Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Fakta i korthet / Värmlands framtida befolkning

Värmlands framtida befolkning

Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald av människor, tankar och idéer är viktig för den regionala tillväxten och utvecklingen.

Därför är ett av målen i Värmlandsstrategin att vi ska ha en större inflyttning än utflyttning till länet mot år 2020. Att Värmland är en attraktiv plats för människor att flytta till, bo och verka i är avgörande för Värmlands framtida utveckling. 

Eftersom befolkningsutvecklingen är så viktig för en regions utveckling har Region Värmland valt att ta fram en befolkningsprognos för Värmlands län mot år 2030. Befolkningsprognosen är gjord av SCB och följer deras föreslagna prognosantaganden, se bilaga 1. Utifrån prognosen görs i denna skrift vissa jämförelser mellan Värmland och riket idag samt Värmland och riket år 2030, Hur ser befolkningssammansättningen ut och hur förändras den övertid? Ser Värmlands förändring annorlunda ut än förändringen för riket? Detta är frågor som Region Värmland försöker att svara på i denna skrift. När det gäller nuläget görs även ett nedslag bland de värmländska kommunernas befolkningssammansättning. 

Avslutningsvis görs det även en prognostisering av utfallet på de två målen i Värmlandsstrategin som mäter befolkningsutvecklingen på något vis. Här avgränsas prognosen till år 2020 som är det sista året för Värmlandsstrategin.

Källan till all den data som presenteras i denna skrift är SCB. Prognosen för befolkningsutvecklingen i Värmlands län är som nämnt framtagen av SCB på anmodan av Region Värmland, medan data som rör de värmländska kommunerna samt riket som helhet är hämtat direkt från SCB:s statistikdatabas.

Ladda ner:

Fakta i korthet 8: Värmlands framtida befolkning (pdf) Pdf, 4 MB.
Bilaga: Antaganden som gjorts för Värmlands län (pdf) Pdf, 98 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?