Till startsidan

Ortopedtekniska hjälpmedel

Region Värmlands ansvar gällande ortopedtekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning omfattar de som behöver kroppsburna hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan klara det dagliga livet i boende, närmiljö, förskola eller skola.

Regionens ansvar och patientens rättigheter

Hjälpmedelssortiment och förskrivning framgår av regionens riktlinjer. Patientens delaktighet, inflytande och möjlighet till valfrihet ska vara en del i förskrivningsprocessen så att patientens erfarenheter och kunskaper om sin funktionsnedsättning, sitt funktionshinder och sina behov ska tillvaratas.

Sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillhandahålla ortopedtekniska hjälpmedel regleras i hälso-och sjukvårdslagen. I all hjälpmedelsverksamhet ska även FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om barnens rättigheter (sedan 2020-01-01 lag) beaktas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?