Till startsidan

Buller och akustik

Är du orolig för skadligt buller eller hög musik? Ta kontakt med hörselvården. Vi kan ge dig råd om vilket hörselskydd som är det rätta samt utföra mätningar.

Vi utför akustiska mätningar och formulerar åtgärdsförslag åt skolor och på arbetsplatser för våra patienter.

Dessa mätningar består av efterklangstid, luftljudsmätningar, stegljudsmätningar samt mätningar av ljud från fasta installationer som exempelvis en fläkt. Detta för att få en tystare miljö och bättre taluppfattbarhet för någon med dålig hörsel. Mätningarna är kostnadsfria för våra patienter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?