Till startsidan
Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Nämnder / Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden hanterar ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland. Det innefattar frågor om regional tåg- och busstrafik, tätortstrafik, båtbusstrafik, skolskjuts, anropsstyrd trafik och färdtjänst. Nämnden ansvarar för att styra och leda kollektivtrafiken i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt tillgodose att de uppgifter som faller på Region Värmland som regional kollektivtrafikmyndighet säkerställs.

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av regionfullmäktige. 

Nämnden arbetar för att det ska vara smidigt att ta sig till, från och inom Värmland och är ett verktyg för hållbar regional tillväxt. Nämndens resultatmål är:

  • God tillgänglighet och service.
  • Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Kollektivtrafiknämndens uppdrag

Kollektivtrafiknämndens uppdrag är bland annat att:

  • Ta fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram inför beslut i fullmäktige.
  • Beakta kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen.
  • Besluta om allmän trafikplikt samt upphandla och sluta avtal inom ramen för allmän trafikplikt.
  • Årligen sammanställa en rapport om den trafik som finansierats med offentliga medel.
  • Samordna den regionala kollektivtrafiken med färdtjänst, patientresor och kommunernas skolskjutsverksamhet.
  • Säkerställa att offentligt ägd infrastruktur är tillgängligt på konkurrensneutrala villkor.
  • Verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet.

Mötesdatum

2024

30 januari
5 mars
9 april
14 maj
18 juni
3 september
1 oktober
29 oktober
19 november
10 december

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Kollektivtrafiknämnden finns här.

Kollektivtrafiknämndens presidium

Ordförande: Elisabeth Björk (V)
Första vice ordförande: Sara Gunnarsson (L)
Andra vice ordförande: Thomas Schultz (S)

Ledamöter

Ledamöter i kollektivtrafiknämnden (regionvarmland.tromanpublik.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?