Till startsidan

Schyst!

Schyst.se är en digital kunskapsbank för dig som vill bli mer medveten om dina egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde. Innehållet hjälper dig bland annat att kommunicera jämlikt och inkluderande. På arbetsplatsen, på fritiden och i hemmet.

Jämställdhet och mångfald är viktigt för att Värmland ska uppnå en social hållbarhet. Det behövs för Värmlands attraktivitet, så att vi tillsammans är konkurrenskraftiga och framgångsrika. I Värmlandstrategin 2040 lyfts jämställdhet och mångfald fram som viktiga faktorer för Värmlands framtid. Schyst-metoden är en del i att göra sambanden begripliga mellan hållbar tillväxt, jämställdhet och mångfald. Målet är ett öppnare Värmland där alla känner sig inkluderade.

2014 tog Region Värmland fram Schyst – en handbok till jämlik kommunikation. Nu har materialet uppdaterats och utökats till en digital kunskapsbank i samarbete med Compare, IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Egen webbplats

Hela Schyst-konceptet med alla guider, verktyg och tillhörande övningar finns samlade på en egen webbplats. Du får snabb och enkel översyn och kan läsa, göra övningar eller inspireras. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?