Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Värmlandsrådet

Värmlandsrådet

I samband med bildandet av Region Värmland inrättades Värmlandsrådet som består av politiker från kommunerna i Värmland. Värmlandsrådet ska ge kommunerna insyn i frågor som är viktiga för dem, i synnerhet när det gäller regional utveckling.

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete. Region Värmland och de värmländska kommunerna utför uppgifter som är ömsesidigt beroende av varandra. När samtliga parter förstår varandra, underlättar för varandra och har en gemensam målbild, kan uppgifterna utföras effektivt och säkert.

En aktiv samverkan ska prägla de offentliga verksamheterna i Värmland, där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete.

Värmlandsstrategin som utgångspunkt

Utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet är den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin. Parterna är överens om att tillsammans samverka kring och bidra till att förverkliga målen i Värmlandsstrategin.

Värmlandsrådets webbplats

Det finns en gemensam webbplats för alla 17 parter i Värmlandsrådet. Där finns bland annat program, sammanträdestider, minnesanteckningar och presentationer från tidigare möten. Årshjul och vilka de årliga prioriteringarna för Värmlandsrådet samt ledamöter för värmlandsrådet och Värmlandsrådets arbetsutskott kan även hittas här. 

Adress till webbplatsen: trippus.net/varmlandsradet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?