Till startsidan

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 81 folkvalda ledamöter från hela Värmland, från nio olika partier.

Tre personer vid skrivbord på podium

Regionfullmäktige beslutar om

Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om Region Värmlands övergripande mål, budget samt regionskatten. Fullmäktige avgör också hur regionens nämndorganisation ska se ut, samt utser ledamöterna i de olika nämnderna. 

Initiativrätt i regionfullmäktige

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige har du rätt att väcka ärenden (genom motioner) i regionfullmäktige. Även Region Värmlands nämnder samt förtroendevalda revisorer har rätt att väcka ärenden.

Regionfullmäktiges presidium

Regionfullmäktiges presidium utgörs av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet leder fullmäktiges sammanträde enligt beslutad arbetsordning och ansvarar för att alla ärenden som tas upp är beredda.

  • Ordförande Kenneth Johannesson (S)
  • 1:e vice ordförande Per-Samuel Nisser (M)
  • 2:e vice ordförande Gert Raiml (V)

Kallelse och kungörelse

Alla ärenden (utom valärenden) ska beredas av regionstyrelsen innan beslut fattas av fullmäktige. Styrelsens förslag, tillsammans med bilagor, sammanställs och skickas med kallelsen till fullmäktiges ledamöter och ersättare senast en vecka innan sammanträdet äger rum.

Möteshandlingar och protokoll

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för fullmäktige finns här.

Mötesdagar

Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga för allmänheten. Här kan du se kommande sammanträden för 2024.

Datum 2024

Tid

Plats

6 mars

09:00

Sessionssalen, Bibliotekshuset Karlstad

24 april

09:00

Lilla Scenen, Wermlands Opera

19 juni

09:00

Sessionssalen, Bibliotekshuset Karlstad

9 oktober

09:00

Sessionssalen, Bibliotekshuset Karlstad

6 november

09:00

Sessionssalen, Bibliotekshuset Karlstad

11 december

09:00

Sessionssalen, Bibliotekshuset Karlstad


Fördelning av mandat i regionfullmäktige 2022-2026

Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Efter valet 2022 styrs regionen av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet med 42 av 81 mandat.

Mandatfördelning

Parti

Mandat

Socialdemokraterna

31

Centerpartiet

6

Vänsterpartiet

5

Moderaterna

13

Kristdemokraterna

7

Liberalerna

3

Sjukvårdspartiet i Värmland

3

Sverigedemokraterna

13


Kontaktuppgifter till respektive partis kansli i Värmland.

Region Värmlands revisorer

Revisorerna har regionfullmäktiges uppdrag att granska verksamheten som bedrivs inom Region Värmland. Revisionens mål är att verka för korrekt redovisning, god ordning och hög effektivitet. Revisionen följer även upp att fullmäktiges beslut verkställs. I revisionsarbetet samverkar förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer och externa auktoriserade revisorer.

Mer om revision.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?