Till startsidan
Folksamling på perrong.

Järnväg

Rapporten Situationen i det svenska järnvägsnätet tecknade en bitvis dyster bild av tillståndet för Sveriges järnvägar. Men det finns ljuspunkter; aldrig tidigare har svenska folket åkt så mycket tåg. Det skickas även mer gods via järnvägen och det går fler, längre, tyngre och bredare tåg.

Rapporten Situationen i det svenska järnvägsnätet

Med rapporten som underlag tillsattes en kapacitetsutredning för transportsystemet. På regeringens uppdrag tittade Trafikverket på olika åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. 

Situationen i det svenska järnvägsnätet (pdf) Pdf, 1 MB.

Den utredningen ledde i sin tur till flera följande utredningar om kapacitetsåtgärder på det svenska järnvägs- och övriga infrastruktursystemet.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder– förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 (pdf) Pdf, 8 MB.

Kapacitetsutredningen visade att Värmlandsbanan är en av de största bisterna i det nationella järnvägsnätet. På grund av detta påbörjade Region Värmland, tillsammans med Trafikverket och Karlstads kommun, projektet ”Tåg i tid”. Projektet utmynnade i kortsiktiga åtgärder på Värmlandsbanan och Karlstad C som kommer att genomföras under 2018-2025. Långsiktiga åtgärder om att förbättra hela sträckningen mellan Stockholm och Oslo drivs i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB som Region Värmland bildat tillsammans med andra län och kommuner i stråket.

Åtgärdsvalsstudier i Värmland på Trafikverkets webbplats

Planer och beslutsunderlag på Trafikverkets webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?