Till startsidan
Kvinna i forskningssal. 
Smart specialisering
Smart specialisering Fokuserad samverkan inom sju områden med potential för innovation och hållbar utveckling.
Akademin för smart specialisering
Akademin för smart specialisering Karlstads universitet och Region Värmlands samarbete för att stärka specialiseringarna.
Strategi för smart specialisering
Strategi för smart specialisering Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering sätter ramarna.
Innovationssluss Vivan
Innovationssluss VivanRegions Värmlands innovationssluss för att stimulera innovation inom hälsa och välfärd.