Till startsidan

Innovationssluss Vivan

Vivan, en innovationssluss där fångar vi upp och stöttar utveckling av idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan leda till regional utveckling, hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet.

Innovatören Linda på sin altan.

Stöd, rådgivning, projektledning och samarbeten

Innovationsslussen ger medarbetare, patient, invånare och andra aktörer som har en idé stöd, rådgivning, projektledning och samarbeten för att komma vidare och utveckla sin idé. Vi tar del av forskning samt nya kombinationer av kunnande som skapar förutsättning för att stärka innovationskraften. Vi tar till oss kunskap om hur andra gör och skaffar oss förebilder och inspiration.

Du som har en idé

Du som har en idé kan få kostnadsfri hjälp med rådgivning, idéprövning och test utan krav på nyttiggörande eller företagande. Har du tips om hur andra gör eller fått inspiration så dela gärna med dig av detta.

Varje idé är betydelsefull och idéerna kan vara både stora och små. Idéer som rör nya produkter och nya tjänster behandlas under sekretess.

Beskriv din idé i formuläret

Framtidsstudio för test av produkter och tjänster

Region Värmland har en framtidsstudio där verksamhet, innovatör tillsammans med patient, närstående och andra aktörer prövar och testar produkteter och tjänster innan vi går vidare med idé eller köp för att möjliggöra smarta lösningar i vardagen.

Genom samarbetsavtal uppmuntrar vi att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverkar över gränser. Detta ansvar förutsätter också en kultur av öppenhet för kritik och förbättringsförslag att lösa användarens behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?