Är du vår nye “daglig ledare” till vårt kundcenter

Verksamheten på vårt kundcenter har under de senaste åren utvidgats betydligt och flera funktioner har tillkommit.
Därför söker vi nu en daglig ledare som kan vara med att leda och fördela det dagliga arbetet på kundcenter.

Då det är en ledande roll så har du mycket goda ledaregenskaper samt dokumenterad erfarenhet från att leda andra.
Utbildning i ledarskap är meriterande.

Som daglig ledare förväntas det att du ska kunna samt vara väl insatt  i alla förekommande arbetsfunktioner på kundcenter.
Erfarenhet från bemanning och schemaplanering.

Kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Van och bekväm i att ta eget ansvar.
V​ara mycket flexibel och lösningsfokuserad.
Vi eftersträvar en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.

Tjänsten är på 100% och är en tillsvidareanställning.

Varierad arbetstid som följer kundcenters öppettider.
Tjänsten är underställd platschefen på busstation.​

Vi vill gärna ha din ansökan så fort som möjligt dock senast 7 mars.
Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen att maila din ansökan med cv och personligt brev till

david.widlund@varmlandstrafik.se

Problem med kundärenden

Vi har just nu problem med vårt ärendehanteringssystem.
Du som drabbas av problem i vår trafik och försöker lägga ett kundärende stöter just nu på problem.
Vi har felsökt och vi hoppas att felet snart ska vara åtgärdat. Tills vidare kommer hanteringen att ta litet längre tid.

Inget stopp vid Lövnäs – för dålig väg

Vi kommer tills vidare inte att kunna stanna vid våra hållplatser på Lövnäs med vår linje 901.
Detta på grund av att vägen där i nuläget är alldeles för dålig och vi riskerar fordonsskador.
Vår entreprenör har kontaktat Hammarö kommun om problemet och fått besked om att vägen kommer att åtgärdas så fort som möjligt, men till dess så vänder 901 vid Jonsbol.

Följande hållplatser berörs:
Hammar, Lövnäsleden, Hammarlunden, Lövnäsleden, Hallerudsvägen, Lövnäs, Bryggerivägen, Lövnäs

Brister på Fryksdalsbanan åtgärdas – buss ersätter

Trafiken på delar av Fryksdalsbanan ersätts under nästa vecka med buss.
Trafikverket har inspekterat banan och hittat 70 punkter som omgående kommer att åtgärdas under veckan.
– Det är bra ur säkerhetssynpunkt att Trafikverket genast åtgärdar de brister som finns, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Sträckan Karlstad-Torsby påverkas under måndag och tisdag, (11 – 12/2).
Totalt fyra avgångar per dag, två i vardera riktningen, påverkas och samtliga ersätts med buss.

Under onsdag, torsdag och fredag (13 – 15/2) påverkas sträckan Sunne-Torsby och där handlar det om tre dagliga avgångar i vardera riktningen som ersätts av buss.

 

Trafikverket har upptäckt ett 70-tal så kallade V-anmärkningar (vinteranmärkningar) som innebär att de ska åtgärdas inom två veckor från besiktningsdatum.

– Det är positivt att Trafikverket omgående åtgärdar banan. Vi vill ha en trygg och säker trafik och då behöver banan underhållas när det uppstår fel, säger Per Sidetun.

 

Samtliga inställda avgångar ersätts med buss.
Samtliga tåg inväntar buss och samtliga bussar inväntar tåg.

 

Följande avgångar berörs:
11-12/2
Karlstad-Torsby                                     

08.17 ersätts av buss
10.50 ersätts av buss

Torsby-Karlstad
08.05 ersätts av buss
10.19 ersätts av buss

13-15/2
Sunne-Torsby                                         

07.05 ersätts av buss
09.23 ersätts av buss
11.43 ersätts av buss

Torsby-Sunne
08.35 ersätts av buss
10.19 ersätts av buss
12.33 ersätts av buss

Hållplatser dras in av säkerhetsskäl

Värmlandstrafik slutar trafikera två busshållplatser i Torsby.
 
Anledningen till att bussarna inte längre stannar på dessa hållplatser är säkerhetsskäl.
– Efter olyckan med en skolbuss i Sunne för en tid sedan aktualiserades säkerhetsfrågorna även kring de nu aktuella hållplatserna i Torsby, säger Markus Bergman, trafikchef buss på Värmlandstrafik.
 
De aktuella hållplatserna är:
Granevikskorset.
Bredvikskorset.
 
I båda fallen handlar det om hållplatser som saknar ficka för bussen att stanna på, en situation som blir mer besvärlig under vintertid.
 
Båda hållplatserna ligger på den hårt trafikerade E45.
 
Hållplatserna trafikeras av linje 200.
– Vi jobbar på att få till riktiga hållplatser på dessa ställen som möjliggör för bussen att komma av vägen, säger Markus Bergman.
 
Vi beklagar att det kan skapa besvär för våra kunder, men säkerheten måste alltid gå först.
Närmaste hållplats när dessa hållplatser inte längre trafikeras blir Svenneby E45.

Vi söker utvecklare för Värmlands framtid

Från 2019 genomförs kollektivtrafiken i Värmland i Region Värmlands regi. Det innebär att vi förutom fortsatt fokus på att leverera mobilitet i hela länet också får bättre integration med lokaltrafiken i Karlstad tätort och en plats som på riktigt gör trafiken till ett medel för hela Värmlands framtida utveckling.

Med 8000 kollegor i koncernen och 100 nära eldsjälar i verksamhetsområde kollektivtrafik är vi en av Värmlands största arbetsgivare med möjlighet att påverka vardagen för alla människor i vår vackra region. När vi säger livskvalitet i världsklass menar vi det verkligen.

Nu söker vi dig som också förstår att framtidens välfärd och livskvalitet förutsätter offensiv digitalisering. Du är antagligen senior utvecklare eller kodande lösningsarkitekt idag och drivs av frågor som långsiktigt hållbar utveckling, kollektivtrafik eller välfärd utöver din passion för systemutveckling och arkitektur.

Hos oss blir du en av grundpelarna i vår digitala satsning som kommer att ta oss och alla värmlänningar på en resa genom CRM-system, digital 24/7-tillgänglighet, nya biljett- och betalsystem och modern trafikstyrning.

Vi tror att du har en akademisk examen inom IT så som datateknik eller systemdesign i grunden eller en lång bakgrund som utvecklare som vi bedömer likvärdig.

Du bör ha djup kunskap om Microsoftorienterad utveckling med .NET, C# och SQL Server. Goda insikter i WPF, Unity och EF tar dig en bit mot målet men vi förutsätter också att du har god kunskap om hur moderna tjänster orkestreras genom Azure, och via containerbaserade driftmiljöer. Du behöver också ha ett arbetssätt i linje med SCRUM eftersom vi genomför utveckling agilt med Azure DevOps. Därför är också CI/CD-processer en del av ditt förhållningssätt till att skeppa mjukvara.

Gillar du dessutom MixedReality, Clean Code, Cognitive Services och Machine Learning så kommer du förmodligen att trivas bra.

Välkommen in med din ansökan senast 31/1 2019 till
torbjorn.stake@varmlandstrafik.se

Skolbuss i krock – inga skador

En skolbuss har blivit påkörd av en lastbil på E45 norr om Sunne vid Länsmansgården.
Föraren av lastbilen bländades och körde in i  skolbuss som stod stilla vid sidan av vägen.
Inga personskador, personal tar hand om passagerarna nu.
Alla ska i nuläget vara ute ur bussen och oskadda.
En ny skolbuss är på väg för att hämta de barn som är kvar.

Olyckor påverkar trafiken

Det är just nu halt och besvärligt i trafiken och det har inträffat ett flertal olyckor runt om i länet som kan påverka vår trafik under kvällen. Räkna med att förseningar kan uppstå. Ta det försiktigt om ni behöver ge er ut i trafiken.

Hållplats i Karlstad flyttas

Under en period kommer vi att behöva flytta en hållplats på Hamngatan i centrala Karlstad.

Ett företag som renoverar balkonger behöver en ganska stor del av parkeringsfickan mellan Hamngatan 22-26, (mellan Järnvägsgatan och Fredsgatan), då det ska göras ett omfattande balkongbyte på fastigheten.
Vi flyttar hållplatsen till nästa ficka (Hamngatan 32).

Förutom fickan blir även ett körfält avstängt i västgående riktning för att få plats med den kran som ska vara på platsen. Räkna därför med sämre framkomlighet än normalt.

Arbetet på platsen sker mellan den 7/1 – 1/3.

Nu öppnar vi knutpunkten i Skoghall

Det nya året börjar på bästa sätt i Skoghall.
Den 1 januari öppnar vi knutpunkten i Skoghalls centrum för trafik. Vi tycker det blev en jättebra lösning och hoppas att du som reser med oss också kommer att tycka det. När vi öppnar knutpunkten innebär det också att de tillfälliga hållplatserna försvinner.
Gott Nytt År och God fortsättning.