Till startsidan

Regionala serviceprogrammet

Näringsdepartementet har gett regionerna i i uppdrag att arbeta med grundläggande kommersiell service på landsbygden. Arbetet formuleras i ett program kallat det Regionala serviceprogrammet (RSP).

Allt fler områden har inkluderats i begreppet grundläggande kommersiell service som idag omfattar:

 • Dagligvaror
 • Drivmedel
 • Post- och pakettjänster
 • Apotekstjänster
 • Betaltjänster (kontanter, dagskassa, betala räkningar)

Staten har ett tydligt tillväxtmotiv för arbetet med RSP. För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service. Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista.

Målgrupperna för RSP:

 • Boende
 • Företag och föreningar
 • Besökare

Region Värmland hanterar fyra olika former av stödinsatser:

 • Investeringsstöd för kommersiell service
 • Särskilt driftsstöd för dagligvarubutiker
 • Servicebidrag
 • Hemsändningsbidrag

Länsstyrelsen Värmland hanterar:

 • Stöd för betaltjänstombud
 • Utvecklingsprojekt inom betaltjänstområdet

Övriga insatser såsom rådgivning och lokala utvecklingsprogram bedrivs för närvarande som enskilda projekt med stöd från Länsstyrelser och Tillväxtverket.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?