Lägre biljettpriser från december

Publicerad

Den 11 december kommer vi att göra en historisk sänkning av våra biljettpriser! En satsning som vi hoppas leder till att fler vill och kan resa hållbart med oss.

Våra prisnyheter

Dessa är prisnyheterna som gäller från och med tidtabellsskiftet den 11 december 2022:

Kraftigt sänkt pris på enkelbiljetter för långa resor (3-4 zoner).

Exempel: En enkelbiljett 4 zoner (maxpriset), vuxen, ska kosta 135 kronor (Nuvarande pris 162-180 kronor beroende på betalsätt).

Lägre pris på enkelbiljetter för korta resor (1-2 zoner).

Exempel: en enkelbiljett för två zoner, vuxen ska kosta 65 kr (Nuvarande pris 72 – 79 kr beroende på betalsätt).

Enhetligt pris i tätort.

En enkelbiljett för tätort ska kosta 24 kr (vuxen) oavsett var du köper din biljett och hur du väljer att betala. (Nuvarande pris 24-28 kronor). (Undantaget betalning med bankkort ombord på Karlstadsbuss.)

Förenkling och harmonisering av priser.

Eftersom priset på enkelbiljetter nu blir detsamma oavsett betalsätt och dessutom hamnar på samma nivå eller under prisnivån på nuvarande rabatter tas apprabatter och Reskassarabatt bort.

Inga biljettpriser höjs inför 2023.

Priset för samtliga periodbiljetter ligger kvar på 2022 års prisnivåer.

Rabatterna för student, senior och barnvagn finns kvar

Studentrabatten, seniorrabatten och barnvagnsrabatten kan nyttjas på samma sätt som tidigare.

Prislista

Här hittar du hela prislistan för samtliga biljetter hos Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, som gäller från och med 11 december 2022.

Priser inom färdtjänsten

Även priserna för färdtjänst i Värmland fastställdes vid Kollektivtrafiknämndens möte. Egenavgift för färdtjänstresa inom Karlstads kommun får en liten höjning (från 41 kr till 44 kr för vuxen) från och med 11 december 2022, för att harmonisera bättre med övriga kommuners egenavgift för resa i 1 zon. Priserna för periodbiljetter för färdtjänstkunder är oförändrade för 2023.

Beslut om priser och ram

Det är regionfullmäktige som beslutar om ramen för kollektivtrafikens priser i Värmland. Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar sedan om detaljutformningen av de priser och biljetter som finns i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss utbud och uppdrag. Beslutet om den historiska prissänkningen fattades i Kollektivtrafiknämnden de 18 oktober.