Till startsidan

Organisationsöverskridande utvecklingsgrupp för fysioterapeuter i Värmland

Vill främja fysioterapeutisk utveckling till nytta för värmlänningarna.

Minnesanteckningar från utvecklingsgruppens möten.

Nästa möte

Nästa möte är tisdagen den 11 oktober kl 10-12.00 via Teams.

Ordförande Regin Dahl, mejla maria.klassbo@regionvarmland.se för inbjudan via Teams

Uppdrag:

 • initiera utveckling av fysioterapi i Värmland
 • sprida information som främjar utveckling, exempelvis kurser
 • bevaka fysioterapiutveckling nationellt, internationellt, regional och lokalt
 • synliggöra fysioterapeutisk kompetens
 • vara referensgrupp till olika råd och nätverk
 • vara referensgrupp till ledningen i fysioterapeutiska frågor
 • kalla samman utvecklingsgruppen med representanter för olika inriktningar, oavsett organisationstillhörighet och med geografisk spridning några gånger per år

Deltagare förväntas:

 • utifrån turordning vara ordförande och sekreterare.
 • som sekreterare föra minnesanteckningar.
 • vara behjälplig med att hålla uppdatera mejllistan till alla fysioterapeuter i Värmland.
 • aktivt arbeta med utvecklingsfrågor både på och mellan möten.
 • bidra med kunskap och idéer från den verksamhet du representerar och återföra utvecklingsgruppen.

Ändra din kontaktinformation

Är du fysioterapeut/sjukgymnast i Värmland?
Mejla ändrad kontaktinformation till Regin Dahl: post@hammarofysio.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?