Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Nya perspektiv / Material för personal / Nätverk för demenssjuksköterskor

Nätverk för demenssjuksköterskor

Region Värmland sammankallar och leder nätverket för demenssjuksköterskor i Värmland.

Sjuksköterskor från länets kommuner, vårdcentral och minnesmottagning deltar vid regelbundna nätverksträffar.

Träffarna syftar till att förbättra vård och omsorg vid demenssjukdom genom att vidareutveckla samverkan mellan huvudmännen inom området. Syftet är också utbyte av erfarenheter, utbildning och informationsinhämtning. Träffarna avser även att stärka och stötta varandra utifrån den gemensamma yrkesfunktionen.

Dokumentation, utbildningsmaterial från nätverksträffar samt länkar

April 2015

Nätverksträff för demenssjuksköterskor

Februari 2015

Utbildningsdag om demenssjukdomar: sjukdomsbilder, utredning och behandling. Presentation av Sibylle Mayer.

Oktober 2014

Få exempel på hur Årjängs kommun och vårdcentral använder SveDem. Presentation av Anki Ringsby och Lena Dahlin.

Samverkan med hjälp av SveDem (pdf)  Pdf, 248 kB.(öppnas i nytt fönster)

Information om  samverkan, diagnostik, behandling, omvårdnad, juridik och demografi, terapirekommendationer, screening-instrument med mera hittar du på Demensprogrammet.

Demensprogrammet på Landstingets webbplats

September 2013

Webb-baserade utbildningar, Svenskt demenscentrum

Webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demens ABC på Svenskt demenscentrums webbplats

Webbutbildningar riktade till personal inom primärvård, hemtjänst, särskilt boende samt till biståndshandläggare eller anhöriga.

Demens ABC Plus på Svenskt demenscentrums webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?