Till startsidan
Start / Resor & trafik / Parkering för besökare och personal

Parkering för besökare och personal

I anslutning till Region Värmlands fastigheter och lokaler finns ett antal parkeringsplatser där besökare och personal kan parkera. Här får du reda på var du kan parkera, hur du betalar och vilka parkeringsavgifter som gäller för respektive område.

Parkera som besökare

Betalsätt och avgift

Som besökare vid Sjukhuset Arvika använder du p-skiva när du parkerar. P-skiva finns att hämta vid kundservice inne på sjukhuset. Om du redan har en p-skiva så gäller den. P-skiva gäller alla dagar under veckan mellan klockan 08.00 till 17.00, övrig tid gäller fri parkering. Parkeringstid max 3 timmar.

Om besöket förväntas pågå längre än tre timmar kan du ta kontakt med den verksamheten du ska besöka för att få ett tillfälligt och datumbegränsat tillstånd skickat till dig. Du kan också hämta ut tillståndet hos kundservice på sjukhuset i anslutning till ditt besök.

Instruktion för p-skiva

 1. Ställ pilen på p-skivan på det klockslag som du parkerar bilen, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme.
 2. Om du parkerar före klockan 08.00 ställer du skivan på klockan 8.
 3. P-skivan placeras innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån.

Parkera som personal

Personalparkeringar finns på västra och östra sidan av sjukhuset, samt i anslutning till leasingbilsparkeringen och är markerade med Personal.

Betalsätt och avgift

Parkeringstillstånd gäller vid samtliga personalparkeringar året om, dessa tillstånd finns att hämta hos kundservice. Observera att detta gäller samtlig personal oavsett om du är fast anställd, vikarie eller inhyrd.

Tidsbegränsade parkeringstillstånd för personalparkeringen finns för till exempel hyrläkare, entreprenörer och personal som vanligtvis arbetar vid annan fysisk arbetsplats inom regionen. Parkeringstillståndet hämtas hos kundservice.

Parkera med regionens leasingfordon

Om du som anställd besöker Sjukhuset Arvika med regionens leasingfordon, som är märkt med regionens avtalade fordonsleverantörs logga som förnärvarande är AVIS, sker parkering endast på personalparkering.

Parkera med regionens elbilar

För att ladda regionens elbilar vid sjukhusets laddplatser krävs att fordonet är märkt med regionens avtalade fordonsleverantörs logga som förnärvarande är AVIS. Laddning av privata fordon eller privatleasade fordon är inte tillåten. Laddning är endast tillåten för regionens fordon.

Parkera som besökare

Betalsätt och avgift

Som besökare vid Sjukhuset Torsby behöver du använda en p-skiva när du parkerar. P-skiva finns att hämta i sjukhusets reception. Om du redan har en p-skiva så gäller den. P-skiva gäller vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00 på anvisad parkering, övrig tid gäller fri parkering. Parkeringstid max 3 timmar.

Instruktion för p-skiva

 1. Ställ pilen på p-skivan på det klockslag som du parkerar bilen, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme.
 2. Om du parkerar före klockan 8 ställer du skivan på klockan 8.
 3. P-skivan placeras innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån.

Parkera som personal

Personalparkering finns på norra sidan av sjukhuset och är markerad med Personal.

Betalsätt och avgift

Du som arbetar vid Sjukhuset Torsby betalar ingen parkeringsavgift. Det enda du behöver tänka på är att ha ett giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. För att skaffa parkeringstillstånd tar du kontakt med din närmsta chef.

Besöka kollega på Sjukhuset Torsby

Om du som anställd inom Region Värmland är på besök, för exempelvis ett möte på Sjukhuset Torsby, och reser med någon av regionens elbilar parkerar du vid ställverket på norra sidan av sjukhuset. Om du reser med annan regionbil kan du parkera på personalparkeringen. Då behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd som kan hämtas på sjukhuschefens kansli, plan 2.

Parkera som besökare och personal – betalsätt och parkeringsavgift

Parkeringen vid Regionens hus är avgiftsbelagd varje vardag mellan klockan 07.00 och 17.00. Avgiften kan betalas på två sätt:

Betala via appen Apcoa Flow

 • Du laddar ner appen Apcoa Flow i din mobiltelefon, registrerar dina personuppgifter och skapar ett konto.
 • Instruktion om hur du installerar Apcoa Flow (pdf) Pdf, 3 MB.
 • När du parkerar öppnar du appen, startar parkeringen och avslutar den när du lämnar.
 • Du betalar för den tid du parkerar.
 • Avgiften är 1.60 kr per timme för dig som betalar via Apcoa Flow.

Betala via betalautomat

 • Utanför entrén till Regionens hus finns en betalautomat där du kan betala avgiften med betalkort. Du parkerar, knappar in bilens registreringsnummer i automaten, anger hur länge du ska parkera och betalar med kortet.
 • Avgiften är 2 kr per timme för dig som betalar i parkeringsautomaten.

Plats för att ladda elbil

Det finns fyra laddstolpar med sammanlagt åtta platser på norra delen av parkeringsområdet. Laddningen startar med appen Easy Park. Instruktion finns vid varje stolpe.

Övervakning, kundservice och kontaktuppgifter

Företaget Apcoa Parking sköter drift, kundservice och övervakning av parkeringsplatsen. På apcoa.se finner du en sida med de vanligaste frågorna och svaren. Där finns även en chatt på vilken det går att ställa frågor, chatten är öppen helgfria vardagar klockan 08.30-15.30.

E-postadress: flow.support@apcoa.se
Telefonnummer: 08-556 760 00
Telefontid helgfria vardagar: klockan 08.30-12.00

Parkera som personal vid Centralsjukhuset

Du som arbetar i Regionens hus och parkerar vid Centralsjukhuset kan erhålla personalrabatt om du parkerar vid någon av de parkeringsplatser som har kameraregistrering. För att parkera för 1.60 kr per timme måste du:

 • Vara anställd inom Region Värmland
 • Vara registrerad i personalsystemet Heroma
 • Ha ett konto i appen Apcoa Flow

Registrera användar-id i appen Apcoa Flow och aktivera automatisk debitering

I appen Apcoa Flow behöver du även registrera ditt användar-id (det nummer som du använder när du loggar in dig i en regiondator, till exempel erbu02).

Instruktion - Hur du registrerar användar-id i Apcoa Flow (pdf) Pdf, 1 MB.

Du måste även aktivera ”Automatisk debitering” i appen när du parkerar vid Centralsjukhusets parkeringsplatser som har kameraregistrering.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?