Bussklubben – från idé till release

I september 2020 släpptes testversionen av vår nya skoltrafikapp. Här berättar Jakob Bäckström, skoltrafikplanerare på Region Värmland, om resan från idé till release av Bussklubben – appen för tryggare och roligare skolbussresor i Värmland.

Hösten 2018: Ett uppdrag som kräver nytänkande

Hur kan vi bidra till tryggare skoltrafikresor? För att hitta svar på frågan bildas hösten 2018 en arbetsgrupp på dåvarande Värmlandstrafik AB. Uppdraget handlar om att hitta en lösning för att snabbare kunna nå ut med trafikinformation till barn och deras vårdnadshavare.

Men förutsättningarna är kluriga.
– För det första handlar det om att utveckla realtidsinformationen för skoltrafiken och sedan skapa en kontaktyta för att nå ut med den här typen av information, minns Jakob.
Gruppen landar snart i att en app skulle kunna vara lösningen. En kanal som gjord för snabb trafikinformation och som dessutom har potential att byggas ut med fler smarta funktioner.

 

Våren 2019: Aha-upplevelser om spelifiering och data

Efter klartecken att jobba vidare med idén om en skoltrafikapp börjar hjulen att snurra. Funktioner specificeras och önskelistan växer. Men ett frågetecken kvarstår, hur ska man få barnen att vilja använda appen?

Det vänds på stenar. Snart hittar gruppen flera goda exempel på appar från olika offentliga verksamheter där man använt sig av spelifiering för att nå ut med information till barn och unga. I april gör gruppen gör ett antal besök hos företag som utvecklar den här typen av appar och Jakob beskriver hur pusselbitarna faller på plats.

– Tack vare undersökningar om skoltrafik visste vi att vårdnadshavare värdesätter trygghet och säkerhet högst medan barnen själva anser att det viktigaste är att ha kul på resan. Om vi skulle lyckas att ta fram en app som tillgodosåg båda önskemålen skulle vi ha goda förutsättningarna att lyckas!

I takt med insikt om värdet av spelifiering kommer också insikt om värdet av data. En app som barnen använder för att checka in på sin hållplats eller för att avboka en resa innebär ny kunskap för verksamheten.
– Desto mer vi vet om trafiken och resenärernas beteenden och upplevelse desto bättre förutsättningar ger det oss att utveckla skoltrafiken.

Efter ett halvårs arbete är gruppen redo att ta nästa steg och ta fram ett koncept. För detta insåg gruppen att de behövde hjälp inom området spelifiering och tjänstedesign. Strax innan sommaren ansluter innovationsbyrån Sticky Beat till teamet och nu sätts planera för nästa steg – att involvera målgruppen.


Hösten 2019: Samskapande med elever

Tjänstedesign handlar om att bygga tjänster som ger bästa möjliga användarupplevelse. När skolorna är igång igen efter sommaren beger sig gruppen till Grums för att träffa elever. Två workshops med elever på mellanstadiet leder till en massa nya idéer. Idébanken fylls på ytterligare när teamet ett par dagar senare gör en servicesafari ombord på skolbussen en tidig morgon.

På hemmaplan sammanställs alla intryck och idéerna från besöken i Grums. I tätt samarbete och i hög takt förädlas idéerna och konceptet får en allt tydligare identitet. Parallellt mognar en annan insikt i arbetsgruppen, den om skoltrafikens bidrag till Region Värmlands vision om livskvalitet i världsklass.
– Vid denna tidpunkt hade vi varit en del av regionen i ungefär ett halvår och vi pratade en del om oss som aktör i den nya organisationen. Kopplat till regionens vision kändes arbetet med appen ännu mer relevant – självklart vill vi bidra till livskvalitet i världsklass genom att erbjuda en skolbussupplevelse i världsklass.

I slutet av året besöker gruppen en av skolorna i Grums igen. Denna gång för att presentera konceptet. Eleverna visar förväntan och flera uttrycker att appen förhoppningsvis skulle göra resorna till skolorna roligare.

Se filmen från besöket här

Efter besöket finslipas konceptet varpå det betraktas som klart. Nu kvarstår frågan om finansiering, en ekonomisk investering krävs för att konceptet ska kunna realiseras.

 

Våren 2020: Besked om att förverkliga Bussklubben

Vilken lycka! I mars kommer så äntligen beslutet att projektet tilldelas tre miljoner kronor från regionens digitaliseringspott.

Steg för steg tar appen, som vi nu kallar för Bussklubben, form. Totalt jobbar ett tiotal personer, både internt och på Sticky Beat, med utvecklingen. Arbetsformen beskrivs som agil och projektledningsmetodiken går enligt upplägget Scrum.
– Det innebär i praktiken att man jobbar i sprintar på tre veckor där olika uppgifter ska lösas. Dagliga avstämningsmöten säkerställer att processen flyter och problem löses allteftersom.
Projektet involverar systemutvecklare, dataanalytiker, front end-utvecklare, verksamhetsspecialister, tjänstedesigners, Scrum Masters, produktägare och kommunikatörer.

Projektet bjuder även på flera samarbeten. Bland annat skriver studenter på Samhällsplanerarprogrammet på Karlstads universitet en kandidatuppsats om Värmlands skoltrafik ur vårdnadshavares perspektiv.


Hösten 2020: En första release fylld av förväntan

Det drar ihop sig för skarpt test av appen. Releasedatum är satt till mitten av september. Men innan dess återvänder gruppen en sista gång till Grums för att presentera resultatet för eleverna på Jättestenskolan. Gruppen träffar även representanter från Grums kommun.

I september landar inbjudan till appen i brevlådor hos 300 skolbarn i Grums. Det innebär startskottet för testet och frukten av två års arbete. Nästa kapitel i Bussklubbsresan vid och Jakob och teamet är redo.

– Nu är vi är många som ser fram emot att ta del av berättelser om skolbussar i Grums som förvandlas till klubbhus och om situationer som förbättrats tack vare appen. Ja, tänk om appen faktiskt kan få föräldrarna att uppleva större trygghet inför barnens skolbussresor. Och tänk om appen kan få barnen att uppleva förväntan inför resan – och välja att åka skolbuss före andra sätt att resa!

Våren 2021: Arvika kommun blir klar för nytt samarbete

Under våren tas kontakt med Arvika kommun som är nyfika på appen. Beslutet om att expanderingen blir av tas i maj, i praktiken betyder det att ytterligare 600 elever bjuds in att skapa ett konto i Bussklubben i samband med skolstarten i augusti.

Hösten 2021: Totalt 1 00o skolbarn bjuds in 

I samband med skolstart bjuds nya elever in till appen i Grums. Ett par veckor senare, den 8 september går premiären av Bussklubben av stapeln i Arvika.


Skriv ut sida