Till startsidan

Business Region Värmland

Business Region Värmland arbetar för att stärka det värmländska näringslivet. Genom ett starkt samarbete mellan länets kommuner och Region Värmland ska fler företag etableras och utvecklas i länet.

Business Region Värmland (BRV) ska öka den värmländska attraktionskraften för att främja företagsetableringar i länet. Varje etablering är lika viktig, oavsett vilken ort den landar i. Det som är bra för en kommun, är bra för hela Värmland och i ett större perspektiv är alla nya etableringar bra för Sverige.

Business Region Värmlands fokusområden

Business Region Värmland har tre huvudsakliga fokusområden för att stärka och utveckla det värmländska näringslivet.

  • Nyetableringar.
  • Behålla verksamheter i länet.
  • Inspirera till vidareutveckling av verksamheter.

Ett samarbete mellan Region Värmland och Värmlands kommuner

BRV är ett samarbete mellan Region Värmland och samtliga 16 kommuner i länet. BRV administreras och finansieras till 50% av Region Värmland. Resterande 50% finansieras gemensamt av kommunerna.

Ahmed Alaeddine

Enhetschef Business Region Värmland

Mobil: ‭076-527 38 35

E-post: ahmed.alaeddine@regionvarmland.se

Benjamin Amukena Nyqvist

Investeringsrådgivare

Telefon: ‭+46 (0)10 833 10 42

E-post: benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?