Till startsidan

Samlar in kunskap i dialoger

I dialoger med regionens verksamheter och företrädare för kommuner och invånare samlar vi in kunskap och information som kommer att ligga till grund för den omarbetade utvecklingsplanen. Era synpunkter är viktiga. Svaren publiceras löpande för transperens och inspiration.

Sammanställning av dialogsvar

Under dialogtiden har svaren publicerats löpande för transperens och inspiration. Nu är tiden för att lämna in dialogsvaren avslutad, men några verksamheter har fått dispens att lämna in svaren senare. För vårdverksamheter har svartiden förlängts till 30 juni.

Till dialogsvaren

Arbetsmaterial: Demografiska förutsättningar och värmlänningarnas behov av hälso-, sjuk- och tandvård

Vilka ska delta i dialogerna?

De som berörs och påverkas av utvecklingsplanen involveras i dialogarbetet:

 • Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Värmland.
 • Företrädare för Värmlands kommuner i befintliga nätverk.
 • Företrädare för medborgare i länet i befintliga nätverk.

Information inför dialogerna

Syfte och mål med verksamhetsdialoger

Ta vara på expertkunskap i organisationen för att kunna skapa en målbild för regionens hälso- och sjukvård. Få ett brett faktaunderlag för att komplettera utvecklingsplanen.

Dialogerna sker i linjen och genomförs av respektive chef.

Dialogfrågor

 • Frågorna utgår från hälso- och sjukvårdens utveckling i Värmland.
 • Fokusera på de delar ni uppfattar är viktiga för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland.

Välj dialogfrågor som ni anser passar er verksamhet bäst, dvs antingen vårdverksamhet eller stödverksamhet:

Syfte och mål med kommundialoger

De externa dialogerna ska fånga upp förväntningar och skapa delaktighet för att kunna skapa en gemensam målbild för regionens hälso- och sjukvård.

Dialogerna leds av processledare från Region Värmland.

Dialogfrågor

 • Frågorna utgår från hälso- och sjukvårdens utveckling i Värmland.
 • Fokusera på de delar ni uppfattar är viktiga för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland.

Syfte och mål dialog med medborgarrepresentanter

De externa dialogerna ska fånga upp förväntningar och skapa delaktighet för att kunna skapa en gemensam målbild för regionens hälso- och sjukvård. .

Dialogerna leds av processledare från Region Värmland.

Dialogfrågor

 • Frågorna utgår från hälso- och sjukvårdens utveckling i Värmland.
 • Fokusera på de delar ni uppfattar är viktiga för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland.

Information till dig som håller i dialogen

Dialogarbetet kring utvecklingsplanen inom regionens hälso- och sjukvård drivs av chefer i linjen.

Förutsättningar för dialog

 • Dialogerna ska hållas i april/maj och inspelen skickas in senast 31 maj 2024.
 • Avsätt tid för dialog på APT eller liknande möte. Välj det forum som passar er verksamhet bäst.
 • Informera gärna deltagarna om hur de kan förbered sig för dialogen genom att hänvisa till regionvarmland.se/revidering med samlad information.

Förbered dig innan dialogen

 • Gå igenom powerpointpresentationen med dialogfrågorna som gäller antingen vårdverksamhet eller stödverksamhet:
 • Tidssätt gärna varje fråga beroende på hur lång tid ni avsätter för dialog för att inte fastna för länge i varje frågeställning.
 • Utse en person som dokumenterar gruppens inspel och fyller i formsenkäten och skickar in gruppens svar då dialogen är klar.

Återkoppla via Forms efter dialogen

Här skickar ni in resultatet från dialogerna via Forms:

Dialogerna leds av processledare från Region Värmland.

Dialogerna leds av processledare från Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?