Nu får fler tillgång till skolbussarna i Grums!

På torsdag den 5 maj lanseras Mixtrafik på några av skolbussarna i Grums kommun. En satsning som gör det möjligt för allmänheten att resa med skolbussarna.

Skolbussarna kör på vardagar varje morgon och eftermiddag i ett finmaskigt linjenät på stora delar av den värmländska landsbygden, och det har länge funnits önskemål om att fler än grundskoleeleverna ska få åka med. Detta prövas nu i pilotprojektet Mixtrafik. Mixtrafik startades upp innan påsk i Fagerås i Kils kommun och kommer nu också att testas på skolbussturerna i Borgvik och Värmskog i Grums kommun.

Genom att öppna upp skolbussturerna för allmänheten kommer fler att ha nytta av den buss som ändå passerar på vägen till och från skolan. Platsen på bussen bokas kostnadsfritt via Mina sidor med hjälp av bank-id, där den som bokar kan välja mellan en rad olika stopp längs med vägen. Antalet platser på bussen och turens rutt kommer att skifta något från dag till dag, eftersom det är de skolskjutsberättigade elevernas behov som ligger i grunden.

Fler får tillgång till kollektivtrafik

– För personer som bor på landsbygden där det i vanliga fall inte går kollektivtrafik men där det finns tillgång till skoltrafik, innebär detta en bättre service och nya resmöjligheter, säger Sebastian Tay Hannebo, som är projektledare på Region Värmland Kollektivtrafik.

Just nu sker flera pilotprojekt på Region Värmland, inom varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, med syfte att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Värmland. Konceptet Mixtrafik är utvecklat inom interregprojektet Stronger Combined, som testar nya kombinerade sätt att resa.

– Vi behöver pröva alla sätt för att få till en bättre service på landsbygden, och här har vi en outnyttjad resurs, säger Jesper Johansson (MP) som är kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Läs mer om Mixtrafik här!

Banarbete Charlottenberg-Kil

I år kommer det att hända mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken. Bra tycker vi! På Värmlandsbanan ligger exempelvis många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 ska börja byta ut. Men banarbetena påverkar också vår tågtrafik under den tid som det arbetas på spåren.

Trafikverket genomför banarbeten på sträckan Charlottenberg-Kil under perioden 25 april till 28 april. Under tiden då banarbetet pågår går inga av våra tåg på sträckan.

Vi hänvisar till buss 100 mellan Charlottenberg och Arvika. På sträckan Arvika-Kil går sedan ersättningsbussar, som stannar vid alla stationer. Du hittar ersättningsbussarna i vår reseplanerare i appen och här på vår webbplats.

Kommande banarbeten – lista

Du hittar alla kommande banarbeten fram till sommaren, mer information och ersättningstrafiken här!

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla: Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 påbörjar arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

 

Nu kan fler resa med skolbussarna i Fagerås

Idag lanseras pilotprojektet Mixtrafik i Fagerås i Kils kommun. En satsning som gör det möjligt för allmänheten att resa med skolbussarna.

Skolbussarna kör på vardagar varje morgon och eftermiddag i ett finmaskigt linjenät på stora delar av den värmländska landsbygden, och det har länge funnits önskemål om att fler än grundskoleeleverna ska få åka med. Detta ska nu prövas i pilotprojektet Mixtrafik. Först ut att testa är Fagerås i Kils kommun.

Genom att öppna upp skolbussturerna för allmänheten kommer fler att ha nytta av den buss som ändå passerar på vägen till och från skolan. Platsen på bussen bokas kostnadsfritt via en webbplats med hjälp av bank-id, där den som bokar kan välja mellan en rad olika stopp längs med vägen. Antalet platser på bussen och turens rutt kommer att skifta något från dag till dag, eftersom det är de skolskjutsberättigade elevernas behov som ligger i grunden.

Fler får tillgång till kollektivtrafik

– För personer som bor på landsbygden där det i vanliga fall inte går kollektivtrafik men där det finns tillgång till skoltrafik, innebär detta en bättre service och nya resmöjligheter, säger Jens Pettersson som är trafikplanerare på Region Värmland.

Fagerås skola ligger i nära anslutning till Fagerås tågstation och flera av regionbussarnas hållplatser. Förhoppningen är att Mixtrafik ska kunna bidra till att den sista biten, mellan exempelvis hem, jobb och skola blir lättare att resa med kollektivtrafik.

– Vi behöver pröva alla sätt för att få till en bättre service på landsbygden, och här har vi en outnyttjad resurs. Roligt att kunna starta med pilotförsöken i Fagerås, som är en bygd med ett starkt engagemang i kollektivtrafikfrågor, säger Jesper Johansson (MP) som är kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Just nu sker flera pilotprojekt på Region Värmland, inom varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, med syfte att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Värmland. Konceptet Mixtrafik är utvecklat inom interregprojektet Stronger Combined, som testar nya kombinerade sätt att resa.

– För att öka det hållbara resandet behövs smarta och flexibla lösningar för hela resan. Just nu testar vi flera olika vägar för detta. En väg är att använda de fordon och turer som vi redan har på ett annorlunda sätt, berättar Jens Pettersson.

Läs mer om Mixtrafik här!

Inställd busstrafik mellan Torsby och Lysvik på grund av vägarbete

På grund av vägarbeten på väg 908 är all vår busstrafik mellan Torsby och Lysvik inställd under perioden 11 april till 27 maj. Detta påverkar vår linjebuss 202 och ersättningsbussarna för tåglinje 74.

Uppdaterat! –Ersättningsbussarna för linje 74 går nu som vanligt igen. Linje 202 går sin ordinarie färdväg från och med onsdag 11 maj. 

Värmlandstrafiks linje 202

För dig som reser med linje 202 innebär detta att följande hållplatser är tillfälligt stängda:

• Berga
• Ransbytorp
• Kärrviken
• Bada, korsväg
• Tallholmen
• Oleby
• Torsby, golfbanan
• Högbacka torg
• Torsby, Vinkelvägen (endast för linje 202)
• Torsby, Skallebyn (endast för linje 202)
• Stjerneskolan (endast för linje 202)
• Kyrkogatan (endast för linje 202)
• Torsby RC (endast för linje 202)
• Östmarksvägen (endast för linje 202)

Vi hänvisar dig som reser med oss till tåglinje 74 mellan Torsby och Karlstad, som stannar vid Torsby resecentrum, Oleby station, Lysvik station och Sunne resecentrum.

Tågtrafiken, linje 74 mellan Torsby och Karlstad

För dig som reser med tåg påverkar inte detta vägarbete din resa.

Ersättningsbussar tågtrafik på linje 74

För dig som reser med ersättningsbuss vid inställd tågavgång på sträckan Torsby-Lysvik innebär vägarbetet detta:

Busshållplats Oleby är stängd för all ersättningsbusstrafik. Mellan Lysvik station och Sunne resecentrum körs taxi för resande med anslutning till ersättningsbussarna enligt nedan:

8952 från Torsby

Ersättningsbussen avgår från Torsby resecentrum 04:15 och kör direkt till Sunne resecentrum.
Anslutande taxi avgår från Lysvik station 04:30 till Sunne resecentrum.
Ersättningsbussen inväntar taxi från Lysvik innan avgång mot Karlstad klockan 04:54.

8972 från Torsby

Ersättningsbussen avgår från Torsby resecentrum 19:08 och kör direkt till Sunne resecentrum.
Taxi avgår från Lysvik station 19:23 till Sunne resecentrum.
Ersättningsbussen inväntar taxi från Lysvik innan avgång mot Karlstad klockan 19:47.
För resande från Torsby till Lysvik så avgår taxi från Sunne resecentrum 19.47 till Lysvik station.

8967 från Karlstad

Ersättningsbussen Karlstad-Torsby avgår från Karlstad centralstation 17:11
Byte vid Sunne resecentrum till taxi för resande till Lysvik. Beräknad ankomsttid Lysvik station 19:03.
Resande från Lysvik till Torsby hänvisas till tåg 8969 med avgångstid 20:01 från Lysvik station.

8973 från Karlstad

Taxi avgår från Karlstads centralstation 22.43, endast påstigande i Karlstad.

Tidtabell

Här hittar du tidtabell och mer information om trafiken på Fryksdalsbanan!

Om Trafikverkets arbete på väg 908

Läs mer på Trafikverkets webbplats här!

Banarbete Kil-Karlstad-Kristinehamn

Nu genomför Trafikverket banarbeten på sträckan Kil-Karlstad-Kristinehamn. Arbetet kommer att pågå mellan Kil, Karlstad och Kristinehamn under hela hela påskhelgen, dygnet runt, samt mellan Karlstad och Kil dagtid 19-22 april. Under tiden då banarbetet pågår går inga av våra tåg på sträckan, vilket påverkar linje 70 och linje 74.

Påskhelgens tågtrafik håller du bäst koll på genom att titta i våra påsktågtidtabeller nedan:

Värmlandsbanan, linje 70

Fryksdalsbanan, linje 74

Vi hänvisar också till vår ordinarie linjetrafik buss 201 mellan Kil och Karlstad samt busslinje 500 mellan Karlstad och Kristinehamn.

Ersättningsbussar mellan Kil och Karlstad kommer under påsken också att gå enligt tabellerna ovan.

All påsktrafik hittar du här

Banarbete Kil-Karlstad 19-22 april

Banarbete pågår mellan Kil och Karlstad även veckan efter påsk, dagtid 19-22 april, klockan 08.28-15.00. Ersättningstrafiken samt ordinarie busstrafik för linje 201 hittar du i vår reseplanerare på webben och i appen.

OBS! Kom ihåg att ersättningsbussarna ibland avgår tidigare än vad tåget skulle avgå. Ta hjälp av Reseplaneraren för att planera din resa under dessa dagar!

Kommande banarbeten – lista

Du hittar alla kommande banarbeten fram till sommaren, mer information och ersättningstrafiken här!

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla: Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 påbörjar arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

 

Trafik och öppettider under påskhelgen

Under påskhelgen ser vår trafik och våra öppettider lite annorlunda ut. 

Vår busstrafik

Såhär körs Värmlandstrafiks bussar under påskhelgen.

Planera din bussresa och håll koll på helgernas tider i vår reseplanerare eller genom att se vad som gäller för helgtrafiken på vår helgtrafiksida.

Såhär kör Karlstadsbuss under påskhelgen.

Värmlandstrafiks tågtrafik

Såhär körs Värmlandstrafiks tåg under påskhelgen.

Banarbete påverkar tågtrafiken Kil-Karlstad-Kristinehamn under hela påsken

Trafikverket kommer att genomföra arbete på banan mellan Kil-Karlstad-Kristinehamn dygnet runt under hela påskhelgen. Vi hänvisar till vår ordinarie linjetrafik buss 201 mellan Kil och Karlstad samt busslinje 500 mellan Karlstad och Kristinehamn. Ersättningsbussar mellan Kil och Karlstad kommer under påsken också att gå enligt dessa tabeller:

Värmlandsbanan, linje 70

Fryksdalsbanan, linje 74

Våra öppettider

Vårt Kundcenter och Kundservice har öppet som söndag under långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk. Här hittar du alla öppettider och kontaktuppgifter!

Trevlig resa!

Ändringar i våra busslinjer när Karlstad växer och bygger om

Under perioden 20 april till 28 augusti, när Karlstads kommun genomför vägarbeten i centrala Karlstad, behöver flera av våra busslinjer ta en annan körväg. 

Dessa förändringar gäller för Värmlandstrafiks bussar 3 maj till 28 augusti

Stomlinjerna, alltså linje 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 och 800:

Dessa bussar kör under perioden via Klaraborgsgatan och vänder vid Kvarnbergsrondellen för att ta sig till busstationen.
Stomlinjerna angör hållplatserna Karolinen, Busstationen, Drottninggatan och Centralstationen i riktning in mot centrum.
I utgående riktning, från centrum, angörs endast hållplatserna Busstationen och Karolinen.

Från 3 maj återgår linje 902 och 904 till ordinarie körvägar.

Så här går stomlinjerna genom centrala Karlstad efter 3 maj. Klicka på bilden för att förstora den.Ändringar i Karlstadsbuss linjer från och med 19 april

 

Ombyggnationerna påverkar även Karlstadsbuss trafik och det är omlagd körväg för linje 1, 7 och 57 från 19 april till 2 maj. Från 3 maj återgår linje 1 och 7 till ordinarie körvägar. Läs mer här!

Byggprojekten i Karlstads Kommun

Läs mer om de satsningar och projekt som pågår i Karlstad på Karlstads kommuns webbplats: Karlstad växer – stadsutveckling i Karlstad

Ta hjälp av reseplaneraren!

Bussarnas nya linjedragningar och avgångstider är uppdaterade i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss reseplanerare samt i våra appar.

Ladda ner appen Värmlandstrafik via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Värmlandstrafik via Google Play här! (Android)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via Google Play här! (Android)

Direktbuss Karlstad-Sunne-Torsby

Många av er som reser med ersättningsbussarna från Karlstad till Sunne och Torsby har önskat att det även fanns direktbussar. Det har vi nu fixat till två av våra avgångar med start 4 april.

Från och med måndag 4 april kommer det, utöver den ordinarie ersättningsbussen, att gå en snabb-buss på dessa två avgångar:

8953 Karlstad-Sunne
Avgång Karlstad centralstation: 06.50
Beräknad ankomst Sunne resecentrum: 07.50

8967 Karlstad-Sunne-Torsby
Avgång Karlstad centralstation: 17.11
Avgång Sunne resecentrum: 18.11
Beräknad ankomst Torsby resecentrum: 18.45

Snart i reseplaneraren

Dessa ersättningsbussar kommer att ligga uppdaterade i reseplaneren från mitten av nästa vecka, men körs alltså från och med 4 april.

Vi vill passa på att tacka för alla kloka inspel och frågor som vi fått av er under veckan när vi träffats på våra tåg och ersättningsbussar. 🧡

Information om din resa i appen och i Trafikläget

Nu hittar du det du behöver veta inför din tågresa under Trafikläget på webben samt i appen.

Se förseningar och inställda avgångar under Trafikläget

Under Trafikläget (även fliken Trafikinformation i appen) hittar du störningar i vår trafik de närmsta 22 timmarna. Här skriver vi exempelvis om ett tåg är inställt, en buss är försenad eller en hållplats stängd.

Trafikläget hittar du på vår startsida och samma information finns under Trafikinformation i appen.

Ersättningsbussar i appen, reseplaneraren och Trafikläget

Flera av våra ersättningsbussar till inställda tåg finns nu också i reseplaneraren och i appen. (De som vi planerat in för en lite längre tid). 
Tips! När du klickat dig in på avgången – klicka på pilen till höger, så ser du tiderna för alla hållplatser på din resa.

Om det handlar om en mer snabbt inställd tågavgång hittar du informationen om ersättningstrafiken i informationsmeddelandet som finns om du klickar på den inställda tågavgången. Du hittar samma information under Trafikläget.

Välkommen ombord!

Just nu – Duo/Familj till kampanjpris!

Vi vill att fler ska uppleva hur trevligt det är att resa i Värmland tillsammans. Därför erbjuder vi nu extra låga priser på Duo/Familj under perioden 1 april till 31 maj! Rabatten blir runt 35 procent på det redan låga ordinarie priset.

Upptäck vår grupprabatt Duo/Familj för resor i hela länet! Med denna blir det billigare att resa redan när ni bara är två vuxna som reser tillsammans. Åk upp till fem personer (max två personer över 20 år) på samma biljett. Medföljande barn under 7 år räknas in i de tre-fyra personer under 20 år som ingår i biljetten.

Priser när du köper Duo/Familj med reskassa eller mobilbiljett

 Kampanjpris Ordinarie pris
Tätort29 kr46 kr
1 zon58 kr93 kr
2 zoner 86 kr135 kr
3 zoner 145 kr229 kr
4 zoner 194 kr308 kr

Priser när du köper Duo/Familj med bankkort

 Kampanjpris Ordinarie pris
Tätort35 kr53 kr
1 zon65 kr103 kr
2 zoner 95 kr150 kr
3 zoner 165 kr254 kr
4 zoner 215 kr342 kr

Priser när du reser med Duo/Familj på Karlstadsbuss

 Kampanjpris Ordinarie pris
Förköpsbiljett/mobilbiljett35 kr53 kr
Reskassa ombord* 29 kr46 kr
Karlstadsbuss appdeal
29 kr44 kr

Här kan du se zonkartan för enkelbiljetter.

Det lägre priset kommer automatiskt vid köp av Duo/Familj i appen (både i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss), ombord på bussen*, hos ombud och i biljettautomat. Duo/Familj går inte att kombinera med andra rabatter såsom barnvagnsrabatt, pensionärsrabatt eller studentrabatt.

*Duo/Familj köpt med bankkort ombord på hos Karlstadsbuss ingår inte i kampanjen. Ordinarie pris gäller: 99 kronor.