Tågförseningar på morgonen

Vi har under tisdagskvällen och onsdagsmorgonen haft stora förseningar i vår tågtrafik på framförallt Värmlandsbanan.

Trafikverkets prioriteringar under natten har kraftigt påverkat vår trafik med förseningar som följd.

Vi återkommer med mer information.

 

Om hållbarhet är viktigt har vi ditt sommarjobb

Personal i trafikledningen med lurar talar i telefon.

Hållbarhet är mer än ett modeord för oss – varje dag hjälper våra trafikoperatörer Servicetrafikens kunder så de kan resa på ett tryggt och säkert sätt. Vårt uppdrag är att boka och samordna resan så att den för samhället blir så miljövänlig och kostnadseffektiv som möjligt. Hos oss gör du skillnad för individ, samhälle och miljö.

Som för resten av samhället så innebär den pågående pandemin att vi ibland snabbt behöver ställa om och förhålla oss till nya rekommendationer.

Vi har öppet varje dag året runt och söker nu sommarvikarier främst till trafikcentralen i Munkfors, men eventuellt någon eller några tjänster till Karlstad då vi även har verksamhet på Centralsjukhuset.

Kvalifikationer

Du ska ha fyllt 18 år, ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt datavana. I vår kundgrupp finns äldre och funktionshindrade så du behöver ha ett genuint intresse för service och en vilja att hjälpa andra. Vi arbetar med kundservice i realtid vilket gör att du behöver kunna jobba snabbt och effektivt men ändå vara noggrann.

Upplärningen är betald och sker på plats i Munkfors under sex veckor med start i april.  Sommarschemat innefattar både kvällar och helger och rullar på heltid från vecka 25 till och med vecka 33.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Kontakt

IngMarie Lindqvist
Personalsamordnare
010-832 82 15

Marit Olsson
Facklig företrädare Vision
010-832 81 19

# Anställningsform: Vikariat

# Omfattning: Heltid – dagtid, kvällar och helger

# Tillträde: vecka 25 – 33 samt utbildningstid under våren

Ansök senast: 28 februari

Löneform: Timlön
Antal platser: 5 – 7

Nu börjar vi öppna framdörrarna

Med start i helgen börjar vi att installera skyddsglas vid förarplatsen i våra bussar vilket gör att du som reser med oss snart kan kliva ombord via framdörrarna igen.
Under en övergångsperiod kommer det finnas en blandning av bussar med och utan skyddsglas i vår trafik. Var uppmärksam när bussen kommer – öppnas framdörrarna ska du stiga på fram men annars är det bakdörrarna som gäller ett tag till.

Fördelar med skyddsglas:
– Vi kan ta bort avspärrningarna kring platserna närmast föraren vilket innebär fler platser och minskad risk för trängsel.
– Möjliggör att återigen köpa biljett ombord. Inte minst välkommet för dig som vanligtvis reser på närresebiljett. Fram tills att samtliga bussar har skyddsglas är det viktigt att du har biljett klar innan ombordstigning.
– Föraren blir tillgänglig igen för att svara på frågor samt hjälpa till vid behov.

Installation av skyddsglas är enbart aktuellt för Värmlandstrafiks bussar. För Karlstadsbuss finns inga klara beslut om skyddsglas ska installeras eller inte.

Start för munskydd i trafiken

Två kundvärdar från Nobina delar ut munskydd till Värmlandstrafiks bussresenärerJoakim Kristensen och Anette Olsson från Nobina var två av kundvärdarna som informerade om och delade ut munskydd på Karlstad busstation.

På torsdagsmorgonen var det start för användandet av munskydd i kollektivtrafiken.
I Karlstad och Kristinehamn fanns kundvärdar på plats för att informera om de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och för att dela ut munskydd till de som saknade.
Starten var smidig och många resenärer välkomnade initiativet.
Både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss fanns på plats ute i trafiken med kundvärdar från Nobina, Keolis och Vy.
Kundvärdarna kommer finnas på plats även under fredag 8/1 och på måndag 11/1.

Mer information om de nya allmänna råden hittar du här
Här kan du läsa om hur du på bästa sätt hanterar ditt munskydd

Ombordpersonal från Vy på Värmlandstrafiks tåg delar ut munskydd under den första dagen då munskydd i kolklektivtrafiken var ett allm'änt råd från Folkhälsomyndigheten.Susann Larsson från Vy försåg tågresenärerna med munskydd.

Så hanterar du ditt munskydd

 

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Vår rekommendation är att kvalitetssäkrade, det vill säga CE-märkta, engångsmunskydd som uppfyller kraven i standarden SS-EN14683:2019 används. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen.

Tänk också på att ha ditt munskydd på plats redan innan du kliver på våra fordon.

Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och de ska inte vidröras medan de används.
Så här rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du gör.

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet på avsedd plats.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Tänk på att

 • Munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma om du känner dig sjuk, att tvätta händerna ofta samt att hålla fysiskt avstånd till andra personer.
 • Ha med munskydd när du planerar att resa i kollektivtrafiken på vardagar mellan klockan 7–9 eller 16–18.
 • Munskydd med en formbar metallbygel (näsbrygga) ökar passformen mot näsan.
 • Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

 

Frågor & svar om munskydd i vår trafik

Kvinna med munskydd i en av Värmlandstrafiks bussar.

Funderar du över vad som gäller runt munskydden i kollektivtrafiken?
Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och ger svar här.
Trevlig och trygg resa önskar vi er alla.

 

När börjar detta gälla i trafiken?
Från och med den 7 januari klockan 07.00.

Måste alla ha munskydd hela tiden?
Nej, rekommendationen gäller för dig som är 16 år eller äldre och gäller bara i rusningstrafik 07.00-09.00 på morgonen och 16.00-18.00 på eftermiddagen, men det är givetvis tillåtet att alltid använda munskydd om du vill.

Får jag inte åka med om jag inte har munskydd?
Ingen kommer att nekas eller avvisas från att åka med på grund av saknat munskydd. Detta är ett allmänt råd och inget lagkrav. Det kommer heller inte att vara förarnas eller annan personals uppgift att se till att resenärerna bär munskydd. Det är ditt eget ansvar.

Om jag inte har ett munskydd, hur gör jag då?
I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av godkänd kvalitet, det vill säga CE-märkta. Vi kommer att under de första dagarna då rekommendationen gäller att finnas på plats på vissa nyckelpunkter som busstationen i Karlstad, Stora torget och Karlstad C och på dessa platser informera om munskydden och rekommendationerna och även, så långt lagret räcker, dela ut till dig som saknar munskydd. Observera att det handlar om engångsmunskydd.

Varför inför ni detta först nu?
Vi har hela tiden följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men myndigheten har tidigare varit tveksam till nyttan med munskydd och menat att det kan inge en falsk trygghet och att det är bättre att i första hand hålla avstånd. Det har också hela tiden varit frivilligt att använda munskydd för den som så önskat. När munskydden nu blev ett allmänt råd följer vi och hela branschen givetvis myndighetens rekommendationer.

Vad ska jag göra med mitt munskydd efter resan?
Låt det sitta på tills du är ute ur fordonet, eller låt det sitta kvar även efter resan. Ditt använda munskydd ska inte slängas i fordonens sopkorgar. Använda munskydd är normalt avfall, och ska kastas i papperskorgar eller sopbehållare som annat skräp

Måste jag ha munskydd under alla resor med er?
Nej, rekommendationen gäller bara under rusningstid och enbart på vardagar. För vår helgtrafik finns ännu inga rekommendationer, men det är alltid frivilligt att använda munskydd när du reser med oss.

Gäller samma regler för munskydd även på tågen?
Ja, samma regler som i vår busstrafik i länet eller i tätort gäller. På våra tåg finns också ett begränsat antal munskydd att tillgå under en begränsad tid. Om du saknar eget munskydd kan du prata med våra tågvärdar.

Måste barn också ha munskydd?
Nej, barn under 16 år (födda efter 2004) behöver inte använda munskydd i vår trafik. Där är användandet frivilligt.

Är det föraren som ska kontrollera att alla som åker med har munskydd?
Nej bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Det är också resenärernas ansvar att ha med sig eget munskydd.

Kommer även förarna att använda munskydd?
Det är en fråga för arbetsgivaren. Personalen i kollektivtrafiken är respektive arbetsgivares ansvar, i stadstrafiken i Karlstad är det Keolis, i Värmlandstrafik Nobina och våra tåg körs av Vy. Ombyggnad med plexiglas runt förarna pågår i bussarna och förarna kommer då att ha ett fullgott skydd.

Hur blir det med munskydd i servicetrafiken när jag åker på sjuk- eller färdtjänstresa?
I servicetrafiken finns redan sedan en tid tillbaka munskydd att tillgå för den som önskar. Region Värmland erbjuder fria munskydd i fordonen. Här finns också separata transporter för den som har symtom, något som avgörs redan vid bokningen.

Betyder munskyddsrekommendation att de övriga råden inte längre gäller?
Nej, även i fortsättningen gäller att undvika trängsel, hålla avstånd, undvika turer när många reser och att bara resa om du måste. Vi har alla ett ansvar att minska trängsel och smittspridningen i samhället.

Är det samma regler även om jag reser till ett annat län?
Ja, regelverket är detsamma över hela landet. Det har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

 

 

 

Munskydd i trafiken – detta gäller från 7 januari

Munskydd erbjuds alla kunder i servicetrafiken

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige.
Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 07–09 samt 16–18 på vardagar.

– Kärnan i Folkhälsomyndighetens råd kring munskydden bygger till största delen på individuellt ansvarstagande och rekommendationer, men vi ska göra vad vi kan för att göra detta så bra och säkert som möjligt, säger Mattias Bergh, trafikchef i Region Värmland Kollektivtrafik.

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

– Det är mer effektivt att hålla avstånd än att befinna sig nära andra och ha munskydd. Men vi vet att kollektivtrafiken innebär situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel. Då kan munskydd vara till nytta, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget. Företagen uppmanas också att informera resenärerna om att och hur munskydd bör bäras. De rekommenderas också att planera för hur avfallet ska tas omhand.

Hur detta ska gå till rent praktiskt diskuteras just nu i Region Värmland Kollektivtrafik. Bland annat kommer munskydd att tillhandahållas på vissa nyckelplatser i trafiksystemet under de första dagarna då rekommendationerna gäller.

– Vi planerar att finnas på plats med bland annat kundvärdar på Stora torget och på busstationen i Karlstad samt på Karlstad C, säger Mattias Bergh.

Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

Alla helgtider för vår trafik & kundservice

Julkula på grangren.

Julen och nyåret står för dörren.
Här kan du se hur vår trafik med bussar och tåg körs under helgerna

Och här nedan ser du också hur vårt Kundcenter, Kundservice och Beställningscentral har öppet under helgerna.

Trevlig helg önskar vi er alla.

Busstrafik

Julafton Torsdag 24/12 Körs som lördag,
Trafik inställd från 12.00
Juldagen Fredag 25/12 All trafik inställd
Annandag jul Lördag 26/12 Körs som söndag
Nyårsafton Torsdag 31/12 Körs som lördag
Nyårsdagen Fredag 1/1 Körs som söndag

 

Tågtrafik

Julafton Torsdag 24/12 Körs som lördag
Juldagen Fredag 25/12 Körs som söndag
Annandag jul Lördag 26/12 Körs som söndag
Dag före nyår Onsdag 30/12 Körs som fredag
Nyårsafton Torsdag 31/12 Körs som lördag
Nyårsdagen Fredag 1/1 Körs som söndag

 

Kundcenter Busstationen

Kundcenter Vänthall
Julafton Torsdag 24/12 Stängt 09.00-12.00
Juldagen Fredag 25/12 Stängt 09.00-18.30
Nyårsafton Torsdag 31/12 10.00-17.00 09.00-17.00
Nyårsdagen Fredag 1/1 10.00-17.00 09.00-18.30

 

Kundservice

Julafton Torsdag 24/12 08.00-15.00
Juldagen Fredag 25/12 10.00-17.00
Annandag jul Lördag 26/12 10.00-17.00
Nyårsafton Torsdag 31/12 10.00-17.00
Nyårsdagen Fredag 1/1 10.00-17.00


Beställningscentralen, Munkfors

Julafton Torsdag 24/12 08.00-15.00
Juldagen Fredag 25/12 09.00-17.00
Annandag jul Lördag 26/12 09.00-17.00
Nyårsafton Torsdag 31/12 09.00-17.00
Nyårsdagen Fredag 1/1 09.00-17.00

Receptionen på CSK är öppet som vanligt – alla vardagar 8 – 16.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicetrafiken erbjuder kunder munskydd

Munskydd erbjuds alla kunder i servicetrafiken

Nu erbjuder Region Värmland Kollektivtrafik munskydd för de kunder i servicetrafiken som önskar, som ett komplement till redan vidtagna åtgärder.
Erbjudandet gäller i servicetrafiken och vid resor med Jumbolans och servicelinjer.

– De åtgärder vi hittills erbjudit i vår trafik har fungerat väldigt bra. Vi erbjuder nu även munskydd till de som önskar och vi känner trygghet i att trafiken runt jul och fortsatt kommer leva upp till kundernas förväntningar, säger Anders Wahlén, chef servicetrafik i Region Värmland Kollektivtrafik.

Munskydden, för närvarande finns totalt 12 000 tillgängliga i de fordon som kör sjuk- och färdtjänstresor, är frivilliga att använda.
Från Folkhälsomyndigheten finns ännu inga krav på munskydd i denna typ av trafik, munskydden i servicetrafiken ska ses som ett extra komplement till övriga åtgärder för att minska risken för smittspridning i samband med sjuk- och färdtjänstresor.

Skydden finns i Värmlandstrafiks servicetrafik, färdtjänsten i Karlstad, Jumbolansen och samtliga servicelinjer.

– Tillsammans med våra tidigare vidtagna åtgärder är vi övertygade om att vi kan erbjuda våra kunder trygga och säkra resor till sina vårdbesök och övriga resor med vår trafik, säger Wahlén som också kunnat summera ett avsevärt minskat resande i samband med julen.

– Det pekar mot en 75-procentig minskning i julaftonstrafiken. Våra kunder följer myndigheternas råd om att begränsa resandet under julhelgerna.

Det uppsagda avtalet med Trendtaxi kommer inte heller att innebära några hinder för en smidig trafik under de kommande helgerna.

– De resor som skulle ha utförts av Trendtaxi lägger vi sedan en vecka över på våra andra upphandlade trafikföretag: Arvika-Eda Taxitransporter, Rudskoga Taxi och Karlstad Taxitransporter. Trafiken har fungerat väldigt bra och vi känner trygghet i att trafiken runt jul och fortsatt kommer leva upp till kundernas förväntningar, menar Anders Wahlén.

Sedan tidigare finns en rad åtgärder vidtagna för att minska risken för smittspridning.

# Nya utglesningsregler infördes måndag 7 december för taxiregistererade fordon i servicetrafiken.
I specialfordon, med åtta sittplatser, tillåts nu bara tre sittande (3+0) eller två sittande och en rullstol (2+1). Undantaget är dialysen där det fortsatt handlar om en resande förutom föraren i fordonen.
För personbil gäller en sittande. Är resenären och ledsagaren från samma hushåll, kan båda köras i samma personbil.

# Sedan tidigare finns också ett speciellt smittskyddsspår där kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har kunden hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av symtomen utförs trafiken med ett specifikt covidfordon.
Detta gäller inom servicetrafiken, servicelinjer och Jumbolans.

# Förarna använder skyddsvisir och munskydd vid närkontakt med kunder i samband med exempelvis bältning, ledsagning och hjälp vid ombord-/avstigning.

# Vid transporter till äldreboenden/kommunal sjukvård där kunden blivit testad för Covid-19, men ej fått provsvar än, blir kunden inte inbokad i vanlig servicetrafik, utan hänvisas till ambulansverksamheten.

 

Avtalet med Trendtaxi sägs upp

Värmlandstrafik AB:s styrelse har beslutat att med omedelbar verkan häva avtalet med Trendtaxi AB för sjuk- och färdtjänstresor i de fyra värmländska kommunerna Munkfors, Sunne, Torsby och Hagfors.
– Det är naturligtvis jättetråkigt att vi behöver ta detta steg men avtalet är mycket tydligt på denna punkt. Huvudfokus nu är att våra kunder även fortsättningsvis ska ha en bra och trygg trafik, säger Jesper Johansson (MP), styrelseordförande tillika ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

Enligt Värmlandstrafik har Trendtaxi gjort sig skyldigt till avtalsbrott i det trafikavtal som ingicks i januari 2018 genom att Transportstyrelsen har återkallat taxitrafiktillstånden för AB Trendtaxi och dess underentreprenörer.

I avtalet anges att det är såväl ett kvalifikationskrav som ett kontraktskrav att inneha taxitrafiktillstånd under avtalets löptid.

Även interimsavtalet (överprövad upphandling) med Trendtaxi för färdtjänsten i Karlstad som var planerat att starta 2021-02-01, och där Trendtaxi var ett av sju bolag som tilldelades trafik, sägs upp av Region Värmland. Trendtaxi skulle kört nio av totalt 24 fordon.

Region Värmland önskar även att Förvaltningsrätten ska ingripa mot den överprövade upphandlingen på så sätt att en ny utvärdering ska göras utan beaktande av anbudet från AB Trendtaxi.

AB Trendtaxi har kört sjuk- och färdtjänstresor sedan årsskiftet 2017/2018 och utförde under 2019 totalt 37 000 transporter åt Region Värmland.

Trendtaxi har i sitt avtal i de fyra nordvärmländska kommunerna, genom godkända underleverantörer, kört med 21 bilar och levererat omkring 130 resor varje vardag (före Corona). Resorna i området bokas nu om på andra bolag för att säkerställa att trafiken fungerar för brukarna.

Trafiken kommer att säkerställas gentemot kund på ett tryggt och bra sätt genom ett väl fungerande samarbete med övriga upphandlade bolag