Till startsidan

Akademin för smart specialisering

Akademin för smart specialisering är ett samarbete mellan Region Värmland och Karlstads universitet som ska bidra till förnyelse av värmländskt näringsliv och offentlig sektor. Forskningsprojekten är knutna till ett antal prioriterade områden – så kallade smarta specialiseringar.

Karlstads universitet

Inom Akademin för smart specialisering bedrivs forskning inom starka områden som skoglig bioekonomi och digitala välfärdstjänster, men även inom högintressanta utvecklingsområden som spel, livsmedel och solenergi. Genom att koppla ihop forskningen med det värmländska näringslivet kan Värmland flytta fram sina positioner ytterligare.

Karlstads universitet och Region Värmland har samarbetat inom Akademin för smart specialisering sedan 2010 i form av avsiktsförklaringar. Det innebär att båda parter sätter av budget för forsknings- och innovationsprojekt med målsättningen att få in minst lika mycket i externa medel. Akademin för smart specialisering har även gemensamma styr- och ledningsgrupper samt ansöknings-, rapporterings- och utvärderingsprocesser.

Läs mer

Akademin för smart specialisering på Karlstads universitets webbplats (kau.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?