Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Delta i tidernas största resvaneundersökning i Värmland!
Resvaneundersökning – Vart är du på väg?

Delta i tidernas största resvaneundersökning i Värmland!

Har du fått ett sms om en resvaneundersökning från Region Värmland? Då är du en av de nästan 40 000 invånare i Värmland som blivit slumpvis utvald att berätta om dina resor. Vi hoppas att du vill delta och vara med och forma hur vi reser i Värmland – i dag och i framtiden.

Region Värmland ansvarar för investeringar i den regionala infrastrukturen och för kollektivtrafiken i Värmland. Vi vill veta mer om hur värmlänningarnas resmönster och behov ser ut nu när det mesta blir allt mer digitalt och vi har påverkats av en pandemi. Det behöver vi veta för att kunna bygga, planera och satsa rätt i Värmland.

Genom att delta i den här undersökningen bidrar du till att Region Värmland, våra värmländska kommuner och andra organisationer kan fatta beslut som bygger på din och andra värmlänningars vardag.

Undersökningen skickas till dig per sms

Resvaneundersökningen hanteras av Enkätfabriken, på uppdrag av Region Värmland, och skickas till slumpvis utvalda invånare från sex år och uppåt i Värmlands län.

Är du en av dem som fått enkäten kommer du att få svara på frågor om dina resvanor. Det är endast de som fått en inbjudan till undersökningen som kan delta i den.

Enkäten besvaras anonymt och alla svar behandlas konfidentiellt. Sista dagen att svara på webbenkäten är den 18 juni.

Tack för att du deltar – framtidens Värmland skapar vi tillsammans!

Barns resvanor

Har du fått en enkät där du ska svara om ditt barns resvanor och har flera barn i åldern mellan 6–15 år? Välj då att svara för det barn som fyller först på året. I de frågor där du ska svara i jag-form så är det barnets jag som avses.

Påminnelse

Med start vecka 23 skickar vi ut ett gäng nya enkäter samt påminnelser till de som ännu inte har svarat. Har du skickat in dina svar under de senaste dagarna och ändå får en påminnelse kan det bero på att ditt svar ännu inte registrerats. Du behöver inte svara på enkäten på nytt.

Har du frågor om resvaneundersökningen?

Det finns svar på många vanliga frågor på Enkätfabrikens webbplats. www.enkatfabriken.se/support. Om du inte hittar svar på din fråga där, kan du fylla i deras kontaktformulär eller ringa supporten på telefonnummer 020 - 12 10 28.

Frågor om undersökningen kan även ställas till Mattias Landin via epost: mattias.landin@regionvarmland.se .


Så hanteras dina svar

Alla respondenters personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och samtliga svar är helt anonyma. Det kommer heller inte vara möjligt att i efterhand se vilka resor som hör till vilken respondent. De insamlade uppgifterna kommer endast användas för att sammanställa statistik.

Läs mer om hur Region Värmland hanterar personuppgifter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?