Villkor vid överklagan av utfärdad tilläggsavgift

Överklagan – bestridande av tilläggsavgift
Tilläggsavgiften kan överklagas inom tio dagar efter att den utfärdats. Endera via formulär på vår webbplats, via e-post eller brev. Vi tar inte emot överklagan per telefon eller över disk.
När vi fått in överklagandet handlägger vi ärendet. Eventuellt kan vi höra av oss och be om kompletterande uppgifter från kund. Kompletterande uppgifter behöver vi få in inom tio dagar.
Efter slutförd handläggning tas beslut om att avgiften kvarstår eller att ärendet avskrivs.

Avskrivning
Vid avskrivning av ärendet meddelas kunden och tilläggsavgiften makuleras.

Avslag på överklagan
Vid beslut att avgiften står fast meddelar vi kunden detta.
Om betalning inte kommit oss tillhanda inom två veckor tas ärendet vidare genom genom stämning i allmän domstol.


Skriv ut sida