Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Rådet för funktionsrätt / Bidrag inom funktionsrätt

Bidrag inom funktionsrätt

Region Värmland ger bidrag till organisationer som verkar på länsnivå inom funktionsrättsområdet.

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag 2025 är öppen.

Läs mer om verksamhetsbidrag funktionsrätt.

Bidrag inom funktionsrättsområdet ges till länsövergripande organisationer som verkar för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till full delaktighet i samhällets olika delar, jämlika livsvillkor och möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde

Bidrag inom detta område ingår i kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde. Till kultur- och bildningsnämnden hör områdena kultur, folkhälsa och folkhögskolor.

Syftet med Region Värmlands bidrag inom kultur-och bildningsnämndens ansvarsområde är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllandet av Region Värmlands vision – Livskvalitet i världsklass. Genom att bidra till effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, samt god och jämlik hälsa styr bidragsgivningen mot visionen.

Bidrag som kan sökas inom område Funktionsrätt

Söka pengar i fonder och stiftelser

Region Värmland förvaltar fonder och stiftelser som till största delen är avsedda för enskilda sjuka eller personer med funktionsnedsättning bosatta i Värmland. Grundläggande kriterier och hur du ansöker:

Om du vill söka pengar i fonder och stiftelser (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?