Till startsidan

Tillgänglighetsredovisning Värmlandstrafiks app

Detta dokument beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet i Värmlandstrafiks app och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Tillgänglighetsredogörelsen gäller för appen Värmlandstrafik, iOS version 4.2.60 offentliggjord den 6 oktober 2020, och Android version 4.2.35 offentliggjord den 22 januari 2021.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

En upphandling av en ny app är genomförd. Denna app kommer att ersätta den befintliga Karlstadsbussappen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Telefonnummer: 0771-32 32 00, knappval 2
E-post: info@varmlandstrafik.se

Se våra öppettider här

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

  • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
  • Delar av appen är inte helt fungerande med hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare eller verktyg för zoomning och förstorad text.
  • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, såsom swipe.
  • Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen, och har som mål att få ut en helt tillgänglig version under 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Värmlandstrafik åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Tidtabeller för vår trafik

Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartfunktioner

Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Så har vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?