Banarbete Kristinehamn – Örebro, 10-15 aug

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Kristinehamn och Örebro, 10-15 augusti. Trafiken ersätts inte med buss.
Läs mer här https://www.varmlandstrafik.se/banarbete-kristinehamn-orebro-10-15-aug/

Banarbete Kristinehamn – Örebro, 10-15 augusti

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Kristinehamn och Örebro, 10-15 augusti. Trafiken ersätts inte med buss.

Följande tåg berörs:

Tågnr & dag Från Till Avgång Ersätts
8912 (M-F) K-hamn Örebro 11:05 Nej
8913 (M-F) Örebro K-hamn 09:48 Nej
8914 (M-F) K-hamn Örebro 13:56 Nej
8917 (M-F) Örebro K-hamn 12:37 Nej
1893 (Lö) Örebro K-hamn 08:40 Nej

Vy återupptar trafiken till Norge

Vy Tåg har beslutat att återöppna trafiken mot Oslo efter coronastoppet. Trafiken startar på nytt lördagen den 29 augusti.
Under vecka 35 återupptas därmed trafiken på Kongsvingerbanan från Charlottenberg och mot Oslo.

Följande tåg kör över gränsen v35:

18903 – Lördag 29 augusti, Örebro-Oslo
18906 – Lördag 29 augusti, Oslo-Karlstad
18913 – Söndag 30 augusti, Karlstad-Oslo
18916 – Söndag 30 augusti, Oslo-Örebro
18917 – Söndag 30 augusti, Karlstad-Oslo
18920 – Söndag 30 augusti, Oslo-Karlstad

Bussklubben – ny app för tryggare och roligare skolresor

Nu växlar vi upp arbetet med Bussklubben – appen som ska bidra till tryggare, roligare och säkrare skolresor för barn i hela Värmland. Vi är glada att få teama upp med den digitala innovationsbyrån Sticky Beat i arbetet, i höst lanseras piloten.
– Vi såg ett behov, tittade på vad som behövdes, tog hjälp av Sticky Beat och nu gör vi det här tillsammans, berättar Jakob Bäckström som är med i projektgruppen.

Olika värden för olika målgrupper
Bussklubben är tänkt att skapa olika värden för olika målgrupper: För eleven roligare resor genom spelifiering och gemenskap, för vårdnadshavare trygghet genom störningsinformation, notifieringar om när eleven stiger på och av bussen och för verksamheten mervärden i form av data som ger förutsättningar att bygga ännu bättre trafik.
– Vi vill att fler ska uppleva resorna till skolan som trygga, säkra och roliga. När fler gör det hoppas vi att fler väljer att åka skolbuss – appen är verktyget för att nå målen.

Innovationsresa med sikte på första release i september
Resan började redan förra året och tillsammans med Sticky Beat utvecklades konceptet som testats på elever på Södra skolan och Jättestenskolan i Grums. Tidigare i år beviljades projektet tre miljoner kronor från en digitaliseringspott från regionen som behövs för att förvandla konceptet till verklighet. I nuläget jobbar ett tiotal personer med att få pusselbitarna på plats, redan i början av hösten ska piloten testas av elever i Grums.

Se film från när vi var på Jättestenskolan i Grums och presenterade koncept till app i december 2019.

 

Spårfel stoppar tåg på Fryksdalsbanan

Ett spårfel mellan Sunne och Torsby stoppade trafiken på delar av Fryksdalsbanan (Linje 74) under måndagskvällen.
Tre avgångar, den senaste är 22.41 från Karlstad,  är inställda mellan Sunne och Torsby där buss ersätter på sträckan.
Vi har i nuläget inga uppgifter på när trafiken åter kan köras på sträckan.

Banarbete Kil-Charlottenberg 15-17 juni

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Charlottenberg och Kil mellan 15-17 juni 2020.
Se vilka avgångar som påverkas och hur ersättningstrafiken med buss körs här nedan.
https://www.varmlandstrafik.se/tag-ersatts-med-buss-charlottenberg-kil-15-17-juni/

Nedfallet träd skapar tågförseningar

Vi har haft förseningar i vår tågtrafik på linje 70.  Detta sedan ett träd fallit ner över spåret mellan Edane och Arvika.
Nu är trädet bortrensat och tågen kör igen, men det kan fortfarande uppstå följdförseningar.

Trygga resor för dialyspatienter

Dialyspatienter får speciella regler för sina transporter till och från behandling.
– Vi har lyssnat på den oro som framförts och har valt att införa temporära regler, som ska utvärderas i slutet av sommaren, säger Anders Wahlén, trafikchef servicetrafik Region Värmland Kollektivtrafik

De nya rutinerna har föranletts av en skrivelse till Region Värmland från Funktionsrätt Värmland och Njurföreningen i Värmland. Region Värmland har samverkansavtal med Funktionsrätt Värmland, som företräder 35 länsföreningar, gällande principiella frågeställningar av betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Värmland ställer sig bakom att dialyspatienter, som åker på dialysbehandling tre gånger i veckan, får denna möjlighet till trygga och säkra resor.

Det finns i nuläget inga nya direktiv eller rekommendationer om samkörning av vissa patientgrupper, vare sig från myndigheter eller från Region Värmland, men Region Värmland Kollektivtrafik har ändå valt att införa de nya rutinerna.

– Vi känner oss trygga med den hantering vi har sedan tidigare med ett speciellt spår för patienter med luftvägssymtom, speciella fordon, färre resande i varje fordon och skärpta hygienrutiner, säger Wahlén.

Trafikcentralen bokar i första hand in dialyspatienterna på specialfordon. I de undantagsfall transport inte kan ske med specialfordon bokas kunden in som ensam resenär i personbil. Dialyskunder kommer enbart samköras med andra dialyskunder.

De nya rutinerna gäller från 8 juni och till med 31 augusti. Därefter utvärderas åtgärderna.

Inställda turer mellan Kristinehamn och Örebro, 1-18 juni

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Kristinehamn och Örebro 1-18 juni.
Turerna ersätts inte med buss.
Här kan du se vilka avgångar som påverkas.

Kvälls- och helgtrafik till och från Segmon från 1 juni

Från 1 juni återfår Segmon busstrafik på kvällar och helger, då buss 800 åter ska gå genom orten.

Det utökade utbudet i Segmon innebär att tre turer på vardagskvällar, 18:35, 20:35, 22:35 Karlstad – Åmål och omvänt från Säffle mot Karlstad 18:23 och 20:23, trafikerar Segmon. Detsamma gäller också hela utbudet lördagar och söndagar.

Kollektivtrafiknämnden har även beslutat införa en tur från Säffle med ankomst Karlstad 06:23 vardagar, en tid som saknat förbindelse sedan senaste tidtabellskiftet.
En ordinarie busstur kan anordnas från 17 augusti, och den nuvarande första turen som ankommer Karlstad 05:30 och ansluter till det tidiga Stockholmståget blir då samtidigt anropsstyrd.