmland

Buss

Tåg

Tätort

Servicelinjer

Vår övriga trafik

Vi ansvarar också för färdtjänst i alla kommuner utom Karlstad, för sjukresor, kompletteringstrafik i vissa kommuner och flygbussar till flygplatserna i Karlstad och Torsby.