Värmlandstrafik och Keolis i förlikning

Värmlandstrafik AB och Keolis Sverige AB har träffat en överenskommelse om förlikning i den tvist som hade sitt ursprung i upphandlingen 2016 om servicetrafik i Värmland.

– Vi är nöjda med att kunna lägga den här tvisten bakom oss. För att undvika en fortsatt långvarig och kostsam domstolsprocess har vi valt att träffa en överenskommelse om förlikning. Förlikningen innebär att Värmlandstrafik erhållit betalning av Keolis Sverige AB, säger vd Jessika Lundgren, Värmlandstrafik och vd Jan Kilström, Keolis, i ett gemensamt uttalande.

Tågen åter i trafik – inga inställda turer

Under måndagen meddelade operatören att fyra av våra fem fordon åter är i trafik.
Det betyder att trafiken går enligt tidtabell från och med tisdag morgon och inga turer behöver ställas in på linje 74.
Ett fordon saknas fortfarande i trafik, men detta påverkar inte omloppet.

Morgontåg inställt – en buss ersätter

Tekniska problem med ett tredje tåg kommer att påverka morgontrafiken på linje 74 under veckan.

Tåg 8954 från Torsby kl 05.45 till Kristinehamn kl 08.15 är inställt på fredag morgon.
Buss ersätter på den berörda sträckan.
Bussen trafikerar enbart hållplatserna Torsby-Sunne-Kil-Karlstad. Resande till övriga stationer hänvisas till tåg 8956.
Vår operatör beräknas ha åtminstone något av de tre tågen åter i trafik inom kort.

Förbättrad punktlighet för värmländska tåg

Den regionala tågtrafiken i Värmland blir allt punktligare.
Under 2019 var 88,2 av de regionala tågen på Värmlandsbanan i tid.
Den högsta punktligheten i Värmland har Åmotfors där 93,5 procent av de regionala tågen var i tid under 2019.
– Glädjande siffror, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland kollektivtrafik. Vi ser fram mot framtida infrastrukturåtgärder som kommer att ge oss förutsättningar för ännu bättre punktlighet.

Fjärrtågens punktlighet har, framförallt till Karlstad, varit låg.
Då är siffrorna betydligt ljusare för de regionala tågen inom länet.

Den sammanvägda punktligheten för den regionala trafiken på Värmlandsbanan (Degerfors-Charlottenberg) var 88,2 procent för de nästan 20 000 regionala tågen som kördes under trafikåret. Under 2018 var siffran 86,7 procent.

Värmlandstrafiks punktlighet till de västvärmländska stationerna har förbättrats under 2019. Punktligheten till Edane var 92,7 procent, till Arvika 92 procent och till Charlottenberg 89,9 procent. Under 2018 var punktligheten till Edane 89,1 procent, till Arvika 88,8 och till Charlottenberg 84,7 procent.

På Fryksdalsbanan var den sammanvägda punktligheten 91,1 procent, vilket var något lägre än året innan då drygt 94 procent av tågen var i tid. Orsaken till detta var att betydligt färre tåg kördes under 2018 då banan var stängd under flera längre perioder.

Den bästa punktligheten hade Bäckebron där 93,0 procent av de nästan 5 000 tågen var i tid. Även Sunne (91,1) och Rottneros (91,1) hade höga punktlighetssiffror. Totalt trafikerades banan av de nästan 6 000 persontåg under året.

Med punktlighet menas i branschen att tågen ankommer inom fem minuter från utsatt tid.
Branschens mål är att nå 95 procents punktlighet.
– Men för att nå dit finns en del infrastrukturella utmaningar när det gäller framförallt våra enkelspårsbanor, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland kollektivtrafik.

Agenda 2030 – så bidrar vi

“Livskvalitet i världsklass” är Region Värmlands långsiktiga vision och värdegrunden har en tydlig koppling till Agenda 2030. Följande delmål är identifierade som de mål Region Värmland Kollektivtrafik bidrar främst till:

Delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

Kollektivtrafiken bidrar genom att…

… förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behov hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionshinder samt äldre personer.

… tillhandahålla trygga och smarta transportlösningar till länets invånare oavsett livssituation och behov. Detta genom vårt kvalitetsarbete tillsammans med våra entreprenörer utifrån våra fem målområden (avgång i rätt tid, helt och rent fordon, bra bemötande, trygg och säker resa och korrekt störningsinformation).

… tillhandahålla lösningar som gör att personer med olika funktionshinder, som syn, hörsel och rörelse, kan resa med oss. Detta genom tex tillgänglighetsanpassade fordon och hållplatsmiljöer.

… tillhandahålla enkla och tydliga system för våra resenärer. Exempelvis smidiga system för betalning och information; appar, webbplatser och andra informationssystem utvecklas kontinuerligt.

3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor.
Kollektivtrafik innebär färre bilar på vägarna = minskad risk för trafikolyckor. Detta bidrar till Riksdagens nollvision för skador i trafiken.

3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier, föroreningar och utsläpp.
Genom biobränslen och färre fordon på vägarna genererar vi mindre utsläpp i luften.

5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor.
I egenskap av arbetsgivare med stor andel kvinnor är det särskilt viktigt att arbeta för kvinnors arbetsvillkor.

8.5: Uppnå full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete för alla.
Kollektivtrafiken bidrar till exempel genom att ställa krav vid upphandlingar motsvarande kollektivavtal.

9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet.
Kollektivtrafiken bidrar genom att vara en aktiv aktör i samhällsplanering. Till exempel genom att vara med i ett tidigt skede i planering av nya bostadsområden.

10.2: Alla oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Kollektivtrafiken minskar ojämlikheter gällande transportmöjligheter och möjliggör människors förflyttning oberoende av socioekonomisk bakgrund.

12.7: Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
Kollektivtrafiken bidrar genom att inkludera fler hållbarhetsaspekter än pris, till exempel sociala villkor, i våra upphandlingar.

12.8: Säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling.
Bidra till att fler invånare i Värmland inser kollektivtrafikens betydelse för en hållbar utveckling.

13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
Vi bidrar genom att integrera klimatåtgärder i styrande dokument, till exempel i kommande Trafikförsörjningsprogram.

Tillsammansrabatt i hela länet – Duo/Familj

Sedan tidtabellsskiftet i december 2019  finns vår grupprabatt Duo/Familj för resor i hela länet. Här får du upp till 50 procent rabatt jämfört med ordinarie enkelbiljett och biljettalternativet är billigare även om man bara är två vuxna som reser tillsammans.  Åk upp till fem personer (max två vuxna) på samma biljett. Prisexempel: två vuxna och tre skolungdom (7-19 år) Forshaga – Karlstad betalar 143 kronor istället för 285 kronor.

Se alla priser här

 

Så körs våra tåg under helgerna

Ska du ut och resa med vår tågtrafik under jul- och nyårshelgen kan det vara bra att ta en titt i våra tabeller hur tågen går.

Här hittar du våra tågtidtabeller under julen

Så körs trafiken mellan Karlstad och Kristinehamn
Så körs trafiken mellan Karlstad och Torsby
Så körs trafiken mellan Karlstad och Charlottenberg

Här hittar du alla våra tidtabeller

Så körs vår trafik Karlstad-Kristinehamn

Så körs vår trafik mellan Karlstad och Kristinehamn under helgerna

Så körs vår trafik på linje 70

Så körs vår trafik på Värmlandsbanan under helgerna

Så körs vår trafik linje 74

Så här körs vår trafik på Fryksdalsbanan