Våra köpvillkor

Vad gäller när du köper en enkelbiljett, en periodbiljett eller ett resekort av oss? Det framgår av våra köpvillkor.

För att din resa ska bli så enkel och behaglig som möjligt är det bra om du vet vilka bestämmelser och villkor som gäller när du reser med oss. I och med att du köper en biljett av oss har ett avtal slutits som innebär vissa rättigheter och förpliktelser.

Bestämmelserna nedan reglerar de frågor som uppkommer mellan oss och våra kunder i samband med köp av Värmlandstrafiks biljetter, laddningar och kort. Med Värmlandstrafik menas Värmlandstrafik och den firma, företag eller person till vilken Värmlandstrafik gett uppdraget att utföra trafiktjänster.

Om du fortsätter din resa med annat trafikföretag gäller andra bestämmelser för den del av resan som sker utanför länet.

Läs mer om hur du köper biljett via våra olika köpkanaler.

1.1 Barn

Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande ansvarig person (gäller även periodbiljetter). Detta gäller högst två barn per resenär.
Barn nummer tre och följande barn får betala skolungdomspris. Barn som fyllt 6 år som åker ensamma betalar skolungdomspris.
Barn som åker ensamma på våra fordon måste kunna klara sig själva ombord. Föraren eller ombordpersonal erbjuder den service som alla resenärer har rätt till men har ingen möjlighet att ha uppsikt över enskilt barn.
Barn under 6 år får inte åka ensamma utan ansvarig person.

1.2 Skolungdom

Fram till den dag du fyller 20 år.

1.3 Vuxen

Från och med den dag du fyller 20 år.

1.4 Duo/Familj

För upp till fem personer som reser tillsammans, varav högst två personer över 20 år.

1.5 Senior

Från och med den dag du fyller 65 år. Även personer med Försäkringskassans förmånsintyg har rätt till seniorrabatt. Ålder och förmånsintyg ska kunna styrkas med legitimation.

1.6 Student

Ingen åldersgräns men du ska läsa på en studiemedelsberättigad utbildning, studietakten ska vara minst 50 procent under minst 10 veckor och du ska kunna visa upp studentlegitimation från Mecenat, Westudents eller Stuk.co, märkt med Svensk kollektivtrafiks studentresesymbol.

2.1 Säljkanaler

Här kan du köpa Värmlandstrafiks biljetter:

 • I appen Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.
 • Hos Värmlandstrafiks kundcenter och ombud.
 • I Värmlandstrafiks biljettautomater.
 • I Värmlandstrafiks webbutik.
 • Av föraren ombord på bussen och tågvärd ombord på tåget.

2.2 Åldersgräns för köp på internet

Du måste enligt lag ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via Internet, enligt Föräldrabalken, samt 2 kap 6§ Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Denna lag gäller även för köp av Värmlandstrafiks produkter i webbutiken.

2.3 Ditt ansvar som kund vid köpet

Det är viktigt att du:

 • Tar reda på Värmlandstrafiks resenärskategorier och åldersgränser.
 • Tar reda på vilken biljett som motsvarar dina resebehov.
 • När du köpt din biljett, ser till att den stämmer med punkt 1 och 2.

2.4 Betalning

Priserna på våra produkter anges i SEK och inkluderar moms. Kommande prisjusteringar annonseras i värmlandstrafiks digitala kanaler cirka 14 dagar innan justeringsdatumet.

Så betalar du biljetten

 • I Värmlandstrafiks app kan du betala med bankkort (VISA och Mastercard), med Klarna faktura, med Swish eller via företagskonto.
 • I Karlstadsbuss app betalar du med bankkort eller Swish.
 • Hos Värmlandstrafiks försäljningsställen betalar du med bankkort, kontanter eller reskassa.
 • I biljettautomaterna betalar du med bankkort eller med reskassa från Värmlandskortet.
 • I webbutiken betalar du med bankkort (VISA eller Mastercard) eller internetbank.
 • Ombord på bussen och tåget betalar du med bankkort eller reskassa.

För att betala per faktura måste du registrera dig genom att ange personuppgifter till Klarna AB. Mer information om denna tjänst kan du läsa i samband med registrering.

För att betala med Swish måste du ha Swishappen och Mobilt Bank-ID nedladdade till din mobiltelefon.

För att betala med företagskonto måste din arbetsgivare ha ett avtal med Värmlandstrafik för denna tjänst. Därefter måste arbetsgivaren godkänna dig som användare av tjänsten.

2.5 Leveranstid

I webbutiken visas en bekräftelse på din skärm så snart betalningen godkänts. Vi skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen Om du laddar ditt resekort genom webbutiken innan klockan 18.00 så kan du använda den köpta produkten morgonen efter. Den laddas till ditt resekort när det hålls mot en kortläsare.

I mobilappen får du normalt din biljett inom en minut efter genomförd betalning. Fördröjning beror oftast på problem hos mobiloperatör eller att det inte finns mobiltäckning.

2.6 Kostnader och avgifter

Själva Värmlandskortet eller Resekortet kostar 30 kronor. Om du lämnar tillbaka ett Värmlandskort eller Resekort betalar vi inte tillbaka den kostnaden. Ett trasigt Värmlandskort eller Resekort byter vi mot ett nytt utan kostnad.

När det gäller kostnader för datatrafik vid användning av Värmlandstrafiks app och köp av mobilbiljetter hänvisas i första hand till din mobiloperatör. Värmlandstrafik debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden.

2.7 Ingen kompensation för följdkostnader

I de fall det av tekniska skäl inte går att ladda biljett till Värmlandskortet, Resekortet eller till mobilappen enligt gällande köpvillkor, utgår ingen kompensation för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

3.1 Vad menas med giltig biljett?

Din biljett ska vara aktiverad och giltig för den tid och alla de zoner som du reser inom.

Om din biljett är giltig vid påstigning gäller den under hela linjeturen även om giltighetstiden går ut under linjeturens gång.

När du reser med ett fordon utan kortläsare (till exempel SJs tåg eller i anropsstyrd trafik) ska du ha med dig ett kvitto som visar att biljetten är giltig.

Mobilbiljetter ska köpas och vara aktiverade innan ombordstigning. Du ska se till att din mobila enhet är laddad och att du har internetuppkoppling under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

Biljetter som kräver aktivering eller avläsning av en kortläsare ska visas upp mot kortläsaren direkt vid påstigning. Du ska försäkra dig om att biljetten accepterats av kortläsaren. Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras av kortläsaren ska du kontakta föraren.

Periodbiljetter som är aktiverade ska avläsas i läsare för registrering av resan.

Biljetter som inte kräver aktivering eller avläsning ska uppvisas för förare eller tågvärd.

3.2 Färdbeviskontroller och tilläggsavgift

Värmlandstrafik har rätt att när som helst under en resa kontrollera att du har en giltig biljett. Du är vid en kontroll skyldig att för kontrollant visa upp eller lämna över giltig biljett tillsammans med eventuella kompletterande handlingar till exempel ID. Om din giltiga biljett är distribuerad till en mobiltelefon är du skyldig att se till att den är påslagen och innehar en läsduglig skärm samt tillfälligt överlämna den till kontrollanten, om denne bedömer det som nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

Den som inte kan visa giltig biljett vid kontroll, ska, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift om för närvarande 1 200 kronor.

3.3 Spärra missbrukad biljett

Värmlandstrafik har rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Värmlandskort, Resekort eller en mobilbiljett i Värmlandstrafiks eller Karlstadsbuss app, utan att ersätta ägaren för det återstående värdet, då det finns misstanke om att biljetten missbrukas, används på otillåtet sätt, har blivit förfalskad eller manipulerad. Förfalskning och manipulering av Värmlandstrafiks biljetter leder även till polisanmälan.

Värmlandstrafiks varianter av resekort kallas Värmlandskortet och Resekortet. De kan laddas med biljetter eller reskassa.

4.1 Registrering av resekort

I första hand är det du själv som kortägare som registrerar ditt resekort i våra två webbutiker. Det finns en webbutik för Värmlandskort och en för Resekort. Om du inte har tillgång till dator, finns möjlighet att få hjälp med registrering, hos vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad.

4.2 Spärrning av borttappat eller stulet resekort

Borttappat eller stulet resekort spärrar du själv i webbutiken. Det går också bra att kontakta Värmlandstrafiks kundcenter om du behöver hjälp att spärra det registrerade kortnumret. Det går inte att spärra oregistrerade resekort.

4.3 Häva spärr av resekort

Det går inte att häva spärrning av ett resekort.

4.4 Upphittat resekort

Upphittat resekort lämnas in till närmaste Värmlandstrafiks försäljningsställe, till bussförare eller tågvärd för vidare befordran till vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad. Kundcenter kontaktar kortägaren, om han eller hon finns i kortregistret.

4.5 Tappa bort-garanti

Du som har registrerat ditt resekort kan, efter att ha spärrat ditt resekort i webbutiken, besöka kundcenter på Karlstad Busstation eller något av våra försäljningsombud för att få ett nytt resekort. Innehållet från det spärrade kortet flyttas sedan över till det nya resekortet inom tre dagar. Tänk på att aktiverade perioders giltighet rullar på och inte får ett uppehåll när kortet spärras. När du hämtar kortet måste du kunna legitimera dig. 

Tappa bort-garantin gäller inte för oregistrerade resekort.

Här kan du läsa mer om våra biljettombud.

4.6 Innehåll på resekort

Innehållet på kortet finns kvar två år efter sista användning eller laddning. Sedan tillfaller värdet Värmlandstrafik.

4.7 Trasigt resekort

Se under rubriken Fel och reklamationer.

5.1 Var görs återköp och byten?

Återköp och byten hjälper vi till med på Värmlandstrafiks försäljningsställen. Det går inte att återköpa eller byta biljetter ombord på Värmlandstrafiks bussar eller tåg.

5.2 Enbart registrerade resekort

Vi kan bara återköpa reskassa eller period om du har registrerat ditt resekort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter, för din säkerhets skull.

5.3 Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av biljetter genom vår webbutik och vår app egentligen inte medför någon ångerrätt. Men vi väljer ändå att ha samma återköps- och bytesregler i alla våra försäljningskanaler.

5.4 Enkelbiljett

Vi återköper eller byter inte enkelbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

5.5 Förköpsbiljett

Vi återköper eller byter inte förköpsbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

5.6 Mobilbiljett

Mobilbiljett, som ännu inte aktiverats, återköper du själv direkt i Värmlandstrafiks app.

Biljetter sparas lokalt i din telefon och vid nyinstallation av någon av våra appar, till exempel vid byte av telefon, försvinner dina biljetter. Kontakta vårt kundcenter så hjälper vi dig återfå värdet av biljetterna. Mer än 365 dagar gamla biljetter ersätts inte.

5.7 Reskassa

Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. Du behöver kunna legitimera dig. Beloppet på reskassan betalar vi tillbaka via girering till bankkonto. Vi betalar inte tillbaka avgiften för kortämnet.

5.8 Periodbiljett som inte aktiverats

Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. En oaktiverad period på Värmlandskort och Resekort återköper vi till fullt värde. Värdet av perioden ersätter vi i första hand i form av reskassa. Om du inte vill ha kvar kortet tar vi in det, men vi betalar inte tillbaka kostnaden för kortämnet. Vi återbetalar värdet av perioden via girering till bankkonto.

5.9 Aktiverad 30-dagars biljett

Vi återköper eller byter en aktiverad biljett de 3 första dagarna. Sedan går det inte att byta eller återköpa en aktiverad biljett.

5.10 Flex 10/60

Oanvänd Flex 10/60 (med alla 10 resdagar kvar) återköps inom ett år från inköpsdatum. Flex 10/60 med 9 resdagar kvar återköps inom startad 60-dagarsperiod. Återköp sker av resterande dagar. Värdet av dagarna ersätter vi i form av reskassa om du har ditt Flex 10/60 på resekort. Har du Flex 10/60 i Värmlandstrafiks app så återbetalar vi värdet till ditt bankkonto. Flex 10/60 med färre än 9 resdagar kvar återköps inte.

5.11 Dygnsbiljett (24 eller 72 timmar)

Vi återköper oaktiverad 24- eller 72-timmarsbiljett. Om du har periodbiljetten på resekort återbetalar vi till reskassa. Har du den i Värmlandstrafiks app så återbetalar vi till ditt bankkonto. Aktiverad period återköps inte.

5.12 Sommarbiljett

Återköps inte.

5.13 Terminsbiljett skolungdom

Återköp av terminsbiljett kan göras de första 30 dagarna.

5.14 Årsbiljett

Återköp av årsbiljett kan göras de första tre månaderna. Du mister årsbiljettsrabatten. Avslutsdatum räknas från och med den dag vi får meddelande om att perioden ska avslutas. Restvärdet betalas tillbaka i form av reskassa eller via girering till bankkonto.

5.15 Pausa årsbiljett (365 dagar)

Det går inte att göra paus i en årsperiod. I sådana fall avbryter vi perioden och återbetalar restvärdet. Du mister rabatten.

5.16 Årsbiljett (365 dagar) via arbetsgivare

Återköp och byten: restvärdet betalas via kreditfaktura till arbetsgivaren. Avslutsdatum räknas från och med den dag vi får meddelande om att perioden ska avslutas.

5.17 Du kan få återköpa din periodbiljett vid stora ändringar i trafiken

Vid stora ändringar i vårt trafikutbud som sker med kort varsel kan du ha rätt att återköpa återstående värde på din periodbiljett under förutsättningar att ändringarna i trafiken har stor betydelse för dig och att du inte hade kunnat förutse ändringarna när du köpte periodbiljetten. Du har i sådana fall rätt till återbetalning för tiden från att vi har tagit emot ditt meddelande om att du vill lämna tillbaka det. Du kan dock inte få tillbaka värdet av din periodbiljett vid trafikstörningar som vi själv inte har kunnat påverka, som exempelvis vid svåra väderförhållanden.

Återbetalningsbeloppet baseras på priset för periodbiljetten delat med det antal dagar som perioden gällde, till exempel delas priset för en 30-dagarsperiod med 30. Beloppet multipliceras sedan med återstående antal dagar av perioden.

6.1 Fördröjning av biljettleverans

Normalt sett ska du få din biljett inom några minuter efter genomförd betalning. Dröjer det ändå innan du får din biljett beror det oftast på något problem hos din mobiloperatör. Det kan handla om att det just för stunden är något fel på mobilnätet eller att du inte har någon täckning just när biljetten ska distribueras. Värmlandstrafik återbetalar försenade mobilbiljetter om du ringer till vår kundservice på telefonnummer 0771-32 32 00 inom 30 dagar från biljettköpet.

6.2 Fel vid köp i automat

Om du av misstag köpt fel enkelbiljett eller periodbiljett i en av våra automater hjälper Värmlandstrafiks kundcenter på busstationen i Karlstad resecentrum till.

6.3 Fel vid köp i webbutiken

Om du av misstag köpt fel periodbiljett i vår webbutik hjälper Värmlandstrafiks kundcenter på busstationen i Karlstad till.

6.4 Annullering av felaktig enkelbiljett eller periodbiljett

Det går att annullera en period eller en enkelbiljett som blivit fel utslagen (till exempel fel sträcka eller fel ålderskategori) i biljettmaskinen på bussen eller försäljningsstället om det görs direkt efter köpet. Detta gäller såväl om biljetten betalats med bankkort som med reskassa från resekort.

6.5 Fel växel

Om du av misstag får fel växel tillbaka ansvarar försäljningsstället för att utreda frågan.

6.6 Trasigt resekort

Om resekortet inte går att läsa ombord på bussen får du lösa enkelbiljett för resan och betala med bankkort eller mobilbiljett. På något av Värmlandstrafiks försäljningsställen får i efterhand ett nytt resekort laddat med en ersättningsperiod som gäller för resor i 3 dagar. Samtidigt får du fylla i en blankett med kontaktuppgifter, kortnummer och vad som finns på det trasiga kortet.

Inom tre dagar skickas det trasiga kortets innehåll ut till det nya kortets nummer i systemet och laddas när du håller kortet mot en kortläsare på buss, försäljningsställe eller automat.

Värmlandstrafik vill att du ska känna dig trygg under hela resan, och ser därför till att värna om din personliga integritet och behandla dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt. Hur vi gör och varför kan du läsa här.

Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson följer Värmlandstrafik Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Kontakta oss

Värmlandstrafik
Kundcenter Karlstad busstation
Drottninggatan 43
652 25 Karlstad
Organisationsnummer 232100 – 0156

Telefon: kundcenter 0771-32 32 00
E-post: info@varmlandstrafik.se
Webbplats: varmlandstrafik.se

Sidan uppdaterad