Till startsidan

Smart specialisering

Träplatta i skogsbryn.

Genom smart specialisering fokuserar vi på Värmlands spjutspetsar – sju strategiskt utvalda områden som vi kan bli ännu starkare inom. Därmed ökar vi länets attraktions- och konkurrenskraft. Det är både smart och hållbart.

Smart specialisering är ett arbetssätt för att identifiera och prioritera områden med störst potential för innovation, utveckling och tillväxt. Enkelt förklarat att göra det vi redan är bra på – ännu bättre. Målsättningen är att öka den regionala konkurrenskraften med fokus på grön omställning och digitalisering.

I Värmland lägger vi fokus på sju områden:

  • Skoglig bioekonomi
  • Digital hälsoinnovation
  • Avancerad tillverkning och komplexa system
  • Hållbara systemlösningar med solel i centrum
  • Attraktion genom hållbar platsutveckling
  • Livsmedel i hållbara samspel
  • Dataspel och spelifiering

Ett gemensamt innovationssystem

En stor del av smart specialisering handlar om att skapa nya effektiva samarbeten mellan olika individer, företag, forskare och offentliga verksamheter. Värmland har ett starkt innovationssystem med Karlstads universitet, kluster, science parks, inkubatorer, testbäddar, forskningsinstitut och finansieringsplattformar som alla är med och bidrar.

EU-verktyg som gör skillnad

Inom EU:s regionalpolitik är smart specialisering ett verktyg för att stärka regionerna. En region kan ansöka om finansiering efter att ha tagit fram en strategi för smart specialisering, något Region Värmland gjorde redan 2015. Sedan dess har smart specialisering i Värmland omsatt mer än en miljard kronor.

Det har bland annat lett till 3D-printade maskindelar, nya användningsområden för skogsråvara och nyetablerade hälsoarenor där företag, offentlig verksamhet och forskning möts för att testa och utveckla ny kunskap. Vidare har nationella och internationella företag har valt Värmland som bas, arbetstillfällen har skapats och forskningen vid Karlstads universitet har stärkts via Akademin för smart specialisering.

Vad gör Region Värmland?

Vårt arbete handlar om att ansvara för en strategi för smart specialisering som går i linje med andra strategier på EU-, nationell och regional nivå. Det skapar möjligheter till bättre finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt, fler samarbeten nationellt och internationellt och möjlighet att påverka strategiarbete både i Sverige och i EU. Vi arbetar också för att involvera aktörer från akademi, offentlig sektor, näringsliv och användare i framtagandet och genomförandet av strategin. Tillsammans är vi med och utvecklar innovationssystemet i Värmland.

Visste du att?

Smart specialisering är ett sätt att stärka innovationsarbetet i Värmlandsstrategin 2040, och genomsyrar samtliga fyra insatsområden.

Om Värmlandsstrategion 2040 (varmlandsstrategin.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?