Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Fakta i korthet / Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2015

Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2015

Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2015.

Den visar hur projektmedlen fördelas på de fyra prioriterade områdena i Värmlandsstrategin. Det går också att se vilka finansiärer de beslutade projekten har.

Projektverksamhet är ett viktigt verktyg för Region Värmlands hållbara utvecklings- och tillväxtarbete. Region Värmland arbetar med projekt som projektägare, projektdeltagare samt som delfinansiär.

Denna publikation utgör ett led i uppföljningen, spridningen och synliggörandet av de projektbeslut som Region Värmlands styrelse har tagit under 2015.

Den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin är vägledande för vilka projekt som har möjlighet att få projektfinansiering från Region Värmland. 2014 startade den nya programperioden för EU:s sammanhållningspolitik fram till 2020. Finansieringen från de olika EU-fonderna och programmen öppnades dock först under 2015. Det syns tydligt i de projektbeslut som har beviljats medel under 2015 och därmed skiljer sig relativt mycket från hur såväl projektbeslut som finansiärer såg ut under 2014.

Region Värmland är den organisation som leder och samordnar arbetet för en god regional tillväxt och utveckling. En viktig del i arbetet är att på olika sätt bidra till de projekt som bedöms kunna öka den regionala tillväxten. Det långsiktiga målet är att alla, oavsett ursprung, kön och sexuell läggning, ska ha möjligheter att utvecklas och trivas i Värmland.

Ladda ner:

Fakta i korthet 10: Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2015 (pdf) Pdf, 689 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?