Lättnader i regler från Folkhälsomyndigheten

Från och med den 15 juli kommer nya lättnader i kollektivtrafiken från rekommendationer och regler som kommit från Folkhälsomyndigheten.

Bland annat gäller att reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort. Rådet om att använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid är borta sedan den 1 juli.

Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är dock fortsatt mycket viktigt.

 

Från och med den 1 juli gäller (bland annat) följande

  • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid tas bort.
  • Rådet om begräsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort. Trafiken bör fortsatt köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas.

Från och med den 15 juli gäller även

  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.

Banarbete påverkar trafiken i augusti

Ett omfattande banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan i sommar. Här ser du vilka turer och sträckor som påverkas perioden 1-15 augusti:

 

Trafik som påverkas 1 aug (sön)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18912KilKristinehamn08:02
Ja08:12Ersätts till Karlstad
18935KristinehamnKil09:11Ja, tidigarelagd09:19Ersätts från Karlstad
18913KristinehamnKil09:52Nej
18990KilKarlstadJa12:28
18991KarlstadKilJa13:23
18914KilKristinehamnJa12:29

Trafik som påverkas 2-6 aug (mån-fre)

TågFrånTillAvg. tåg startErsättsAvg. bussÖvrigt
18960KilKarlstad09:27Ja09.37
8912KilKarlstad (Kristinehamn)09:49Ja10:00
18957KarlstadKil10:06Ja, tidigarelagd09.45
8914CharlottenbergKristinehamn10:27Nej
8911KarlstadCharlottenberg10:42Nej
8916KilKristinehamn11:32Ja12:42Ersätts till Karlstad
18959KarlstadKil13:20Ja, tidigarelagd13:02
8918CharlottenbergKarlstad13.41Nej
8915KristinehamnKil14:38Ja, tidigarelagd14:06Ersätts från Karlstad
18964KilKarlstad14:20Ja14:27
8917KristinehamnCharlottenberg14:53Nej
18963KarlstadKil15:44Ja, tidigarelagd15.23
18973KarlstadTorsby22:34Nej

Trafik som påverkas 7 aug (lör)

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
18978Kil Karlstad08:15Ja08:16
18901KristinehamnKil06:53 Ja06:58Ersätts från Karlstad
18900Kil Kristinehamn08:02Ja08:16Ersätts till Karlstad
18905KristinehamnKil09:06Ja, tidigarelagd08:56Ersätts från Karlstad
18979KarlstadKil09:17Ja, tidigarelagd08:56
18980Kil Karlstad09:29Ja09:39
18903KristinehamnKil09:52Ja, tidigarelagd10:09Ersätts från Karlstad
18902Kil Kristinehamn09:55Ja10:03Ersätts till Karlstad
18981KarlstadKil12:02Ja, tidigarelagd11:46
18982KilKarlstad12:19Ja12:29
18904KilKristinehamn12:25Ja12:29Ersätts till Karlstad
18907KristinehamnKil13:32Ja, tidigarelagd13:50Ersätts från Karlstad
18984KilKarlstad15:06Ja15:16

Trafik som påverkas 8 aug (sön)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18912KilKristinehamn08:02
Ja08:12Ersätts till Karlstad
18935KristinehamnKil09:11Ja, tidigarelagd09:19Ersätts från Karlstad
18913KristinehamnKil09:52Nej
18989KarlstadTorsby10:44Nej
18992TorsbyKarlstad13:00Nej

Trafik som påverkas 9-13 aug (mån-fre)

TågFrånTillAvg. tåg startErsättsAvg. bussÖvrigt
18960KilKarlstad09:27Ja09:37
8912KilKarlstad (Kristinehamn)09:49Ja10:00Byte i Karlstad
18957KarlstadKil10:06Ja, tidigarelagd09:45
8914CharlottenbergKristinehamn10:27Nej
8911KarlstadCharlottenberg10:42Nej
8916KilKristinehamn12:35Ja12:42Ersätts till Karlstad
18959KarlstadKil13:20Ja, tidigarelagd13:02
8918CharlottenbergKarlstad13:41Nej
8915KristinehamnKil13:52Ja, tidigarelagd14:06Ersätts från Karlstad
18964KilKarlstad14:20Ja14:27
8917KhnCharlottenberg14:53Nej
18963KarlstadKil15:44Ja, tidigarelagd15:23

Trafik som påverkas 14 aug (lör)

TågFrånTillAvg. tågErsätts Avg. bussÖvrigt
18900KilKristinehamn08:02Ja08:16Ersätts från Karlstad
18978Kil Karlstad08:15
Ja08:16
18905KristinehamnKil09:06Ja, tidigarelagd08:56Ersätts från Karlstad
18979KarlstadKil09:17Ja, tidigarelagd08:56
18980KilKarlstad09:29Ja09:39
18903KristinehamnKil09:52Ja, tidigarelagd10:09Ersätts från Karlstad
18902KilKristinehamn09:55Ja10:03Ersätts till Karlstad
18981KarlstadKil12:02Ja, tidigarelagd11:46
18982KilKarlstad12:19Ja12:29
18904KilKristinehamn12:25Ja12:29Ersätts till Karlstad
18907KristinehamnKil13:32Ja, tidigarelagd13:50Ersätts från Karlstad
18984KilKarlstad15:06Ja15:16

Trafik som påverkas 15 aug (sön)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18912KilKristinehamn 08:02Ja08:12Ersätts till Karlstad
18935KristinehamnKil09:11Ja, tidigarelagd09:19Ersätts från Karlstad
18913KristinehamnKil09:52Nej
18990KilKarlstad12:18Ja12:28
18914KilKristinehamn12:29Ja12:29
18991KarlstadKil12:44Ja13:23

 

Tider för ersättningsbussarna för vecka 31 kan du se här 

Tider för ersättningsbussarna för vecka 32 kan du se här 

Banarbete påverkar tågtrafiken i juli

Ett omfattande banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan i sommar. Här ser du vilka turer och sträckor som påverkas perioden 21-31 juli:

Trafik som påverkas 21-23 juli (ons-fre)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18960KilKarlstad09:27 Ja09:37
8912KilKristinehamn09:49Ja10:00
18957KarlstadKil10:06Ja, tidigarelagd09:45
8914CharlottenbergKristinehamn10:27Nej
8911KarlstadCharlottenberg10:42Nej
8916KilKristinehamn12:35Ja12:42Ersätts till Karlstad
18959KarlstadKil13:20Ja, tidigarelagd13:02
8918CharlottenbergKarlstad13:41Nej
18964KilKarlstad14:20Ja14:27
8915KristinehamnKil14:38Ja, tidigarelagd14:06Ersätts från Karlstad
8917KristinehamnCharlottenberg14:53Nej
18963KarlstadKil15:44Ja, tidigarelagd15:23

Trafik som påverkas 24 juli (lör)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18901KristinehamnKil06:53Ja, tidigarelagd06:58Ersätts från Karlstad
18900KilKristinehamn08:02Ja08:16Ersätts till Karlstad
18980KilKarlstad09:29Ja09:39
18902KilKristinehamn09:55Ja10:03Ersätts till Karlstad
18905KristinehamnKil09:06Ja, tidigarelagd08:56Ersätts från Karlstad
18979KarlstadKil09:17Ja, tidigarelagd08:56
18903KristinehamnKil09:52Ja, tidigarelagd10:09Ersätts från Karlstad
18981KsKil12:02Ja, tidigarelagd11:46
18982KilKarlstad12:19Ja12:29
18904KilKristinehamn12:25Ja12:29Ersätts till Karlstad
18907KristinehamnKil13:32Ja13:50Ersätts från Karlstad
18984KilKarlstad15:06Ja15:16

Trafik som påverkas 25 juli (sön)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18912KilKristinehamn08:02Ja08:12Ersätts till Karlstad
18935KristinehamnKil09:11Ja, tidigarelagd09:19Ersätts från Karlstad
18913KristinehamnKil09:52Nej
18989KarlstadKil10:44Nej

Trafik som påverkas 26-30 juli (mån-fre)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18960KilKarlstad09:27Ja09.37
8912KilKristinehamn09:49Ja10:00Byte till tåg 98954 i Ks
18957KarlstadKil10:06Ja, tidigarelagd09.45
8914CharlottenbergKristinehamn10:27Nej
8911KarlstadCharlottenberg10:42Nej
8916KilKristinehamn12:35Ja12:42Ersätts till Karlstad
18959KarlstadKil13:20Ja, tidigarelagd13:02
8918CharlottenbergKarlstad13.41Nej
8915KristinehamnKil13:52Ja, tidigarelagd14:06Ersätts från Karlstad
18964KilKarlstad14:20Ja14:27
8917KristinehamnCharlottenberg14:53Nej
18963KarlstadKil15:44Ja, tidigarelagd15.23

Trafik som påverkas 31 juli (lör)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18978KilKarlstadJa08:16
18901KristinehamnKil06:53Ja, tidigarelagd06:58Ersätts från Karlstad
18900KilKristinehamn07:02Ja08:16Ersätts till Karlstad
18980KilKarlstad09:29Ja09:39
18902KilKristinehamn08:51Ja10:03Ersätts till Karlstad
18905KristinehamnKil09:06Ja, tidigarelagd08:56Ersätts från Karlstad
18979KarlstadKil09:17Ja, tidigarelagd08:56
18903KristinehamnKil09:52Ja, tidigarelagd10:09Ersätts från Karlstad
18982KilKarlstad12:19Ja12:29
18904KilKristinehamn11:16Ja12:29Ersätts till Karlstad
18981KarlstadKil12:02Ja, tidigarelagd11:46
18907KristinehamnKil13:32Ja, tidigarelagd13:50Ersätts från Karlstad
18984KilKarlstad15:06Ja15:16

 

Tider för ersättningsbussarna vecka 29 kan du se här

Tider för ersättningsbussarna vecka 30 kan du se här

 

 

Banarbete påverkar trafik 21 juni

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Arvika och Charlottenberg måndagen den 21 juni:

Så påverkas trafiken måndag 21 juni

TågFrånTillErsättsAvg. bussÖvrigt
8903ArvikaCharlottenbergJa07:45
8912CharlottenbergÅmotforsJa*08:35*Tidigarelagd buss
8905ÅmotforsCharlottenbergJa09:13
8914CharlottenbergÅmotforsJa*10:06*Tidigarelagd buss
8911ÅmotforsCharlottenbergJa11:53
8916CharlottenbergArvikaNej

Besök sommarpärlor med oss

Planerar du också att uppleva Värmland i sommar?
Nu har vi samlat våra bästa tips för dig som vill värmestra!

Vi har samlat tips och inspiration om platser dit du kan resa med Båtbuss, våra tåg och våra bussar.

Tidtabeller och priser för biljetter hittar du som vanligt på ordinarie webbplatser.

Välkommen in och välkommen ut i sommarvärmland för din Värmester.

Sommmarresor i Värmland (varmlandkollektivtrafik.se)

I höst lanseras Bussklubben i Arvika

Bussklubben växer, i höst får även skolbarn som är berättigade skolskjuts i Arvika inbjudan till appen. Det betyder tryggare och roligare skolresor för 600 nya barn. Beslutet är ett viktigt steg på vägen för att lansera Bussklubben i hela Värmland.

Under läsåret 2020/2021 har vi tillsammans med förare, barn och deras närstående testat Bussklubben i Grums. Nu lämnar vi pilotperioden bakom oss och siktar mot terminsstart 2021 och ett nytt samarbete med Arvika kommun. En expandering som innebär att totalt 1 000 barn i Arvika och Grums som är berättigade skolskjuts (och deras närstående) får en inbjudan till appen i samband med skolstart.

Bussklubben innehåller en rad smarta funktioner, exempelvis störningsinformation i notisform, realtidskarta som visar var bussen är och roliga spel och quiz. Syftet med appen är att både barn och deras närstående snabbt kan nås med trafikinformation men också att göra resan till skolan mer lustfylld. Målet är att alla barn som är skolskjutsberättigade i Värmland ska få tillgång till appen – håll utkik efter lansering i din kommun!

Läs mer på Bussklubbens egna webbplats 

Digitala skolbiljetter i Arvika

I samband med skolstart i augusti 2021 lanserar vi digitala grundskolebiljetter för elever som åker till och från skolan med linjetrafik buss eller tåg. Först ut i Värmland att testa tjänsten är grundskoleelever i Arvika kommun.

Att ha sin biljett i appen i stället för på ett fysiskt plastkort har flera fördelar:

  • Enkelt för eleven att alltid ha biljetten nära tillhands i mobilen
  • I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta
  • Smart för miljön!

Även fortsättningsvis kommer de elever som önskar ett fysiskt färdbevis kunna välja att ha sin grundskolebiljett på ett plastkort (även detta behöver beställas via kommunens webbplats).

Beställning av grundskolebiljetter, både digitala och fysiska, görs via kommunens webbplats från och med 9 augusti. Skolbiljetten börjar gälla 16 augusti.

Läs mer om skolbiljetter här 

Sommarkortet 2021

Ett barn hoppar i vattnet från en brygga.

En favorit är tillbaka även i år. Sommarkort för 2021 gäller för resor i hela länet med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss mellan 7 juni – 22 augusti. Kortet gäller för alla, såväl skolungdom och ungdom som vuxen, student och senior. Säljstart 1 juni.

Här gäller kortet:
Värmlandstrafiks bussar och tåg i länet, inklusive tätortstrafik i Arvika, Hammarö-Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby och på anropsstyrd trafik. Över länsgränsen där Värmlandstrafik kör.

På Karlstadsbuss bussar och båtbussar (undantaget båtbuss linje 92).

På SJs och Tågabs tåg, på sträckan Karlstad-Åmål och Arvika-Karlstad-Degerfors, undantaget två turer (tågnr 620, 643, 10620 och 10643), vagn 4 och i mån av plats.

Som delbetalning i kombination med SJ:s enkelbiljett och med Västtrafiks periodbiljetter för för zon C, zon BC och zon ABC till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ kör.

Som delbetalning i kombination med Tågabs enkelbiljetter till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när  Tågab kör.

Länstrafiken Örebros trafik linje 502 Karlskoga-Degerfors och tätortstrafik i Karlskoga.

Dalatrafik på linje 209 Värnäs-Malung.

På Västtrafik linje 755 Årjäng-Bengtsfors och 774 Säffle-Åmål.

På SJs och Tågabs tåg, anropsstyrd trafik och hos andra som inte har utrustning att läsa våra resekort ska kortets aktiveringskvitto visas. Visa upp det tillsammans med resekortet.

*) Student. Läser på en studiemedelsberättigad utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning, med en studietakt på minst 50 % över minst 10 sammanhängande veckor under en termin. Giltig studentlegitimation och ID ska kunna visas upp.

Senior 65 – år. Åldern ska kunna styrkas med legitimation. Gäller även personer med Försäkringskassans förmånsintyg.

Ta med cykeln på bussen i sommar

Närbild på cyklar på Klarälvsbanan

Genom ett samarbete mellan Visit Värmland, Värmlandstrafik och Nobina genomförs nu ett pilotprojekt där det kommer att vara möjligt att ta med sig sin cykel på utvalda turer i vår trafik under sommaren 2021.

Pilotprojektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Värmland och syftar till att öka möjligheterna att paketera Klarälvsbanan mot cykelturister där logistiken tidigare varit en stor utmaning. Samtidigt ökar också möjligheterna för värmlänningarna att både nyttja Klarälvsbanan och ta med sig cykeln för ett mer hållbart och klimatsmart resande. Till en början kommer pilotprojektet pågå under sommartidtabellen 2021 mellan 14 juni – 15 augusti och omfattar samtliga helgavgångar under perioden samt några avgångar på tisdagar och torsdagar.

 

Frågor & svar om hur du tar med cykeln på bussen

Alla tider för bussarna där du kan ta med din cykel

 

— Möjligheten att ta med cykeln på bussen gör att Klarälvsbanan blir oerhört mycket lättare att uppleva för en cykelturist, detta har efterfrågats länge. Genom pilotprojektet stärker vi Värmland som en attraktiv cykeldestination, säger Andreas Norum, projektledare på Visit Värmland.

På sträckan Karlstad-Hagfors, som motsvarar Klarälvsbanans sträckning, blir det möjligt att ta med sig cykeln. Längs sträckningen kan resenärer lasta på eller av sin cykel på fyra utvalda hållplatser, tur och retur, längs med busslinje 600 och det är än så länge möjligt att ta med två cyklar per buss och avgång.

— Vi på Värmlandstrafik ser pilotprojektet som ett positivt och viktigt första steg i utvecklingen mot att kunna erbjuda kundvänliga och långsiktigt hållbara lösningar i kollektivtrafiken i Värmland. Detta kan öppna upp för fler möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik över hela Värmland över tid, säger Markus Bergman, trafikchef regionbuss på Region Värmland.

För att ta med cykel på resan krävs förbokning en vardag innan resan via Värmlandstrafik telefonbokning för att kunna garantera att de som önskar får med sin cykel. En testperiod som möjliggör en större tillgänglighet för cykelturister och som samtidigt främjar samhällsutvecklingen i Värmland genom att utveckla buss som en hållbar transportlösning.

Du kan redan nu boka din resa. Du bokar på telefon 0771-32 32 00, knappval 2.

— Nobinas mål är att öka det kollektiva resandet ur ett miljöperspektiv men också att förenkla människors resande i vardagen. Att nu även kunna ta med sig sin cykel på bussen skapar fler möjligheter till att välja att resa kollektivt samtidigt som vi också gör Värmland mer lättillgängligt för den som inte har bil, säger Sebastian Kraupp, Affärsutvecklare, Nobina.

Vidare säger Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland:

— För att minska den negativa miljöpåverkan och uppnå våra klimatmål så måste fler resa hållbart med cykel och kollektivtrafik. Kan vi utveckla möjligheten att kombinera dessa färdsätt kommer fler att resa hållbart vilket är mycket positivt.

Banarbete påverkar nattrafik Torsby -Sunne, 24 maj – 11 juni

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Torsby och Sunne måndag – fredag nattetid med start vecka 21. De två turer som påverkas ersätts med buss.

Här ser du vilka turer som berörs:

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. bussÖvrigtMTiOToF
8973Sunne23:37TorsbyJa23:47xxxx
8952Torsby04:35SunneJa04:22Tidigarelagdxxxx