Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Regional utveckling / Bioekonomi, klimat och energi / IndBygg – Industriell träbyggnation

IndBygg – Industriell träbyggnation

Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och bygga mer i trä är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.

Dagens byggbransch använder stora mängder fossila material. Detta trots att vi har ett klimatsmart råmaterial växande runt omkring oss – det vill säga skogen.

Trä är det enda förnybara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid.

IndBygg strävar efter att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer om hur man kan bygga stora byggnader med hjälp av skogens gröna guld.

Klimatsmart väg

I Värmland och Dalarna finns gott om företag med potential att jobba med trä och offentliga beställare som gärna vill välja den klimatsmarta vägen. Lägg därtill att materialet är vackert och att vi människor mår bra av att vistas i trähus.

Samarbete i branschen

Det är bakgrunden till att EU-projektet IndBygg startade i januari 2020. Ett initiativ som ska öka kompetensen om industriellt träbyggande och främja samarbete i branschen. Genom att samarbeta skapas nya idéer och lösningar som i sin tur leder till bättre klimatsmarta affärer.

Värmland och Dalarna

IndBygg samlar kompetens och deltagare från Värmland och Dalarna. Ett expertnätverk för industriell träbyggnation byggs upp, en kunskaps- och samverkansplattform som ska utveckla och stärka konkurrenskraften i branschen.

Hållbar framtid

Visionen är göra Värmland och Dalarna till ledande regioner inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

IndBygg leds av Paper Province i samarbete med IUC Dalarna, Karlstads Universitet och Region Värmland.

Projektnamn: IndBygg – Industriell Träbyggnation

Projektkoordinator: Paper Province

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna, Karlstads universitet, Stora Enso, Byggdialog AB och flera värmländska kommuner.

Slutdatum: Pågår 2020-2023

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?