Till startsidan

Projektidéer – energi, miljö och klimat

Fler goda idéer ska bli projekt som gör nytta och bidrar till att Värmland når det gemensamma målet om ett klimatneutralt Värmland år 2030.

Under 2014 genomfördes Kraftsamling för konkurrenskraftiga EU-projekt inom energi, klimat och miljö. En turné i Värmland där cirka 190 personer från näringslivet, offentliga organisationer, föreningar med flera deltog i workshops och diskuterade projektidéer. Kraftsamling besökte Arvika, Filipstad, Sunne, Karlstad och Säffle. Då diskuterades totalt nästan 100 tankar och idéer inom energi, klimat och miljö.

Dokumentation av tankar och idéer från Kraftsamling 2014 (pdf) Pdf, 162 kB.

Idéer som Region Värmland nu arbetar med att följa upp. Antingen genom att förena med planerade och pågående projekt eller undersöka om det finns aktörer och organisationer med intresse för att gå vidare med idén.

Region Värmland arbetar med kunskapshöjande insatser och att sammanföra projektidéer och aktörer för att skapa konkurrenskraftiga projekt inom EU:s strukturfondsprogram. Du kan vända dig till oss för råd om tänkbara samarbetsparter, tips om liknande projekt och en diskussion om finansieringsmöjligheter. Ring oss gärna för en diskussion om en projektidé eller för hjälp att samla aktörer till ett möte.

Om du planerar att söka medel från EU: strukturfonder till ett projekt är det möjligt att söka medfinansiering från Region Värmland. Mer information om hur du ansöker hittar du under våra sidor om projektmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?