Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Nya perspektiv / Material för personal / Nätverk för personal inom dagverksamhet

Nätverk för personal inom dagverksamhet

Region Värmland sammankallar och leder nätverket för personal inom dagverksamhet demens i Värmland.

Personal från kommunal dagverksamhet deltar vid regelbundna nätverkstäffar.

Träffarna syftar till att utveckla arbetet på  länets dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Träffarna ska också stimulera samverkan mellan huvudmännen inom området samt bidra till erfarenhetsutbyte, utbildning och informationsinhämtning. Träffarna avser även att stärka och stötta varandra utifrån den gemensamma yrkesfunktionen.

Dokumentation och utbildningsmaterial från nätverksträffar:

april 2013

Föreläsning om normalt kognitivt åldrande och demens av Eva Karlsson, Karlstads kommun.

Vad är normalt kognitivt åldrande? (pdf) Pdf, 214 kB.

september 2013

Webb-baserade utbildningar , Svenskt demenscentrum

Webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?