Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt är ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och Funktionsrätt Värmland grundat på ett samverkansavtal. Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i Funktionsrätt Värmland.

Vilka är med?

Region Värmland representeras av fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Funktionsrätt Värmland har sex ledamöter.

Synskadades Riksförbund Värmland ingår som adjungerad.

Politiker

 • Elisabeth Björk (V) Ordförande i Rådet för funktionsrätt
 • Åsa Johansson (S)
 • Daniel Schützer (S)
 • Sara Kihlström (KD)
 • Sara Gunnarsson (L)

Funktionsrätt Värmland

 • Monica Ekström, ordförande i Funktionsrätt Värmland
 • Eva Stjernberg, vice ordförande i Funktionsrätt Värmland
 • Kent Wallin
 • Lena Pettersson
 • Annika Sten
 • Helena Jonasson
 • Helena Pettersson
 • Stefan Sjökvist, ombudsman i Funktionsrätt Värmland

Tjänstepersoner från Region Värmland

 • Peter Bäckstrand, Regiondirektör
 • Annelie Lindström, Funktionsrättsstrateg
 • Leif Andersson, sekreterare

Adjungerade:

 • Annika Östling, ombudsman Synskadades Riksförbund Värmland (SRF Värmland)

Minnesanteckningar

2023

2022

2021

Om funktionsrätt

Alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar oavsett funktionsnedsättning eller funktionshinder. Läs mer om funktionsrätt på Vårdgivarwebben.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?