Till startsidan

Region Värmlands internationella arbete

Genom att arbeta internationellt kan Region Värmland både lära av andra och vara med och påverka viktiga beslut som är betydelsefulla för oss i Värmland. Region Värmland samarbetar och har kontakt inom de internationella frågorna med andra regioner, kommuner, organisationer. Vi deltar även i europeiska nätverk.

EU och Norge

EU:s sammahållningspolitik ger oss ramar och förutsättningar för samarbete inom Norra Mellansverige, tillsammans med Region Dalarna och Region Gävleborg, genom programmen Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska sociala utvecklingsfonden (ERUF och ESF+).

En stor del av samarbetet sker inom gränsregionen mot Norge samt inom Nordsjö- och Östersjöområdet. Vi verkar därför inom ramen för EU-programmen Interreg Sverige – Norge, Interreg Nordsjön och Interreg Östersjön. Vi har samarbetsavtal med de norska fylkena Innlandet och Viken och arrangerar aktiviteter tillsammans med dem. Vi arrangerar också konferenser och workshops, till exempel ”Värmland i EU” och ”Västsvenska EU-konferensen”

Påverkan och omvärldsbevakning

För att skapa större möjligheter för de värmländska kommunerna och regionen att ta plats på den europeiska arenan har Region Värmland ett Brysselkontor. Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara Värmlands intressen i aktuella frågor. Kontoret arbetar även med påverkansarbete och strategisk projektutveckling kring EU:s sektors program. Vi samarbetar nära de värmländska kommunerna i EU-nätverket.

Samarbete

All Region Värmlands verksamhet genomförs med hänsyn till de internationella frågorna. Internationellt samarbete är – liksom lokalt, regionalt och nationellt arbete – en förutsättning för att kunna göra verklighet av det långsiktiga, övergripande målet om en hållbar utveckling i Värmland. Vi samarbetar därför också i flera europeiska nätverk, AER, CPMR och Vanguard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?