Till startsidan
Person vid dator.

Digitalisering

Pågående teknikutveckling kommer att genomsyra och förändra samhället från grunden. Region Värmland skapar förutsättningar för att näringsliv, kommuner och invånare ska kunna nyttja digitaliseringen fullt ut.

Region Värmland följer digitaliseringens utveckling i omvärlden genom att analysera frågan i ett regionalt perspektiv. På så vis kan vi förstå vilka finansiella och personella resurser som behövs och hur vi kan utforma träffsäkra stödinsatser.

Målsättningen är att stärka det värmländska näringslivet och välfärden och skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt samhälle. Värmland ska hålla jämna steg med omvärlden. Framför allt arbetar vi för att Värmland ska vara med och bidra till den digitala omställningen så att vi tillsammans – nationellt och internationellt – kan öka förståelsen och bättre dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?