Till startsidan

Färdtjänst

Den ordinarie samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet för personer med funktionsnedsättning. Region Värmland ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i alla Värmlands kommuner.

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst hanteras av Region Värmland.

Hur beställer jag min resa?

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa via beställningscentralen för Karlstad färdtjänst på telefon 054-21 77 00.

Du som är resenär i övriga Värmland beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771-32 32 00. Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Frågor om färdtjänst

Du som bor i Karlstads kommun

Telefon: 054-540 46 10
Telefontid helgfri måndag till fredag klockan 09.00 – 12.00.

E-post: fardtjansten@karlstad.se

Du hittar även kontaktuppgifterna på Värmlandstrafiks webbplats.

Du som bor i övriga Värmland

Telefon: 0771-32 32 00
Telefontid helgfri måndag till fredag klockan 09.00 – 12.00.

E-post: fardtjanst@varmlandstrafik.se

Mer information och kontaktuppgifter på Värmlandstrafiks webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?