Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Pensionärsråd

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Syfte

 • Att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
 • Att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
 • Att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar.
 • Att rådet ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämn­dernas verksamhetsplanering.
 • Att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
 • Att rådet ska vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna.
 • Att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Vem är med?

Region Värmland representeras via fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Sekreterarskapet tillhandahålls från Region Värmlands sekretariat. Pensionärsorganisationerna representeras av:

 • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • SPF (Sveriges Pensionärsförbund)
 • RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
 • SKPF (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund)

Politiska deltagare

 • Daniel Schützer (S) Ordförande i Pensionärsrådet
 • Åsa Johansson (S)
 • Fredrik Larsson (M)
 • Elisabeth Björk (V)
 • Sara Gunnarsson (L)

Möteshandlingar

2024

2023

2022

2021

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?