Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Fakta i korthet / Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2014

Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2014

Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur projektmedlen fördelas på de fyra prioriterade områdena i Värmlandsstrategin.

Det går också att se vilka finansiärer de beslutade projekten har. Under 2014 var det 131 projekt som beviljades medel av Region Värmlands styrelse. Tillsammans fick de 71 miljoner kronor.

Projektverksamhet är ett viktigt verktyg för Region Värmlands hållbara utvecklings- och tillväxtarbete. Region Värmland arbetar med projekt som projektägare, projektdeltagare samt som delfinansiär. Denna publikation utgör ett led i uppföljningen, spridningen och synliggörandet av de projektbeslut som Region Värmlands styrelse har tagit under 2014. 

Under 2014 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Värmland: Värmlandsstrategin. Värmlandsstrategin är vägledande för vilka projekt som har möjlighet att få projektfinansiering från Region Värmland. 2014 utgör även starten för en ny programperiod för EU:s sammanhållningspolitik fram till år 2020. 

Region Värmland är den organisation som leder och samordnar arbetet för en god regional tillväxt och utveckling. En viktig del i det arbetet är att på olika sätt bidra till de projekt som bedöms kunna öka den regionala tillväxten. Det långsiktiga målet är att alla, oavsett ursprung, kön och sexuell läggning, ska ha möjligheter att utvecklas och trivas i Värmland.

Ladda ner:

Fakta i korthet 9: Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2014 (pdf) Pdf, 952 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?