Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Fakta i korthet / Potential för produktion av biodrivmedel från skogsråvara i Värmland

Potential för produktion av biodrivmedel från skogsråvara i Värmland

Värmland har stora regionala tillgångar som kan användas för produktion av biodrivmedel.

Det gäller såväl restprodukter från samhälle, jordbruk och industri som kan förädlas till biogas som cellulosabaserade restprodukter från skogsindustrin, till exempel grenar och toppar, som kan förädlas till olika typer av biodrivmedel i vätskeform eller gasform.

Här beskrivs i korta drag potentialen för biodrivmedel från skogsindustrins cellulosabaserade restprodukter. Texten är ett sammandrag av förstudien Potential för produktion av biodrivmedel vid bioraffinaderier i Värmland. 

Bakgrund

Värmländska aktörer satte tillsammans med Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland 2009 ett klimatmål: Värmland är klimatneutralt år 2030. Det betyder att Värmland år 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, service och transporter. Med denna bakgrund har Region Värmland tagit initiativ till projektet Biodrivmedelsutveckling i Värmland, BiodriV, i syfte att skapa förutsättningar för produktion och användning av biodrivmedel i Värmland. En satsning på biodrivmedel bedöms kunna skapa möjligheter för etablering av industriell produktion och utveckling av värmländsk industri. 

Förstudier inom två fördjupningsområden har tagits fram, biogas producerad av restprodukter från samhälle och jordbruk och biodrivmedel från cellulosabaserade råvaror. 

Ladda ner:

Fakta i korthet 2: Potential för produktion av biodrivmedel från skogsråvara i Värmland (pdf) Pdf, 348 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?