Till startsidan

Nya Perspektivs beredningsgrupp

Beredningsgruppen hanterar samverkans- och gränssnittsfrågor på en strategisk nivå mellan kommunerna och regionen.

Särskilt berörda är barn-och utbildning, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso-och sjukvård inklusive tandvård. Beredningsgruppen koordinerar, samordnar och initierar samverkan i länet för ”de vi är till för”. En arena för att tydliggöra samband och konsekvenser för invånarna och/eller annan huvudman då verksamheter planerar förändringar av sin verksamhet eller utbud.

Beredningsgruppen utser, leder, styr och stödjer utmaningarnas arbetsgrupper. Den ger även stöd till kommunerna och regionen i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser och avtal samt följer upp att beslut och överenskommelser på länsnivå genomförs och efterlevs. I förekommande fall utser, leder och stödjer beredningsgruppen arbetsgrupper för nationellt riktade statsbidrag och överenskommelser.

Minnesanteckningar från sammanträden

Beredningsgruppen minnesanteckningar publiceras efter godkännande vid nästkommande möte.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Sandra Nätt
Region Värmland, sammankallande
E-post: sandra.natt@regionvarmland.se  

Maria Persson
Hagfors kommun
E-post: maria.persson@hagfors.se 

Gunilla Öberg
Karlstads kommun
E-post: gunilla.oberg@karlstad.se

Per-Joel Sewelen
Arvika Kommun
E-post: per-joel.sewelen@arvika.se

Eva-Lotta Lindskog
Kristinehamns kommun
E-post: eva-lotta.lindskog@kristinehamn.se

Annika Nilsson
Kils kommun
E-post: annika.nilsson@kil.se

Anna-Beata Brunzell
Region Värmland
E-post: annabeata.brunzell@regionvarmland.se

Kristin Törnqvist
Region Värmland
E-post: kristin.tornqvist@regionvarmland.se

Madelene Johanzon
Region Värmland
E-post: madelene.johanzon@regionvarmland.se

Maria Berglund
Region Värmland
E-post: maria.berglund2@regionvarmland.se

Roger Olof Nilsson
Region Värmland
E-post: rogerolof.nilsson@regionvarmland.se

Ulrika Nilsson
Region Värmland
E-post: ulrika.nilsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?