Till startsidan

Glasögonbidrag

Enligt lag har barn och ungdomar upp till 19 år rätt till bidrag för glasögon eller kontaktlinser.

Barn 0-7 år och barn och unga 8-19 år har rätt till bidrag på 800 kronor. 

A: Normalbelopp 800 kronor.
B: Ytterligare 400 kronor om behov av multifokala glas föreligger. Detta gäller enbart barn 0-7 år.

Ordinerande optiker fakturerar Region Värmland för kostnaden avseende barn 0-7 år enligt tidigare rutiner och kriterier.

Fakturor som ställs till Region Värmland ska innehålla följande:

  • En faktura per person som bidraget avser.
  • Ett ifyllt och underskrivet fakturaunderlag. Kostnadskolumnen i fakturaunderlaget avser alltid hela beloppet inklusive moms.
  • Ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag bifogas per faktura.
  • Fakturan ska inte innehålla moms, varken för 0-7 år eller 8-19 år, utan endast avse bidragsdelen som är momsfri.

Övrig information:

  • Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller mostsvarande kontaktlinser.
  • Bidraget ges en gång per kalenderår och person.
  • Bidraget för 8-19 år omfattar endast de som avses i 2§ Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga (Lag 2016:35).
  • Med kalenderår avses hela det år personen fyller 19 år oavsett om födelsedagen infaller i januari eller i december. Det kalenderår personen fyller 20 år lämnas inget bidrag.
  • Om bidraget är utbetalt på felaktiga grunder kan återbetalningskrav komma att ställas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?