Till startsidan

Verksamt Värmland 2.0

Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet Verksamt Värmland 2.0 har som mål att fler företag ska startas och att fler små och medelstora företag ska börja exportera eller utöka sina marknader internationellt.

Fler och starkare företag

Verksamt Värmland 2.0 är ett treårigt EU-projekt inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som startade i januari 2019. Genom projektet ska möjligheterna till hjälp och stöttning för de som vill starta och utveckla företag i Värmland bli bättre. Projektet ska vidareutveckla det så kallade företagsfrämjande systemet, det vill säga de organisationer som arbetar med att på olika sätt stötta företagande och entreprenörskap, inom ramen för Verksamt Värmland.

Verksamt Värmland 2.0 arbetar med tre delmål:

  • Nya samt befintliga små och medelstora företag får kontakter, kunskaper och finansiering för att våga ge sig ut på den internationella marknaden.
  • Fler idébärare och små och medelstora företag, från idag underrepresenterade målgrupper, får tillgång till kontakter, kunskaper och finansiering för att starta och driva långsiktigt konkurrenskraftiga företag.
  • Fler idébärare och små och medelstora företag hittar rätt hjälp i rätt tid.

Verksamts nationella matchningstjänst

Bilden föreställer matchningsverktyget som det ser ut på Verksamts webbplats

I Verksamts matchningstjänst finns aktuell information om erbjudanden och de senaste nyheterna från det regionala stödsystemet.

Verksamts nationella webbplats kan du hitta rådgivning och finansiering från stödjande aktörer i Värmland men också ta del av erbjudanden från aktörer i hela Sverige.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?