Krafttag mot telefonköerna i servicetrafiken

Prestandaåtgärder och extrapersonal.
Det är några av de åtgärder Värmlandstrafik sätter in för att komma tillrätta med de långa väntetider i telefon som kunderna i servicetrafiken drabbats av vid bokningar av resa sedan det nya bokningssystemet infördes den 1 november.

I samband med att Värmlandstrafik driftsatte ett nyutvecklat program för bokning och trafikledning av servicetrafikens fordon, drabbades bokningen av oförutsedda komplikationer. Det nya systemet hade genomgått tester, men uppträdde annorlunda i skarp miljö, med bland annat lägre prestanda och långa väntetider för olika kommandon.

Vi vill beklaga och be om ursäkt för de olägenheter våra kunder haft den senaste tiden.

Teknikerna har löpande uppgraderat systemet och en mer omfattande prestandauppdatering planeras till mitten av vecka 50.

Andra åtgärder som sätts in för korta telefonköerna;

  • Snabbrekrytering av nya operatörer.
  • Kallat in samtliga utbildade operatörsvikarier.
  • Beordrad övertid på ordinarie personal.
  • Kampanj på kostnadsfria sjukresor på buss och tåg som ej behöver bokas.
    Detaljer kring detta kommuniceras separat.
  • Förändringar i vårt talsvar (avboka resa, eftersöka bil).

– Svarstiderna i telefon till kund är fortfarande oacceptabelt långa. Ett intensivt arbete av våra tekniker har resulterat i att delar av systemet byggts om och förändrats och ett fantastiskt arbete av våra operatörer och förarna ute i servicetrafiken görs, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken hos Värmlandstrafik.

Målet med det nya systemet kvarstår, det ska fungera som en helt nödvändig och modern plattform för att bygga fler digitala tjänster mot kund, bland annat digitala bokningar, som på sikt innebär att kunderna slipper sitta i telefonkö och själv kan göra sina bokningar. Målsättningen är fortfarande att detta arbete ska kunna inledas under början av 2019.

Men i det korta perspektivet sätts alla resurser nu till för att korta kötiderna och skapa trygghet i bokningarna inför de kommande helgerna.

-Trafikföretagen har tidigare under hösten levererat en extremt hög kundnöjdhet vad beträffar själva resan och vi är övertygade om att vi kommer stärkta ur den här situationen och att vi fortsatt ska leverera en trygg och säker resa, säger Wahlén.

Fria och obokade resor för de som åker sjukresa med linjetrafik buss och tåg är ytterligare en åtgärd Värmlandstrafik sätter in för att komma tillrätta med de långa väntetider i telefon som kunderna i servicetrafiken drabbats av.

– Vår bokningscentral för färdtjänst och sjukresor har för närvarande väldigt långa kötider i telefon, beroende på ökat antal samtal och driftsstörningar i det nya systemet. För att minska antalet samtal har vi, i samråd med Landstinget i Värmland, beslutat godkänna att personer som ska åka sjukresa till vårdcentral eller sjukhus med allmän kollektivtrafik inte behöver ringa in och boka sin resa, säger Anders Wahlén, chef servicetrafik på Värmlandstrafik.

Kampanjen, som pågår under perioden 10 december 2018 – 31 januari 2019, syftar till att minska telefonsamtalen mot bokningen av sjukresor under en intensiv period.

Resenärerna får åka gratis mot uppvisande av sin kallelse plus giltig identitetshandling och behöver alltså inte förboka sin resa under förutsättning att man inte har behov av anslutningsresa i specialfordon.

De fria resorna gäller Värmlandstrafiks bussar och tåg. Erbjudandet gäller däremot inte SJ:s eller Tågabs tåg.

Resor med servicelinjen måste dock fortfarande bokas.

Så blir trafiken på Hammarö

Hammarötrafiken uppvisar den största ökningen inom Värmlandstrafiks kollektivtrafik i länet, en utveckling vi är glada och stolta över. Det är ett kvitto på att kommunens innevånare ser kollektivtrafiken som ett positivt och smidigt alternativ för daglig pendling till arbete och studier.

Nu utvecklar vi trafiken ytterligare.

Den nya biljettyp vi tillsammans med Karlstadsbuss på prov infört, Flex 10/60, som möjliggör tio valfria resdygn under en 60-dagarsperiod, prissänks för Hammarö-Karlstad tätort med 18 procent (prisexempel: från 395 kr till 325 kr för vuxen).

Från och med tidtabellskiftet den 9 december gör Värmlandstrafik efter samråd och önskemål från kommunen också ett antal förändringar i linjesträckningarna i kommunen.

# Utökad trafik på linje 911 till Rud.
Ett ökat bostadsbyggande och utflyttning till området har gjort att efterfrågan kraftigt ökat på en utökad kollektivtrafik i denna del av kommunen. Linjen kommer att fortsätta via Östanås och Toverud och vänder vid Rud. Tidsjusteringar och passning görs till bytespunkten i Jonsbol och till skolorna, i första hand vid Bärstad.

# Ringlinjen 915 på Nolgård tas bort.
Den tiominutersslinga som buss 915 gjort på Slängomvägen på Nolgård dras in på grund av för litet resandeunderlag. Avståndet till Jonsbols bytespunkt, där samtliga bussar passerar, är kort.

# Ny sträckning anropsstyrd linje 910.
En ny, separat, anropsstyrd linje körs till Tynäs. Denna linje går inte som tidigare ut till Rud och tillbaka, den sträckan trafikeras i fortsättningen av linje 911.

Anslutningar till Stockholmståget klara

Bor du norr om Karlstad och behöver resa med tidiga Stockholmståget (5.56 i nya tidtabellen)?

Från och med 9 december finns anropsstyrda anslutningar med buss från Torsby-Sunne.

Vi löser även hemresan med två anropsstyrda turer som passar 17.13-tåget från Stockholm (Karlstad 19.42). Här kommer det att gå två förbindelser, en mot Sunne/Torsby och en mot Arvika.
Dessa turer finns ännu inte sökbara i vår app men kommer att finnas tillgängliga från tidtabellskiftet.

Biljettombud i Kristinehamn stänger

Från och med den 30 november, avslutade Pressbyrån i Kristinehamn, som varit försäljningsombud åt Värmlandstrafik, sin verksamhet.
Tills vidare får vi hänvisa kunderna att köpa sina biljetter och kort hos Biljettbutiken, i våra biljettautomater, ombord på våra bussar eller i vår webbshop.

Dags att boka julens färdtjänstresor

Nu är det hög tid att beställa julens färdtjänstresor.
Riksfärdtjänst beställer du skriftligt medan du som ska resa inom Värmland har fram till tisdag den 18 december på dig.
Gå in och läs mer här och göra din beställning.

Här får du veta mer och bokar din resa

 

Rabatt i appen och ny familjebiljett

Rabatt på biljetten för dig som köper enkelbiljett med vår app.
Ett nytt rabatterat familje/gruppalternativ, Duo/familj, för er som är många.

Det är några av nyheterna från och med tidtabellsskiftet den 9 december.

Från och med 9 december gäller nya tidtabeller och ny prislista för resor med våra bussar och tåg.

Det ligger i uppdraget från vår styrelse att intäkterna från biljetter ska öka varje år för att vi ska kunna fortsätta driva trafiken och utveckla den. I samband med tidtabellsskiftet, i år den 9 december, justerar vi därför en del priser för året därpå och inför några nyheter.

Den stora nyheten den här gången är att vi satsar på att locka fler användare till vår mobilapp Värmlandstrafik genom att erbjuda rabatt på mobilbiljetter.
Det är bra ur många aspekter. Inte minst spar det tidtabellstid vid ombordstigning när fler väljer att köpa biljett i appen istället för att använda reskassa på Värmlandskort. Samtidigt sänker vi rabatten på reskassa. På sikt har vi tänkt att det ska vara samma rabattsats på reskassa och mobilbiljett.

Med vårt nya familjealternativ, Duo/familj, reser en familj eller grupp billigare i tätortstrafik. Max fem personer, varav 1-2 ska vara över 20 år, kan resa tillsammans. Biljetten kommer även att finnas i appen och rabatteras som enkelbiljett.

Flex 10/60 är fortfarande infört på prov. Biljettypen har blivit populär ute i länet och har mottagits positiv. Därför fortsätter vi erbjuda den under kommande året och utvärdera den löpande.

Periodladdningarnas priser höjs tre procent.

Här hittar du alla priserna för 2019.

 

Vägbygge försenar trafik på rv 63

Våra bussar som passerar Ulvsby och Vallargärdet blir just nu försenade på grund av vägbygget på rv 63.
Vägbygget påverkar våra linjer 300, 400 och 401.
Vi kommer att få räkna med förseningar den här veckan vid. Det pågår fräsning av asfalt och senare även asfaltering, så en del störningar blir det tyvärr.

Så körs vår helgtrafik 2018-2019

Dags att planera helgresorna i december?
Här kan du se hur vår trafik körs under de större helgerna under det kommande året.

Trevlig resa.

 

Resecentrum i Charlottenberg invigt

På måndagen var det dags för invigning av Charlottenbergs nya resecentrum.
Kommunalrådet Hans Nilsson och Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren höll i bandet som den gula Värmlandstrafiksbussen ”klippte”.

Den nya bussterminalen består av fyra tillgänglighetsanpassade hållplatser för ordinarie busstrafik och en extra hållplats vid behov. Arbetet, som startade i augusti, är första steget. Under de kommande åren inleds också tillgänglighetsanpassning av stationen.

Busskurerna och biljettautomaten har också flyttats. Stationsområdet har dessutom tillgänglighetsanpassats men ny asfaltsbeläggning och vita markeringar för att underlätta för personer med synnedsättning att ta sig fram.

Tryggare och säkrare för passagerarna är den tydliga uppsidan av det arbete som gjorts hittills.

Det nya resecentret är ett projekt med Eda kommun och Värmlandstrafik och med medfinansiering från Trafikverket.

 

Ändrad väg för bussarna i Karlstad förlängd

Den avstängning av Hamngatan som var planerad att vara klar på tisdagen har förlängts ytterligare på grund av en vattenläcka.

Vattenläckan i korsningen Hamngatan/Fredsgatan innebär att de bussar som kommer in från Sundstahållet får gå in över torget mot busstationen under tisdagskvällen och fram till 10.00 onsdag förmiddag.
Vi kommer under den här tiden inte att kunna angöra hållplatserna Drottninggatan och Centralstationen utan vi hänvisar våra resenärer till Karlstad busstation.