Till startsidan

Inkluderar andra arbeten

Den nya utvecklingsplanen tar hänsyn till andra framtagna planer och utvecklingsarbeten i länet. Ambitionen är att inkludera arbeten som redan genomförts och som går i samma riktning som utvecklingsplanen för att undvika arbete i stuprör.

Strategier och planer som påverkar utvecklingsplanen

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet, ett gemensamt verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

varmlandsstrategin.se

Folkhälsostrategisk plan

Region Värmlands folkhälsostrategiska plan tydliggör Region Värmlands folkhälsouppdrag och vilka insatsområden som är viktiga. Det långsiktiga målet i planen är God, jämlik och jämställd hälsa.

Folkhälsostrategisk plan

Omställningen till nära vård

Nära vård är en nationell omställning som påverkar hela välfärden. Den handlar att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna och att göra dem delaktiga i arbetet. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och resurser.

Nära vård i Värmland

Utvecklingsplanen från 2015

2015 arbetade Region Värmland fram en utvecklingsplan för fratida hälso- coh sjukvård med perspektivet fram till år 2030. Det är den som nu ska revideras.

Framtidens hälso- och sjukvård (2015)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?