Till startsidan
Start / Resor & trafik / Kollektivtrafikmyndighet / Trafikförsörjningsprogram

Regionalt Trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet beskriver målen för kollektivtrafikens utveckling i regionen.

Trafikförsörjningsprogrammet gäller för all regional kollektivtrafik inom Värmlands län och utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt, den trafik som samhället finansierar. Oavsett beslut om allmän trafikplikt kan kommersiella företag, genom anmälan till myndigheten, etablera kommersiell trafik.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla en redovisning av:

  • Behovet av regional kollektivtrafik inom länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.
  • Alla former av regional kollektivtrafik i länet.
  • Åtgärder för att skydda miljön.
  • Åtgärder för anpassning av kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, inklusive mål och tidplan.
  • Vilka linjer och bytespunkter som ska vara tillgängliga för samtliga resenärer.
  • Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, inklusive grunderna för prissättning för resande.

Utifrån skrivningarna i trafikförsörjningsprogrammet fattar myndigheten beslut om allmän trafikplikt, det vill säga, vilken trafik som ska finansieras med offentliga medel. Programmet ska enligt lagstiftningen uppdateras vid behov. I Värmland kommer en större översyn av programmet att göras under varje mandatperiod. 

Uppföljning

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Värmland i uppdrag att årligen följa upp hur kollektivtrafiken i Värmland utvecklas utifrån målen i trafikförsörjningsprogrammet.

Uppföljning regionalt trafikförsörjningsprogram 2022 (pdf) Pdf, 274 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?