Till startsidan

Bioeconomy Regions in Scandinavia

The Bioeconomy Regions in Scandinavia var ett tvåårigt projekt med stöd av Interreg Sverige-Norge. Projektet riktade sig mot små och medelstora företag verksamma inom skoglig bioekonomi.

Bild på det gemensamma området inom projektet

Huvudmålet i The Bioeconomy Regions in Scandinavia (BiS) var att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror.

Målet kan nås genom att underlätta gräns- och sektoröverskridande partnerskap för att nå en utvecklad biobaserad ekonomi. Visionen för det gemensamma geografiska område var att bli internationellt känt som en offensiv utvecklingsaktör för bioekonomi.

Byta oljan mot skogen som råvara

Allt vi kan göra av olja kan vi också göra av skoglig råvara. Och faktiskt en hel del mer. I projektregionen finns stora produktions- och teknikföretag, framstående forskning, erfarenhet och bred kunskap i produktionsteknik och anläggningsbyggande. Alla de egenskaper som krävs för att etablera ny teknik inom existerande värdekedjor.

Ett projekt som bygger på samarbete

Region Värmland och Viken Fylkeskommune var projektägare och medsökande i projektet var Innlandet Fylkeskommune, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Fyrbodals kommunalförbund, Paper Province, Svinesundskommittén och IUC Dalarna. I tillägg fanns också flera anslutna partners från näringsliv och forskninginstutioner i både Sverige och Norge.

Om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som genom ett gränsöverskridande samarbete ska skapa förutsättningar för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Ambitionen är att koppla samman regioner över gränsen för att undanröja hinder och nyttja den potential och möjligheter som öppnar sig när resurser kopplas samman. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?