Förändringar i Karlstadsbuss linjenät från 11 december 2022

För att skapa en bättre helhet i linjeutbudet i Karlstad har några av Karlstadsbuss linjer dragits om eller justerats. Ändringarna börjar gälla i och med tidtabellsskiftet den 11 december 2022.

Dessa ändringar kommer att ske på Karlstadsbuss baslinjer

 • Snabbusslinjen Linje S förlängs från centrum till Jakobsberg och ersätter då linje 3 på motsvarande sträcka. En ny hållplats, Wennbergsparken, kommer att öppnas mellan Inre hamn och sjukhuset.
 • Linje 3 tar i stället över linje 6 linjesträckning väster om centrum till Våxnäs och Gruvlyckan.
 • Linje 4 förlängs från Norra Stockfallet till Edsgatan. Tre nya hållplatser tillkommer då: Steffens väg, Södra Edsgatan och Edsgatan. Bussen kommer att trafikera både hållplats Edsgatan och Västra Stockfallet i stället för att hållplatserna trafikeras varannan tur. Därmed får dessa ändhållplatser 20-minuterstrafik i stället för 40-minuterstrafik under dagtid på vardagar.*
  Linje 4 får dessutom en ny kortare körväg via Strand, vilket förkortar restiden mellan Gruvlyckan och Stora Torget med 40 procent. Linjen får i samband med linjeomläggningen 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag. Resande mellan Våxnäs och Bergvik hänvisas istället till linje 1 och Våxnäs bytespunkt.
 • Linje 5 får ny sträckning via Våxnäs centrum.
 • Linje 6 trafikerar enbart sträckan Stora Torget-Färjestad.
 • Linje 12 och 13 växlar sina västra linjesträckningar med varandra och byter även nummer till 10 och 11. Linje 10 trafikerar mellan Mariebergsskogen-Kroppkärr och linje 11 trafikerar mellan Sommarro-Örsholmen.
 • Linje 59 tas bort och trafiken sker i stället med linje 4, som då får 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag.

Här kan du se baslinjekartan i större format. Linje S-8

Här kan du se centrum- och speciallinjekartan i större format. Linje 10,11, 53, 55 och 57.

*Mer om förändringen

Den ändring vi nu genomför är ett steg mot vår framtida vision för stadstrafiken i Karlstad. En vision som bygger på några kapacitetsstarka linjer som går snabbt och som har täta avgångar. Ett stadsbusslinjenät som mer påminner om ett tunnelbanesystem än traditionell stadsbusstrafik. Erfarenheterna från både Karlstad och andra städer är att just den typen av trafik är det som krävs för att locka ännu fler att ställa bilen och i stället resa kollektivt. Än så länge har vi en sådan linje på plats, S-linjen. Tanken är att den linjen ska förlängas både västerut och österut om några år. Vår förhoppning är att vi kan inviga ytterligare en S-linje i framtiden som bland annat går genom Våxnäs till Bergvik.

I ett framtida trafiksystem kommer vi inte att kunna erbjuda ett lika finmaskigt linjenät som idag, vilket innebär att det kan bli längre avstånd till hållplatserna och fler byten än idag till några destinationer. I gengäld kommer majoriteten av alla resor att gå snabbare än idag och bussarna går betydligt oftare. I visionen kompletteras S-linjerna med några lokallinjer för att nå alla områden i staden.

I vår kommande linjeförändring stämmer det att linje 4 inte längre går genom Våxnäs på sin väg till Bergvik. Men linje 1, 3 och 5 går genom Våxnäs och det går fortfarande att resa direkt från Våxnäs till Bergvik med linje 1. Brukar du gå på vid en viss hållplats kan det nu vara bättre att gå på vid en annan i närheten om du vill resa direkt till Bergvik. Annars har du fortfarande möjlighet att resa kollektivt från din närmsta hållplats, fast byta från linje 3 till linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från linje 5 till linje 1 vid Violgatan.

Frågor och svar kring linjeförändringarna

Hur kan jag resa mellan Våxnäs och Bergvik?

Brukar du resa från Bågegatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller res med linje 5 från hållplats Bågegatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Petersbergsgatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller Stenhagsgatan eller res med linje 5 från Petersbergsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från hållplats Sydvärnsgatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Stenhagsgatan eller res med linje 5 från hållplats Sydvärnsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Plintgatan?

Ta bussen från Plintgatan och byt från Linje 3 till Linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från Linje 5 till Linje 1 vid Violgatan.

Reser du från Våxnäs C eller Vårdcentralen Västerstrand till Bergvik?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Våxnäs bytespunkt eller res med linje 3 till Våxnäs bytespunkt för byte till linje 1 eller med linje 5 till Violgatan för byte till linje 1.

Hur kan jag resa mellan Horsensgatan på Rud och Sjukhuset?

Brukar du resa från hållplatserna Ruds centrum, Långtäppan, Rudsskogen, Norra Rud och Mossgatan till sjukhuset? Nu kan du resa med S-linjen från Mossgatan (hållplatserna Ruds bytespunkt, Norra kyrkogården, Korsets kapell, Nobelgymnasiet och Rudsskolan) direkt till Sjukhuset. Du kan även resa med linje 3 till hållplats Stora torget och där byta buss till linje S, 10 eller 11 för vidare resa till sjukhuset.

Jag brukar resa med linje 401 till Universitetet. Hur reser jag nu?

Brukar du resa med linje 401 till Universitetet behöver du från 11 december kliva av linje 401 vid hållplats Ruds bytespunkt och där byta buss till Stadsbusslinje 3.

Hur gör jag som kommer med regionbuss och ska till Sjukhuset?

Brukar du resa med regionbuss till Karlstad och ska vidare till Sjukhuset behöver du byta buss vid hållplats Stora torget eller Residenstorget. Stadsbusslinjerna som du kan resa med till Sjukhuset är linjerna S, 10 och 11.

Frågor och svar om våra dubbeldäckare

Sedan slutet av september kör vi trafik med dubbeldäckare på vissa turer på linje 500, 700 och 800. Trafiken är ett test på hur dessa fordon fungerar i vår trafik, en del av vårt arbete med att forma framtidens kollektivtrafik i Värmland. Här har vi samlat frågor och svar om bussarna.

Hur är dubbeldäckarna utrustade?

Dubbeldäckarna har hög komfort och precis som övriga bussar är de anpassade för personer med funktionsnedsättning, de är också utrustade med infotainmentskärmar och wifi-nätverk.

Var går dubbeldäckarna?

Dubbeldäckarna trafikerar vissa turer på linje 500, 700 och 800. Här kan du se vad detta innebär för de olika linjerna.

Är det säkert att resa med en dubbeldäckare?

Ja, att resa med en dubbeldäckare skiljer sig inte från att resa med vår övriga trafik.

Dubbeldäckarna är högre vilket kan göra dem mer störningskänsliga, eftersom de är mer känsliga för stark vind. I praktiken innebär det att en dubbeldäckare kan komma att ersättas av en lägre buss vid hårt väder. Vinden kan påverka vår trafikplanering eftersom vi behöver sätta in andra bussar, men är inte något som du som resenär behöver förhålla dig till.

Vi förhåller oss ständigt till väder, vind och väglag och anpassar vår trafik efter det. Det gäller inte bara dubbeldäckare utan även våra regionbussar, stadsbussar, skolbussar, tåg och servicetrafikfordon. Vid solkurvor behöver vi exempelvis ställa in vår tågtrafik och vid halka behöver vi köra bussarna långsammare eller rent av ställa in vissa turer.

Dubbeldäckare i kollektivtrafiken finns redan i nästan hela Sverige. Hos Östgötatrafiken, Skånetrafiken och Västtrafik har man, eller är i färd med, att utöka dubbeldäckarflottan, då bussarna uppskattats av såväl förare som resenärer. Dubbeldäckarna rymmer ju dessutom fler sittplatser, vilket gör att trafiken blir mer effektiv – både vad gäller kostnader och planering.

Bussarna kommer från Uppsala länstrafik, varför körs de inte där längre?

När UL upphandlade ny entreprenör för regiontrafiken tilldelades Keolis det avtalet. Nobina, som kör Värmlandstrafiks regionbussar, hade avtalet tidigare. När avtalet löpte ut var därför bussarna inte längre i ULs trafik utan vi fick då möjlighet att testa dem i vår trafik. Innan bussarna kom till Värmland hade de rullat i sedan 2012 år för UL.

Uppfyller dubbeldäckarna säkerhetskraven?

Alla fordon som rullar på svenska vägar har blivit prövade och godkända av svenska och europeiska myndigheter. Myndigheterna ställer stora krav på de fordon som är i trafik, precis som också vi gör. Våra entreprenörer har tillsammans med oss dessutom egna rutiner och regler för att ytterligare anpassa vår trafik till att gå så säkert som möjligt på vägarna.

Karlstadsbuss + Värmlandstrafik = Värmlandstrafik

Kanske har du märkt att vi börjar se lite annorlunda ut? Det nya utseendet är ett av många spännande steg på en resa som nu tar fart. Med start den 11 december i år börjar Karlstadsbuss och Värmlandstrafik att smälta samman under namnet Värmlandstrafik. Ett naturligt nästa steg eftersom vi varit en och samma organisation sedan 2019.

För dig som reser med oss blir själva resan i dagsläget inte särskilt annorlunda. Du kan precis som tidigare resa med både Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks appar och kort och både webbplatser och appar fungerar som vanligt ett tag till. Du behöver dock komma ihåg att det kommer att vara Värmlandstrafik som du reser med vart du än ska i Värmland.

Det här händer i samband med den 11 december 2022:

 • Karlstadsbuss byter logga till Värmlandstrafik.
 • Värmlandstrafik får en ny logga och ett nytt utseende.
 • Du kan resa på precis samma sätt som tidigare, med Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss biljetter, kort och appar.
 • Värmlandstrafiks reseplanerare och biljetter omfattar även Karlstadsbuss trafik (precis som tidigare).
 • Loggorna kommer att bytas på alla bussar i stadstrafiken i Karlstad.
 • Bussarna kommer att behålla sina färger. Orangea bussar i Karlstad och gula bussar i övriga Värmland.
 • Tidtabeller, anslag, information med mera börjar bytas ut och få ett nytt utseende, med Värmlandstrafiks logga.
 • Varmlandstrafik.se får ett nytt utseende och kompletteras med Karlstadsbussinformation. Nuvarande karlstadsbuss.se finns kvar tills i vår.
 • Värmlandstrafiks app får ett nytt utseende. Karlstadsbuss app finns kvar tills vidare.
 • Kundcenter och ombud kommunicerar enbart Värmlandstrafik.

Förändringarna sker i flera steg

Vårt nya utseende och gemensamma varumärke kommer snart att börja synas på många av Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss bussar, hållplatser och digitala kanaler och under 2023 lanserar vi en ny webbplats och en ny app för resor i hela Värmland.

Förändringen kommer att ske under en längre tid, med omsorg om våra resurser och för att du som reser med oss ska känna att du har koll på vad som händer.

Följ varumärkesresan

På den här sidan kan du följa förändringsresan framåt mot en gemensam kollektivtrafik i hela Värmland.

Ansök om riksfärdtjänst inför jul och nyår senast 21 november

Nu är det dags att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa. På grund av färre avgångar i tågtrafiken samt svårigheter att få fram extra resurser med taxi och specialfordon ber vi dig att ansöka senast 21 november. Vi gör vårt bästa för att boka och samordna på ett bra sätt.

Du ansöker om riksfärdtjänst på ett av följande sätt

 • Via vår e-tjänst  på Region Värmlands webbsida.
 • Genom att ladda ner och fylla i denna blankett.
 • Genom att ringa oss och beställa en blankett: 0771-32 32 00, menyval 3. Vi har telefontid mån-fre 09:00-12:00.

Färdtjänstresor under julhelgen

Du som har färdtjänsttillstånd och som önskar resa under julhelgen ska boka din resa senast den 16 december. Ring och beställ resa på 0771-32 32 00 (menyval 1). Vi har telefontid mån-fre 09:00-12:00.

Prislista – Nya priser från och med 11 december 2022

Vid sitt sammanträde den 18 oktober fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslut om en historisk biljettprissänkning för kollektivtrafiken i Värmland.

Läs mer om detta här!

Prislista

Dessa priser gäller för Värmlandstrafik och Karlstadsbuss från och med 11 december 2022 (skrolla åt höger om du inte ser hela tabellen):

Enkelbiljetter

EnkelbiljettVuxen 26- årUngdom 20-25 år, senior, studentSkolungdom
0-19 år
Duo/FamiljSenior och barnvagn kl 10-14
reskassa ombord
Tätort2421164615
En zon4540278627
Två zoner65604012439
Tre zoner100936519060
Fyra zoner1351208525781
Närresa2421164615
Ombord med bankkort (Karlstadsbuss)49494999

Periodbiljetter

PeriodbiljettVuxen 26- årUngdom 20-25 år, senior, studentSkolungdom
0-19 år
Tätort 24 timmar795959
Tätort 72 timmar155115115
Tätort 14 dagar479329235
Tätort 30 dagar745519375
Tätort 365 dagar745051903750
Tätort Flex 10/60355255235
Tätort Halvår, skolungdom och ungdom25691849
Tätort Termin, skolungdom1365
En färg 14 dagar879715359
En färg 30 dagar13791099555
En färg 365 dagar13795109905550
En färg Flex 10/60825655335
En färg Halvår, skolungdom och ungdom54952779
En färg Termin, skolungdom2109
Två färger 14 dagar1035825415
Två färger 30 dagar15951279639
Två färger 365 dagar15955127906390
Två färger Flex 10/60945759385
Två färger Halvår, skolungdom och ungdom63953195
Två färger Termin, skolungdom2428
Länet 24 timmar279255175
Länet 72 timmar475425285
Länet 14 dagar1135899449
Länet 30 dagar17551405705
Länet 365 dagar17550140507050
Länet Flex 10/601035835425
Länet Pendlar Plus 30 dagar287522951435
Länet Halvår, skolungdom och ungdom70253525
Länet Termin, skolungdom2679
Länet Sommarbiljett 12/6-20/8 2023995795595

Efterlängtad satsning – Tre bussar i timmen mellan Molkom och Karlstad

Vid tidtabellsskiftet den 11 december får Molkomborna en uppväxlad busstrafik under pendlingstiderna, med tre avgångar i timmen mellan Molkom och Karlstad jämfört med dagens timmestrafik. Dessutom får boende på södra delarna av Edsgatan bättre tillgång till kollektivtrafik, speciellt under kvällar och helger. Ett resultat av att Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss trafik planeras tillsammans.

– Sedan Värmlandstrafik och Karlstadsbuss båda blev en del av Region Värmland 2019 har vi planerat trafiken tillsammans på olika sätt. Ju mer vi jobbar utifrån samma karta och behov, desto fler synergier kan vi hitta och desto bättre trafik kan vi erbjuda våra kunder, förklarar Markus Bergman som är trafikchef för regionbuss på region Värmland.

Efterfrågat tätare trafik

Molkomborna har länge efterfrågat en tätare trafik mellan Molkom och Karlstad. Samtidigt växer bostadsområdena kring Steffens väg, Södra Edsgatan och Norra Stockfallet i Karlstad och fler vill ha tillgång till kollektivtrafik under större delar av dygnet.

– Det är när vi tittat på Värmlandstrafiks linjer som går mellan Molkom och Karlstad, tillsammans med Karlstadsbuss linje 4 som vi sett att vi med några justeringar kan göra stora förbättringar och erbjuda fler invånare en bättre tillgång till kollektivtrafik, säger Mathias Lindgren, tätortstrafikchef på Region Värmland.

Ändringar kommer att ske vid tidtabellsskiftet den 11 december på Värmlandstrafiks linje 300, 400, 401 och Karlstadsbuss linje 4, med linjeförändringar på linje 4 och 401.

Detta innebär förändringen

🔸Tre avgångar i timmen under pendlingstiderna mellan hållplatserna Molkom, Graninge och Karlstad busstationen.

🔸Linje 300, 400 och 401 får ändrade avgångstider. Ha därför lite extra koll i reseplaneraren inför dina resor efter den 11 december.

🔸Linje 401 slutar trafikera Edsgatan för att i stället ta den snabbare vägen mellan Molkom och Karlstad via RV63. På så sätt kan linjerna 300, 400 och 401 bättre dras isär på sträckan Molkom-Karlstad.

🔸Resande med 300, 400 och 401 som ska till universitetet byter framöver till linje 3 vid Ruds bytespunkt.

🔸Karlstadsbuss linje 4 får ny linjesträckning och förlängs från Norra Stockfallet till ny ändhållplats vid Kvällsvägen. Detta för att täcka upp den regiontrafik som flyttats, men också för att möta boendeutvecklingen på Norra Stockfallet, Steffens väg och Södra Edsgatan.

🔸Då linje 401 slutar trafikera Edsgatan hänvisas resande till nya hållplatser från 11 december. Resande från hållplatserna Gräsåsholmen, Gräsåsvägen, Björby och Björby gård hänvisas till hållplats Gräsås vid RV63 (trafikeras av regionbuss 300, 400 och 401) eller till hållplats Edsgatan (trafikeras av linje 4).

Lägre biljettpriser från december

Den 11 december kommer vi att göra en historisk sänkning av våra biljettpriser! En satsning som vi hoppas leder till att fler vill och kan resa hållbart med oss.

Våra prisnyheter

Dessa är prisnyheterna som gäller från och med tidtabellsskiftet den 11 december 2022:

Kraftigt sänkt pris på enkelbiljetter för långa resor (3-4 zoner).

Exempel: En enkelbiljett 4 zoner (maxpriset), vuxen, ska kosta 135 kronor (Nuvarande pris 162-180 kronor beroende på betalsätt).

Lägre pris på enkelbiljetter för korta resor (1-2 zoner).

Exempel: en enkelbiljett för två zoner, vuxen ska kosta 65 kr (Nuvarande pris 72 – 79 kr beroende på betalsätt).

Enhetligt pris i tätort.

En enkelbiljett för tätort ska kosta 24 kr (vuxen) oavsett var du köper din biljett och hur du väljer att betala. (Nuvarande pris 24-28 kronor). (Undantaget betalning med bankkort ombord på Karlstadsbuss.)

Förenkling och harmonisering av priser.

Eftersom priset på enkelbiljetter nu blir detsamma oavsett betalsätt och dessutom hamnar på samma nivå eller under prisnivån på nuvarande rabatter tas apprabatter och Reskassarabatt bort.

Inga biljettpriser höjs inför 2023.

Priset för samtliga periodbiljetter ligger kvar på 2022 års prisnivåer.

Rabatterna för student, senior och barnvagn finns kvar

Studentrabatten, seniorrabatten och barnvagnsrabatten kan nyttjas på samma sätt som tidigare.

Prislista

Här hittar du hela prislistan för samtliga biljetter hos Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, som gäller från och med 11 december 2022.

Priser inom färdtjänsten

Även priserna för färdtjänst i Värmland fastställdes vid Kollektivtrafiknämndens möte. Egenavgift för färdtjänstresa inom Karlstads kommun får en liten höjning (från 41 kr till 44 kr för vuxen) från och med 11 december 2022, för att harmonisera bättre med övriga kommuners egenavgift för resa i 1 zon. Priserna för periodbiljetter för färdtjänstkunder är oförändrade för 2023.

Beslut om priser och ram

Det är regionfullmäktige som beslutar om ramen för kollektivtrafikens priser i Värmland. Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar sedan om detaljutformningen av de priser och biljetter som finns i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss utbud och uppdrag. Beslutet om den historiska prissänkningen fattades i Kollektivtrafiknämnden de 18 oktober.

Årjäng får snabb pendlarbuss i dubbelformat

Ta bussen, jobba under resan och kom fram lika snabbt som om du skulle ta bilen. Nu sjösätter Värmlandstrafik, med en av sina nya dubbeldäckare, ett efterlängtat test av en direktbuss mellan Karlstad och Årjäng. Målet är enkelt – jobbpendlingen ska förbättras.

Många jobbpendlar från Karlstad till Årjäng varje dag och det har länge funnits önskemål om en snabbare busslinje från Karlstad. En som innebär att man kan ställa bilen hemma, jobba under resan och hitta nya flexibla arbetssätt.

Måndagen den 26 september rullar därför en pendlarsatsning med kompetensförsörjningsfokus igång, med en snabbuss på morgonen och en på eftermiddagen.

Bussen kör mellan Karlstad och Årjäng med endast ett stopp i Slottsbron. Denna snabblinje har sedan sin start och sluthållplats på Nordmarkens skola, för att de som jobbar där ska kunna pendla med linjen.

Glada miner när Region Värmland, Årjängs kommun och Nobina presenterade den nya snabbturen mellan Karlstad och Årjäng!

Tider och avgångar

Du hittar linje 700s snabbtur i Värmlandstrafiks reseplanerare och här på webben.

Här hittar du hela tidtabellen för linje 700 som börjar gälla den 26 september 2022!

Dubbeldäckare börjar rulla i Värmland!

Med start måndagen den 26 september får många av er som reser med oss lära känna några riktiga höjdare. Tio dubbeldäckare med vardera cirka 80 sittplatser kommer trafikera vissa turer på linje 500, 700 och 800.

Dubbeldäckarna, som tidigare gått i Uppsala län, är 4,2 meter höga. Komforten lovar gott och precis som övriga bussar är de anpassade för personer med funktionshinder, de är också utrustade med infotainmentskärmar och wifi-nätverk.

Här är dubbeldäckarnyheterna som börjar gälla den 26 september.

Nyheter i samband med dubbeldäckarpremiär

Dubbeldäckare vid hållplats.

Nedräkningen är påbörjad. Om mindre än en vecka går premiärturerna med våra dubbeldäckare. Med start måndagen den 26 september får många av er som reser med oss lära känna några riktiga höjdare. Tio dubbeldäckare med vardera cirka 80 sittplatser kommer trafikera vissa turer på linje 500, 700 och 800.

Dubbeldäckarna, som tidigare gått i Uppsala län, är 4,2 meter höga. Komforten lovar gott och precis som övriga bussar är de anpassade för personer med funktionshinder, de är också utrustade med infotainmentskärmar och wifi-nätverk.

Här är nyheterna som börjar gälla den 26 september:

Linje 500 – ny körväg och minutjusteringar i tidtabellen mellan Karlskoga och Kristinehamn

 • Dubbeldäckarna är för höga för att kunna gå in under järnvägen på Dalavägen i Kristinehamn och kör därför in och ut samma väg till Kristinehamns resecentrum istället. Detta innebär att hållplats Hacklehemskolan inte längre kommer att trafikeras av linje 500.
 • För att inte påverka tidtabellen vid Karlskoga busstation och Kristinehamns resecentrum samt de kopplingar som linje 500 har till andra linjer här, kommer bussen att köra raka vägen på E18 utan att köra in på Selma Lagerlöfs väg. Bussarna kommer att fortsätta på E18 till den stora rondellen och ta Centrumvägen upp till busstationen. Den nya rutten innebär att hållplatserna Ekeby och Frödingsvägen stängs tills vidare. Du som brukar stiga på vid någon av dessa hållplatser har då din närmsta hållplats vid Karlskoga busstation.
 • På samma sträcka med riktning från Karlskoga till Kristinehamn har vi justerat tiderna för trafiken och bussen avgår 2 minuter tidigare från följande hållplatser:
  – Bodalen
  – Mark
  – Linnebäcks camping
  – Linnebäck Västra E18
  – Linnebäck
  – Björtorp
  – Vinklyckan
  – Gottebol
  – Karlskoga odlingen

Tidtabellen för linje 500 

Gäller från 26 september (turer som körs med dubbeldäckare är markerade med anmärkningen D).

Linje 700 – nya specialturer mellan Karlstad och Årjäng

 • Två nya specialutformade avgångar med färre stopp längs vägen, tur och retur Karlstad-Årjäng med. Resan tar ungefär lika lång tid som en bilresa men med den stora fördelen att du kan jobba under resan. För den som har möjlighet kan alltså arbetsdagen börja när man kliver på och sluta när man kliver av.
 • De nya turerna avgår, som går måndag – fredag, från Karlstad klockan 07.00 (framme i Årjäng kl 08.15) och från Årjäng klockan 15.20 (framme i Karlstad 16.35). Specialturerna går även till Nordmarkens skola.

Läs mer om satsningen på linje 700 här!

Tidtabellen för linje 700

Gäller från 26 september (turer som körs med dubbeldäckare är markerade med anmärkningen D).

Linje 800

 • Ingen förändring i tidtabellen.

Tidtabellen för linje 800 

Gäller från 26 september (turer som körs med dubbeldäckare är markerade med anmärkningen D).

X-linjen stannar i Säffle

Det är snart ett år sedan Värmlandstrafiks och Nobinas pilot X-linjen såg dagens ljus i Säffle och i september passerade satsningen 10 000 resor. Den dynamiska tätortsbussen, som lämnat linjer och tidtabeller bakom sig, har varit en succé.

– X-linjen har tagits emot över all förväntan och slår resenärsrekord efter resenärsrekord. Vecka 36 visade all-time-high med 402 beställda och genomförda resor. Totalt var vi då uppe i 9 995 resor. Det innebär att X-linjen i vecka 37 passerade 10 000 resor i Säffle, säger Markus Bergman som är trafikchef för regionbuss på Region Värmland Kollektivtrafik.

Dynamisk trafik som bokas via app

X-linjen är en annan typ av kollektivtrafik, som bokas via en app och trafikerar Säffle tätorts alla hållplatser och därtill ett flertal virtuella hållplatser. Bussen körs bara när någon vill resa och som all annan kollektivtrafik bygger tjänsten på samåkning, där flera resenärer kan boka resor samtidigt från olika hållplatser. Systemet räknar ut den bästa rutten.

Sedan start har X-linjen visat en starkt uppåtgående kurva både vad gäller resor och antal appanvändare. I snitt har det gjorts över 285 resor per vecka i augusti och september. Det ska jämföras med 42 resor per vecka på Säffles ordinarie tätortslinje 80.

– Ser vi på resandet under en lite längre period har det kollektiva resandet femdubblats i Säffle, förklarar Markus Bergman.

– Att ha möjlighet att testa olika typer av kollektivtrafik skarpt ger oss ovärderlig kunskap inför framtiden. Här har vi hittat ett upplägg där resenärer i alla åldrar varit nöjda med både lösningen och själva reseupplevelsen i sig. Det skapar förhoppningsvis fler nöjda återkommande resenärer, säger Åsa Tobiasson som är affärschef på Nobina Sverige.

Träffa några av resenärerna här!

Framtidens kollektivtrafik

Region Värmland vill öka det hållbara resandet i Värmland. Samtidigt ligger stora upphandlingar av både regiontrafik och tätortstrafik bara några år bort. Två starka skäl till att testa olika modeller och lösningar för kollektivtrafiken.

– Vi utreder och testar fordon och bokningsmöjligheter på många olika sätt nu. Syftet är att införa trafiksystem som mer flexibelt svarar upp mot värmlänningarnas resbehov, samt att ge resmöjligheter där det saknas linjetrafik, framför allt på landsbygden, säger Jesper Johansson (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Permanent lösning

Testperioden för X-linjen närmar sig sitt slut. Med tanke på att X-linjen har betydligt fler resenärer än den ordinarie linjetrafiken på linje 80 i Säffle tätort beslutade därför Region Värmlands kollektivtrafiknämnd vid sitt möte den 26 september att X-linjen ska bli en permanent lösning i Säffle, från och med tidtabellsskiftet den 13 december. Linje 80 kommer då att avvecklas för att finansiera förändringen. De anropsstyrda linjerna, linje 84 till 87, kommer att gå enligt oförändrad tidtabell.

– Det innebär att Säffleborna kommer att få behålla det förbättrade reseutbudet när pilotprojektet upphör, säger Jesper Johansson.

Läs mer

Läs mer om X-linjen här!