Till startsidan

Gender Readiness

Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet Gender Readiness ska stötta Värmlands utpekade områden inom smart specialisering att arbeta med jämställdhet.

Jämställdhet är avgörande för Värmlands attraktionskraft. Det handlar dels om att stärka regionens utvecklings- och innovationsförmåga, dels att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och möta framtidens behov av kompetens.

Projektet Gender Readiness syftar till att utforma en jämställdhetsplattform med metoder och verktyg för smart specialisering inom våra utpekade områden i Värmland:

  • Skoglig bioekonomi
  • Digital hälsoinnovation
  • Avancerad tillverkning och komplexa system
  • Hållbara systemlösningar med solel i centrum
  • Attraktion genom hållbar platsutveckling
  • Livsmedel i hållbara samspel
  • Dataspel och spelifiering

Jämställdhetsplattformen ska hjälpa våra områden inom smart specialisering att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina färdplaner och policyer. På lång sikt ska det leda till att företagen får det stöd de behöver för att skapa ett mer inkluderande och jämställt arbetsliv.

Vad är smart specialisering?

Smart specialisering är ett arbetssätt för att identifiera och prioritera områden med störst potential för innovation, utveckling och tillväxt. Enkelt förklarat handlar det om att göra det vi redan är bra på – ännu bättre. Målsättningen är att öka den regionala konkurrenskraften med fokus på grön omställning och digitalisering. Läs mer om smart specialisering.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?